Forum Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας

Γενικά => Νομικά θέματα => Μήνυμα ξεκίνησε από: Argirios Argiriou στις 11 Ιουλίου 2013, 13:51:01

Τίτλος: ΕΟΠΥΥ. Σχετικά με την χορήγηση Ιατρικών Γνωματεύσεων.
Αποστολή από: Argirios Argiriou στις 11 Ιουλίου 2013, 13:51:01
Πολύ σημαντικό έγγραφο, το οποίο ήδη έχει ανεβεί και αλλού στο φόρουμ, που λύνει αρκετές απορίες:

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
Αθήνα,
28/06/2013
Αρ. Πρωτ.: οικ. 22238
Γενική Δ/νση: Σχεδιασμού και Ανάπτυξης Υπηρεσιών Υγείας
Προς:
1. Νομαρχιακές & Τοπικές Μονάδες Υγείας ΕΟΠΥΥ
2. Υπηρεσίες Υγείας ΕΟΠΥΥ που δεν λειτουργούν με αυτοτέλεια
3. Σταθμοί Προστασίας Μάνας – Παιδιού & Εφήβου (59)
4. Διαγνωστικό Κέντρο Ιατρικής της Εργασίας Αθήνας
5. Κέντρο Προληπτικής Ιατρικής Αλεξανδρούπολης
6. Υγειονομικοί Σχηματισμοί πρώην Οίκου Ναύτου, ΤΑΥΤΕΚΩ, ΕΤΑΑ

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ :
1. Γραφ. Προέδρου
2. Γραφ. Αντιπροέδρου Α ́
3. Γραφ. Αντιπροέδρου Β


Δ/νση: ΣχεδιασμούΤμήμα: Πρόληψης & Προαγωγής Υγείας

Πληροφορίες: Ευαγγελία Λαρεντζάκη Τηλ.: 2106871714 Fax: 2106871795
Ταχ. Δ/νση: Κηφισίας 39, Τ.Κ. 15123 Μαρούσι
E - mail: d7.t4@eopyy.gov.gr

ΑΔΑ: ΒΛΠΠΟΞ7Μ-2ΗΣ

Θέμα:
« Σχετικά με την χορήγηση Ιατρικών Γνωματεύσεων »
Κατόπιν πολλών ερωτημάτων από Ιατρούς των Μονάδων Υγείας καθώς και διαμαρτυριών ασφαλισμένων μας,
σχετικά με την χορήγηση Ιατρικών Γνωματεύσεων, σας γνωρίζουμε ότι:

Α.
Ο ΕΟΠΥΥ εφαρμόζοντας:
1.
Την υπ ́αριθ. 58410/Γ4/14.6.05 (ΦΕΚ 859/τ.
Β ́/
23.6.05) Κοινή Υπουργική
Απόφαση η οποία αναφέρεται στο Ατομικό Δελτίο Υγείας Μαθητή
2.
Τα Π.Δ. 200 & 201 (ΦΕΚ 161/τ.Α ́/ 13.7.98) που αφορά στην «Οργάνωση
και λειτουργία Νηπιαγωγείω
ν & Δημοτικών σχολείων»
3.
Τον Ν.3687(ΦΕΚ 159/τ.Α ́/1.8.2008) για την εγγραφή μαθητών στο
Νηπιαγωγείο και στην Α ́ Δημοτικού

Ο ΕΟΠΥΥ Χορηγεί τα απαραίτητα πιστοποιητικά υγείας προκειμένου να εγγραφούν στο
σχολείο και να συμμετέχουν στο μάθημα της φυσικής αγωγής

(αρ.πρωτ.12132/1.4.2013 έγγραφο του ΕΟΠΥΥ) οι μαθητές, όπως αυτά ορίζονται
από τις ανωτέρω διατάξεις
.
Β.
Επιπρόσθετα οι γιατροί του ΕΟΠΥΥ χορηγούν :

Βεβαιώσεις Υγείας

Βεβαιώσεις Ασθενείας

Βεβαιώσεις Διενέργειας Εμβολιασμών


Οι ανωτέρω βεβαιώσεις δίνονται αποκλειστικά σε μαθητές ασφαλισμένους του ΕΟΠΥΥ για ενδοσχολική χρήση.

Γ.
Ο ΕΟΠΥΥ ακολουθώντας :
1. Την υπ ́αριθ. πρωτ. Υ1γ/Γ.Π./οικ.35797 (ΦΕΚ 1199/τ.Β ́/11.4.2012)
Υγειονομική Διάταξη του Υπουργείου Υγείας.
Χορηγεί σύμφωνα με το υπ ́αριθ. πρωτ. 39496/18.9.2012 Γενικό Έγγραφο τις
απαραίτητες εξετάσεις και Πιστοποιητικό Υγείας σε εργαζόμενους που
απασχολούνται σε επιχειρήσεις υγειονομικού ενδιαφέροντος
.


Οι γιατροί του ΕΟΠΥΥ δεν χορηγούν Ιατρικές Βεβαιώσεις Ικανότητας ή
Υγείας οι οποίες πρόκειται να χρησιμοποιηθούν για:

Εξωσχολικά αθλητικά σωματεία,

προγράμματα μαζικού αθλητισμού των Δήμων,

περιπτώσεις κόπωσης και υπερπροσπάθειας, όπως ο πρωταθλητισμός
( Ν. 2725 ΦΕΚ121/τευχ Α ́/17.6.99 αναφορικά με τον ερασιτεχνικό και επαγγελματικό αθλητισμό)

Άδεια αγοράς κυνηγετικού όπλου, οπλοφορίας – οπλοκατοχής
( Υ.Α. 3009/2/80 - δ ́/1.12.2003 )
όπου απαιτείται η Προσκόμιση Πιστοποιητικού
Υγείας από Κρατικό Νοσηλευτικό Ίδρυμα, υπογεγραμμένο από Ψυχίατρο.

Όσους πρόκειται να εργαστούν σε ιδιωτικές επιχειρήσεις Παροχής Υπηρεσιών Ασφάλειας
(Υ.Α. 1016/109/149 - ά ΦΕΚ 1967/τευχ Β ́/10.9.09)
όπου απαιτείται η Προσκόμιση Πιστοποιητικού Υγείας από Κρατικό Νοσηλευτικό Ίδρυμα, υπογεγραμμένο από Ψυχίατρο.

Σε περίπτωση που υπάρξει διαφορετική νομοθετική ρύθμιση για τα ανωτέρω θα δοθούν νεότερες οδηγίες.

Οι γιατροί του ΕΟΠΥΥ χορηγούν :

Ιατρικές Γνωματεύσεις ανάλογα με το γνωστικό αντικείμενο της ειδικότητάς αναλαμβάνοντας την ιατρική ευθύνη των
αναγραφόμενων.

Ιατρικές γνωματεύσεις αφορούν την παρούσα κατάσταση του ασφαλισμένου,
όπως αυτή προκύπτει από τα ευρήματα του Βιβλιαρίου ασθενείας, τιςεργαστηριακές εξετάσεις, την κλινική εξέταση και το ιατρικό ιστορικό.

Επισημαίνουμε ότι οι ιατρικές γνωματεύσεις δεν βεβαιώνουν ικανότητα για
οποιοδήποτε λόγο (εργασία, διορισμό ή αθλητισμό), αλλά δηλώνουν την
παρούσα κατάσταση υγείας του ασφαλισμένου
και οι ιατροί δύνανται να παραπέμψουν
τον ασφαλισμένο για περαιτέρω έλεγχο, σε Νοσοκομείο, όταν κρίνουν ότι ο
έλεγχος επιβάλλεται και δεν μπορεί να πραγματοποιηθεί εντός των δυνατοτήτων
του Οργανισμού.

Στις Ιατρικές Γνωματεύσεις θα πρέπει να αναφέρεται το όνομα του ασφαλισμένου
και ο σκοπός για τον οποίο προορίζεται η Ιατρική Γνωμάτευση.
Ενώ όταν χορηγούνται από τις Μονάδες Υγείας θα πρέπει να τοποθετείται και η στρογγυλή
σφραγίδα του Οργανισμού.

3
Παρακαλούμε με ευθύνη των Διευθυντών να λάβει γνώση όλο το Ιατρικό Προσωπικό
της Μονάδας σας καθώς και των Τοπικών Ιατρείων και των μη αυτοτελών Υπηρεσιών Υγείας
που εντάχθηκαν στη Μονάδα σας.

Ο Αναπληρωτής Γενικός Διευθυντής
Ιωάννης Ν. Βαφειάδης

ΑΔΑ: ΒΛΠΠΟΞ7Μ-2ΗΣ

http://www.eopyy.gov.gr/Article/DisplayArticle?id=e747308f-c257-49a5-9be3-57d1cfc56f23
Τίτλος: Απ: ΕΟΠΥΥ. Σχετικά με την χορήγηση Ιατρικών Γνωματεύσεων.
Αποστολή από: Argirios Argiriou στις 16 Σεπτεμβρίου 2016, 21:47:33
Επισυνάπτεται σχετικό αρχείο σε pdf.

23/11/2015

Σχετικά με την χορήγηση Ιατρικών βεβαιώσεων και πιστοποιητικών από τις Δημόσιες Δομές Παροχής Υπηρεσιών Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας του ΠΕΔΥ.