Forum Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας

Άλλες κατηγορίες μηνυμάτων => Αποσπάσματα από τον έντυπο και ηλεκτρονικό τύπο => Μήνυμα ξεκίνησε από: Ορθοπαιδικός στις 29 Ιουλίου 2013, 20:19:56

Τίτλος: Γιάννης κερνάει, Γιάννης πίνει
Αποστολή από: Ορθοπαιδικός στις 29 Ιουλίου 2013, 20:19:56
Ή μάλλον Ευάγγελος...
Σύσταση Πολιτικού Γραφείου του Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης  και ενιαίων θέσεων ειδικών συμβούλων − συνεργατών, μετακλητών διοικητικών
υπαλλήλων και αποσπασμένων υπαλλήλων του Δημοσίου ή νομικού προσώπου του Δημοσίου Τομέα. ................. 1
ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις των άρθρων 55 παρ. 1, 3, 4 και 6, 56, 57
και 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την «Κυβέρνηση και
τα Κυβερνητικά Όργανα», που κυρώθηκε με το άρθρο
πρώτο του Π.Δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση της Νομοθεσίας
για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα» (ΦΕΚ
98/Α΄/22.4.2005).
2. Τις διατάξεις του άρθρου 22, παρ. 3 του Ν. 2362/1995
«Περί Δημοσίου Λογιστικού Ελέγχου των δαπανών του
Κράτους και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 247/Α΄/27.11.1995).
3. Τις διατάξεις του Π.Δ. 119/2012 (ΦΕΚ 153/Α΄/25.6.2013)
«Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών,
Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών».
4. Το Π.Δ. 113/2010 (ΦΕΚ Α΄ 194).
5. Τις διατάξεις των άρθρων 1 και 2 παρ. 1 της Υ48/
9.7.2012 «Καθορισμός αρμοδιοτήτων του Αναπληρωτή
Υπουργού Οικονομικών Χρήστου Σταϊκούρα» (ΦΕΚ Β΄
2105).
6. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης
αυτής προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού
προϋπολογισμού ύψους 234.353 ευρώ περίπου, για το
τρέχον οικονομικό έτος 2013, 468.706 ευρώ περίπου για
το έτος 2014, και το ίδιο χρηματικό ποσό (468.706 ευρώ)
για καθένα από τα επόμενα έτη.  Οι δαπάνες αυτές θα
καλυφθούν, όσον αφορά στο τρέχον οικονομικό έτος
από πιστώσεις του εκτελούμενου προϋπολογισμού του
Υπουργείου Οικονομικών (Ε.Φ. 23−660 ΚΑΕ ομάδων 0200,
0500, 0700, 0800 και 1000).
Κατά τα επόμενα έτη, η προκαλούμενη δαπάνη θα
καλύπτεται από τις πιστώσεις που εγγράφονται κατ’
έτος για το σκοπό αυτό στον ανωτέρω προϋπολογισμό.
7. Την υπ’ αριθμ. ΔΑΠ337 βεβαίωση δέσμευσης πίστω−
σης, αποφασίζουμε:
1. Συνίσταται από 26.6.2013 Πολιτικό Γραφείο του
Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης για να επικουρεί στο
έργο του τον Αντιπρόεδρο της Κυβέρνησης του οποί−
ου η θέση συστάθηκε με το Π.Δ. 119/2013 (ΦΕΚ 153/Α΄/
25.6.2013).
2. Στο ως άνω Πολιτικό Γραφείο συνιστώνται για την
εκπλήρωση του σκοπού του 10 (δέκα) θέσεις μετακλη−
τών διοικητικών υπαλλήλων και 5 (πέντε) ενιαίες θέσεις
ειδικών συμβούλων και ειδικών συνεργατών.
3. Στο ως άνω Πολιτικό Γραφείο για την εκπλήρωση
του σκοπού του, αποσπώνται μέχρι 5 (πέντε) υπάλλη−
λοι του Δημοσίου ή νομικού προσώπου του Δημοσίου
Τομέα.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 8 Ιουλίου 2013
Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΣΟ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΤΑΪΚΟΥΡΑΣ

Το ίδιο θέμα υπάρχει και στο: Για την αντιπροεδρία του Ευάγγελου Βενιζέλου θα δαπανηθούν 700.000 ευρώ(.) (http://www.ygeianet.gr/keimeno.php?id=37827)