Forum Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας

Γενικά => Νομικά θέματα => Μήνυμα ξεκίνησε από: Argirios Argiriou στις 12 Αυγούστου 2008, 00:52:43

Τίτλος: Δικαιολογητικά που αναζητούνται αυτεπαγγέλτως υποχρεωτικώς από τις Υπηρεσίες.
Αποστολή από: Argirios Argiriou στις 12 Αυγούστου 2008, 00:52:43
14/07/2008
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ : ΛΙΣΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΠΟΥ ΑΝΑΖΗΤΟΥΝΤΑΙ ΑΥΤΕΠΑΓΓΕΛΤΩΣ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΩΣ ΑΠΟ ΤΙΣ ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ.
 
ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ, ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ, ΟΤΑ Α'  ΚΑΙ  Β', ΝΠΔΔ

1171/Β/11-7-07

Βεβαίωση Προϋπηρεσίας

Πιστοποιητικό Υπηρεσιακών Μεταβολών

Βεβαίωση/Πιστοποιητικό Υπηρεσιακής Κατάστασης ή Πιστοποιητικό Υπαλληλικής Ιδιότητας

Βεβαίωση αποδοχών/μισθοδοσίας
 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ 

Πιστοποιητικό γέννησης

1309/Β/13- 9-06

Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης

1309/Β/13- 9-06

Πιστοποιητικό εγγραφής ανδρών στα μητρώα αρρένων

1309/Β/13- 9-06

Αντίγραφο ή απόσπασμα ληξιαρχικής πράξης γέννησης

1309/Β/13- 9-06

Αντίγραφο ή απόσπασμα  ληξιαρχικής πράξης γάμου

1309/Β/13- 9-06

Αντίγραφο ή απόσπασμα ληξιαρχικής πράξης θανάτου

1309/Β/13- 9-06

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ   

Αντίγραφο Ποινικού Μητρώου γενικής ή δικαστικής χρήσης 

1551/Β/23-10-06

Πιστοποιητικό περί μη πτώχευσης

1042/ Β/1-8-06

Πιστοποιητικό ότι δεν τελεί υπό εκκαθάριση

1042/ Β/1-8-06

Πιστοποιητικό ότι δεν τελεί υπό πτωχευτικό συμβιβασμό ή άλλη ανάλογη κατάσταση

1042/ Β/1-8-06

Πιστοποιητικό ότι δεν τελεί υπό αναγκαστική διαχείριση

1042/ Β/1-8-06

Πιστοποιητικό ότι δεν τελεί υπό διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση

1042/ Β/1-8-06

Πιστοποιητικό περί μη έκδοσης απόφασης αναγκαστικής εκκαθάρισης ή αναγκαστικής διαχείρισης ή πτωχευτικού συμβιβασμού

1042/ Β/1-8-06

Πιστοποιητικό περί μη κατάθεσης αίτησης για αναγκαστική διαχείριση

1042/ Β/1-8-06

Πιστοποιητικό περί μη τροποποίησης καταστατικού εταιρείας ή σωματείου

1042/ Β/1-8-06

Πιστοποιητικό περί καταχώρησης ή μη εταιρείας ή σωματείου στο οικείο βιβλίο (μητρώο) του Πρωτοδικείου

1042/ Β/1-8-06

Αντίγραφο καταστατικού εταιρείας ή σωματείου που έχει κατατεθεί στο οικείο Πρωτοδικείο.

1042/ Β/1-8-06

Πιστοποιητικό περί μη θέσεως σε δικαστική συμπαράσταση

1042/ Β/1-8-06

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

Συνταξιοδοτική Απόφαση λόγω γήρατος, αναπηρίας και θανάτου όλων των ασφαλιστικών ταμείων (κύριας και επικουρικής ασφάλισης) αρμοδιότητας Γενικής Γραμματείας Κοινωνικών Ασφαλίσεων

90/Β/30-1-07

Απόφαση αναγνώρισης στρατιωτικής υπηρεσίας όλων των ασφαλιστικών ταμείων (κύριας και επικουρικής) αρμοδιότητας Γενικής Γραμματείας Κοινωνικών Ασφαλίσεων

90/Β/30-1-07

Βεβαίωση ασφαλιστικής ενημερότητα από τους φορείς κύριας ασφάλισης αρμοδιότητας Γενικής Γραμματείας Κοινωνικών Ασφαλίσεων

629/Β/25-4-07

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ 

Βεβαίωση ΥΕΝ/ΚΕΕΠ ότι το συγκεκριμένο κατάστημα πληροί τις απαιτήσεις του κανονισμού ενδιαίτησης επιβατών

246/Β/26-2-07

Επικυρωμένο φωτοαντίγραφο του εν ισχύει Πρωτοκόλλου Γενικής Επιθεώρησης.

246/Β/ 26-2-07

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ

Πιστοποιητικό στρατολογικής κατάστασης τύπου Α΄ και Β΄

1055/Β/27-6-07

http://www.ygeianet.gr/keimeno.php?id=5274