Forum Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας

Γενικά => Χρήσιμες πληροφορίες => Μήνυμα ξεκίνησε από: Denominator στις 30 Οκτωβρίου 2011, 17:48:27

Τίτλος: ΠΩΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΝΟΥΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΑ ΚΕ.Π.Α.
Αποστολή από: Denominator στις 30 Οκτωβρίου 2011, 17:48:27
Σύμφωνα με το έγγραφο του ΙΚΑ σχετικά με οδηγίες για συμπλήρωση και κατάθεση αίτησης στα ΚΕΠΑ:

Τα ιατρικά στοιχεία της αίτησης περιλαμβάνουν αναλυτική ιατρική έκθεση του παραπέμποντος ιατρού με επικυρωμένο το γνήσιο της υπογραφής του. Η ιατρική αυτή έκθεση θα είναι απολύτως στοιχειοθετημένη και θα παραπέμπει σε εργαστηριακά δεδομένα (ακτινογραφίες με τα πορίσματά τους, αξονικές τομογραφίες, MRI, βιοψίες, ΗΜΓ, triplex, ΗΚΓ κ.λ.π.) τα οποία θα είναι πρωτότυπα ή ακριβή αντίγραφα με βεβαιωμένη τη γνησιότητα του φωτοαντιγράφου από Δημόσια αρχή και η διενέργειά τους θα είναι πρόσφατη και όχι παλαιότερη του τετραμήνου.

Παλαιότερης χρονολογίας εξετάσεις των οποίων τα στοιχεία κρίνεται πως θα συμβάλλουν στην ορθή κρίση της επιτροπής (π.χ. βιοψίες) γίνονται επίσης δεκτές. Επίσης ο παραπέμπων, ως θεράπων ιατρός θα πρέπει να αναφέρει τη φαρμακευτική ή άλλη αγωγή στην οποία τυχόν υποβάλλεται ο ασθενής, αλλά και κάθε άλλη τυχόν συνυπάρχουσα πάθηση που γνωρίζει από το ιστορικό του ασθενή του και την αγωγή που ακολουθείται για αυτές τις παθήσεις και που θα στοιχειοθετούνται από συνημμένες γνωματεύσεις οι οποίες επίσης θα φέρουν τα πλήρη στοιχεία των υπογραφοντων ιατρών.

Τα ακριβή στοιχεία του παραπέμποντος ιατρού θα αναφέρονται αναλυτικά στο τέλος της ιατρικής έκθεσης δηλαδή ονοματεπώνυμο ιατρού, ΑΦΜ, ΤΣΑΥ, ΑΔΤ, ΑΜΚΑ, Ιατρικό Σύλλογο, Ειδικότητα, Φορέα εργασίας ιατρού (ιδιώτης, ΕΣΥ, ΙΚΑ, ΕΟΠΠΥ) τηλέφωνο, φαξ, e-mail και εάν πρόκειται για ασθενή που έχει νοσηλευθεί, τον αριθμό του εξιτηρίου νοσηλείας κλινικής ή νοσοκομείου.


Υ.Γ. 1ο: Διατηρήθηκε η σύνταξη και η ορθογραφία του πρωτοτύπου.
Υ.Γ. 2ο: Θεωρώ ότι θα ήταν χρήσιμο να γίνουν παρατηρήσεις μήπως κάποιος καλοπροαίρετος ιθύνων διαβάζει/ακούει.
Τίτλος: Απ: ΠΩΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΝΟΥΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΑ ΚΕ.Π.Α.
Αποστολή από: Δ. Κουναλάκης στις 1 Νοεμβρίου 2011, 09:55:59
κάποια σχετικά έγγραφα από το ΙΚΑ
Τίτλος: Απ: ΠΩΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΝΟΥΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΑ ΚΕ.Π.Α.
Αποστολή από: Denominator στις 1 Δεκεμβρίου 2011, 15:38:30
Ενιαίος Πίνακας Προσδιορισμού Ποσοστού Αναπηρίας (ΦΕΚ).
Τίτλος: Απ: ΠΩΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΝΟΥΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΑ ΚΕ.Π.Α.
Αποστολή από: Argirios Argiriou στις 27 Μαΐου 2013, 15:08:14
27/05/2013 Health Daily.

ΙΚΑ: ΝΕΟ ΕΝΤΥΠΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΝΑΠΗΡΙΑΣ Από τα ΚΕ.Π.Α.
 
Σε ενέργειες µε στόχο τη βελτίωση
της λειτουργίας των Κέντρων
Πιστοποίησης Αναπηρίας και τον
εξορθολογισµό του χρόνου αναµονής
των προς εξέταση περιστατικών
προχωρά το ΙΚΑ. Όπως ανακοίνωσε,
από 15/06/2013, (κατά εφαρµογή
του Ν.4144/2013 άρθρο 76 παρ.
3), καθίσταται υποχρεωτική η
συνυποβολή µε την αίτηση για
πιστοποίηση του βαθµού αναπηρίας
από τα Κέντρα Πιστοποίησης
Αναπηρίας (ΚΕΠΑ) του ενιαίου
εντύπου Ιατρικής Έκθεσης/Βεβαίωσης,
µε την ονοµασία «Εισηγητικός
Φάκελος Παροχών Αναπηρίας».
Παράλληλα, καταργείται η υπάρχουσα
διαδικασία προετοιµασίας του
ιατρικού φακέλου για εισαγωγή στις
Υγειονοµικές Επιτροπές.
Όπως επισηµαίνει το Ίδρυµα
Κοινωνικών Ασφαλίσεων (ΙΚΑ), µε
την εφαρµογή του νέου εντύπου,
ο χρόνος αναµονής περιορίζεται
σηµαντικά καθότι ο παραπέµπων
ιατρός καθορίζει την ειδικότητα της
υγειονοµικής επιτροπής στην οποία
θα παραπέµπεται ο ασθενής.
Τίτλος: Απ: ΠΩΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΝΟΥΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΑ ΚΕ.Π.Α.
Αποστολή από: Ορθοπαιδικός στις 3 Ιουνίου 2013, 12:47:11
Δεν είναι ορατοί οι σύνδεσμοι (links). Εγγραφή ή Είσοδος
27/05/2013 Health Daily.

ΙΚΑ: ΝΕΟ ΕΝΤΥΠΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΝΑΠΗΡΙΑΣ Από τα ΚΕ.Π.Α.

Βλέπε και http://www.pfy.gr/forum/index.php/topic,3180.msg39549.html#msg39549
Τίτλος: Απ: ΠΩΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΝΟΥΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΑ ΚΕ.Π.Α.
Αποστολή από: Argirios Argiriou στις 4 Ιουνίου 2013, 21:43:40
Health Daily, 04/06/2013.

ΚΕΠΑ: ΝΕΑ
∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ
ΠΡΟΕΛΕΓΧΟΥ
ΑΝΑΠΗΡΙΑΣ

Εγκύκλιος του ΙΚΑ
Καταργείται στο εξής η υφιστάμενη
διαδικασία προελέγχου ιατρικών
φακέλων στα Κέντρα Πιστοποίησης
Αναπηρίας (ΚΕΠΑ). Όπως προκύπτει
από πρόσφατη εγκύκλιο του ΙΚΑ,
καθίσταται υποχρεωτική η συνυποβολή
με την αίτηση για πιστοποίηση του
βαθμού αναπηρίας από τα ΚΕΠΑ του
ενιαίου εντύπου Ιατρικής Έκθεσης/
Βεβαίωσης. Βάσει της ιατρικής έκθεσης
θα εξασφαλίζονται οι προϋποθέσεις
για την ορθή επιλογή της υγειονομικής
επιτροπής που θα παραπέμπεται ο
ασθενής. Θα συμπληρώνονται σε
αυτή, από τον θεράποντα ιατρό του
ασθενούς, όλα τα απαιτούμενα για το
σκοπό αυτό πληροφοριακά στοιχεία
(ιατρικό ιστορικό, παρακλινικές και
λοιπές ιατρικές εξετάσεις, νοσηλείες,
προσδιορισμός της προέχουσας
πάθησης, λοιπές παθήσεις). Η ιατρική
έκθεση καθίσταται υποχρεωτική από
τις 15 Ιουνίου 2013 και χωρίς αυτή δεν
γίνονται δεκτά αιτήματα προς εξέταση
από τα ΚΕΠΑ
Τίτλος: Απ: ΠΩΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΝΟΥΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΑ ΚΕ.Π.Α.
Αποστολή από: Denominator στις 4 Ιουνίου 2013, 22:38:40
Δεν είναι ορατοί οι σύνδεσμοι (links). Εγγραφή ή Είσοδος
Health Daily, 04/06/2013.

ΚΕΠΑ: ΝΕΑ
∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ
ΠΡΟΕΛΕΓΧΟΥ
ΑΝΑΠΗΡΙΑΣ

Εγκύκλιος του ΙΚΑ
Καταργείται στο εξής η υφιστάμενη
διαδικασία προελέγχου ιατρικών
φακέλων στα Κέντρα Πιστοποίησης
Αναπηρίας (ΚΕΠΑ). Όπως προκύπτει
από πρόσφατη εγκύκλιο του ΙΚΑ,
καθίσταται υποχρεωτική η συνυποβολή
με την αίτηση για πιστοποίηση του
βαθμού αναπηρίας από τα ΚΕΠΑ του
ενιαίου εντύπου Ιατρικής Έκθεσης/
Βεβαίωσης. Βάσει της ιατρικής έκθεσης
θα εξασφαλίζονται οι προϋποθέσεις
για την ορθή επιλογή της υγειονομικής
επιτροπής που θα παραπέμπεται ο
ασθενής. Θα συμπληρώνονται σε
αυτή, από τον θεράποντα ιατρό του
ασθενούς, όλα τα απαιτούμενα για το
σκοπό αυτό πληροφοριακά στοιχεία
(ιατρικό ιστορικό, παρακλινικές και
λοιπές ιατρικές εξετάσεις, νοσηλείες,
προσδιορισμός της προέχουσας
πάθησης, λοιπές παθήσεις). Η ιατρική
έκθεση καθίσταται υποχρεωτική από
τις 15 Ιουνίου 2013 και χωρίς αυτή δεν
γίνονται δεκτά αιτήματα προς εξέταση
από τα ΚΕΠΑ
Μου κάνει ιδιαίτερη εντύπωση το ότι η εισηγητική έκθεση έχει συνταχθεί υπό μορφή υπεύθυνης δήλωσης, γεγονός που σημαίνει ότι ο ιατρός που θα υπογράψει θα ευρίσκεται προ των ευθυνών του σχετικού νόμου. Πώς όμως μπορεί ένας γιατρός, οποιασδήποτε ειδικότητας, ακόμη και γενικής ιατρικής, να φέρει την ευθύνη της ορθής και αντικειμενικής σύνταξης, πιστοποιώντας την αλήθεια και την ακρίβεια ειδικών παθήσεων, χωρίς να μπορεί ο ίδιος να είναι θεράπων σε όλες ή στις περισσότερες παθήσεις; Πάντα υπάρχει ο κίνδυνος μία ψευδής ή έστω υπερβολική ιατρική γνωμάτευση τρίτου, που από απλή αδιαφορία ή και ενδεχόμενο δόλο εκδίδεται και μεταβάλλει τα ποσοστά αναπηρίας, να θέσει προ των ευθυνών του τον ιατρό που υπογράφει την τελική έκθεση. Αν σε ένα γενικό γιατρό προσκομίσει κάποιος διαβητικός και στεφανιαίος π.χ. μία γνωμάτευση ψυχιάτρου με διάγνωση "σχιζοφρένεια", μπορεί να την αμφισβητήσει; Αν όχι, τον καλύπτει ο νόμος απαλάσσοντάς τον από όποια ευθύνη αν αποδειχθεί ότι ο ψυχίατρος έδωσε ψευδή γνωμάτευση (κάποιοι γιατροί που συμμετείχαν σε επιτροπές ΚΕ.Π.Α. ήδη έχουν κατηγορηθεί αντιμετωπίζοντας τον κίνδυνο της απόλυσης - χωρίς καν να έχει εκδικαστεί κάποια υπόθεση); Αν ναι, έχει το διακίωμα να αρνηθεί τουλάχιστον τη σύνταξη της έκθεσης; Και αν απέχει από τη διαδικασία ένα σημαντικό ποσοστό των γιατρών, από τι θα εξαρτάται το αν θα βρει κάποιος με αναπηρία γιατρό να συντάξει έκθεση, από το ποσό της αμοιβής;
Θα ήταν χρήσιμο να τοποθετηθούμε και σε αυτά τα ερωτήματα κι όχι μόνο στο τεχνικό του "ποια ειδικότητα συντάσσει την αίτηση" που πολύ εύλογα τέθηκε.
Τίτλος: Απ: ΠΩΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΝΟΥΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΑ ΚΕ.Π.Α.
Αποστολή από: Ορθοπαιδικός στις 5 Ιουνίου 2013, 14:01:55
Δεν είναι ορατοί οι σύνδεσμοι (links). Εγγραφή ή Είσοδος
Μου κάνει ιδιαίτερη εντύπωση το ότι η εισηγητική έκθεση έχει συνταχθεί υπό μορφή υπεύθυνης δήλωσης, γεγονός που σημαίνει ότι ο ιατρός που θα υπογράψει θα ευρίσκεται προ των ευθυνών του σχετικού νόμου. ....
.... Αν ναι, έχει το διακίωμα να αρνηθεί τουλάχιστον τη σύνταξη της έκθεσης; Και αν απέχει από τη διαδικασία ένα σημαντικό ποσοστό των γιατρών, από τι θα εξαρτάται το αν θα βρει κάποιος με αναπηρία γιατρό να συντάξει έκθεση, από το ποσό της αμοιβής;
Θα ήταν χρήσιμο να τοποθετηθούμε και σε αυτά τα ερωτήματα κι όχι μόνο στο τεχνικό του "ποια ειδικότητα συντάσσει την αίτηση" που πολύ εύλογα τέθηκε.
Οι παρατηρήσεις μου δεν ήταν για να φορτώσω την έκθεση (υπεύθυνη δήλωση) στους Γ.Ι. . Απλά βλέπω ότι εκεί θα το "πάει" τελικά το ΚΕΠΑ....
   Τελικά πιστεύω ότι όλα καταλήγουν στο ποσό της αμοιβής (και φυσικά το ΚΕΠΑ δεν το νοιάζει ποιος θα πληρώσει - αρκεί να μη δίνει συντάξεις αναπηρικές). Συμφωνώ πλήρων με τις ανησυχίες σου,και περιμένω να δώ τις αντιδράσεις των Ιατρικών Συλλόγων (που για να προβληφθούν τρεχουν πρώτοι).
Τίτλος: Απ: ΠΩΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΝΟΥΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΑ ΚΕ.Π.Α.
Αποστολή από: Ορθοπαιδικός στις 17 Ιουνίου 2013, 19:42:41
Δεν είναι ορατοί οι σύνδεσμοι (links). Εγγραφή ή Είσοδος
[Μου κάνει ιδιαίτερη εντύπωση το ότι η εισηγητική έκθεση έχει συνταχθεί υπό μορφή υπεύθυνης δήλωσης, γεγονός που σημαίνει ότι ο ιατρός που θα υπογράψει θα ευρίσκεται προ των ευθυνών του σχετικού νόμου.
Ανάλογα ερωτήματα έθεσε και ο ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΟΠΥΥ ΑΤΤΙΚΗΣ (http://www.ygeianet.gr/keimeno.php?id=37107) (το μεταφέρω απο το Ygeianet, που το βρήκα...)
Αθήνα 17-06-2013               
 
Προς τον Υποδιοικητή ΙΚΑ κ. Πατσούρη
Θέμα : Νέο έντυπο εισηγητικού φακέλου παροχών αναπηρίας για τα ΚΕΠΑ.
 
κ. Υποδιοικητά
   Με πρόσφατη απόφαση της Υπηρεσίας σας, επιβλήθηκε η συμπλήρωση του νέου πολυσέλιδου εντύπου από τους ιατρούς των ΚΕΠΑ το οποίο υπέχει την έννοια Υπεύθυνης Δήλωσης του άρ.8, Ν.1599/1986 ως προς την ακρίβεια των δηλουμένων στοιχείων από τους γιατρούς, που οφείλουν να το συμπληρώνουν και με γνώση των προβλεπομένων συνεπειών περί ψευδούς δήλωσης του άρθρου 22, ότι δηλαδή «..όποιος εν γνώσει του δηλώνει ψευδή γεγονότα ή αρνείται ή αποκρύπτει τα αληθινά με έγγραφη υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 τιμωρείται με φυλάκιση τουλάχιστον τριών μηνών. Εάν ο υπαίτιος αυτών των πράξεων σκόπευε να προσπορίσει στον εαυτόν του ή σε άλλον περιουσιακό όφελος βλάπτοντας τρίτον ή σκόπευε να βλάψει άλλον, τιμωρείται με κάθειρξη μέχρι 10 ετών».
   Είναι γνωστό ότι η Υπεύθυνη Δήλωση του Ν.1599 θεσμοθετήθηκε προκειμένου να διευκολύνει την Δημόσια Διοίκηση κυρίως ως προς τη δήλωση κάποιου στοιχείου ή γεγονότος που δεν προκύπτει από την αστυνομική ταυτότητα και όντας απολύτως αληθές και μη επιδεχόμενο καμία αμφισβήτηση ή διαφορετική εκδοχή, καταγράφεται στο συγκεκριμένο έντυπο ως υπευθύνως δηλούμενο, διαφορετικά εάν αποδειχθεί ότι δεν ισχύει, ο δηλώσας διώκεται ποινικά σύμφωνα με τα ανωτέρω.
   Η ζητούμενη καταγραφή στο νέο έντυπο εισηγητικού φακέλου αναπηρίας, ιατρικών στοιχείων, όπως το ιστορικό του ασθενούς, η παρούσα κατάσταση της νόσου του, παρακλινικές εξετάσεις που τεκμηριώνουν την πάθηση του, συνυπάρχουσες παθήσεις, είναι στοιχεία τα οποία προκύπτουν κατόπιν κρίσης & αξιολόγησης από τον γιατρό σύμφωνα με την εφαρμογή των κανόνων της ιατρικής επιστήμης και της εμπειρίας του και ως τέτοια είναι στοιχεία που ενδέχεται να αποκλίνουν κατά τι από την κρίση άλλου γιατρού που ενήργησε επίσης lege artis.
   Συνεπώς είναι αδιανόητο να ζητείται η καταγραφή διάγνωσης ή ιατρικής κρίσης σε έντυπο υπεύθυνης δήλωσης του Ν.1599 με όλες τις συνέπειες του νόμου, διότι απλά η οποιαδήποτε κρίση ή διάγνωση δεν αποτελεί κατά την επιστημονική λογική αδιαμφισβήτητο αληθές γεγονός που μπορεί ως τέτοιο να δηλωθεί με τις συνέπειες του Ν.1599.
   Κατόπιν τούτου παρακαλούμε να αποσύρετε άμεσα το συγκεκριμένο απαράδεκτο και αντιεπιστημονικό έντυπο διότι οι γιατροί συμμορφούμενοι με την επιστημονική λογική και προστατεύοντας εαυτούς από μελλοντικές μηνύσεις και ποινικές διώξεις σε βάρος τους, θα αρνηθούν δικαιολογημένα να το συμπληρώσουν.
Για το Δ.Σ.
 
Ο Πρόεδρος                               Ο Ά Αντιπρόεδρος                 Ο Γεν. Γραμματέας
 Αθαν. Αποστολόπουλος                   Παν. Ψυχάρης                   Ιωάν. Χρονόπουλος
 
 
Τίτλος: Απ: ΠΩΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΝΟΥΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΑ ΚΕ.Π.Α.
Αποστολή από: Ορθοπαιδικός στις 25 Ιουνίου 2013, 21:03:57
   Πέρασε κάμποσος καιρός αλλά δε βλέπω πρσθήκη με καμίά νέα πληροφορία για το θέμα των γνωματευρεων-δηλώσεων για τα ΚΕΠΑ....Προσωπικά πιστεύω ότι δεν απαντούν για να μπορέσουν να "κόψουν" κάποιους δύστυχους ασφαλισμένους με όποια δικαιολογία βρουν - και θα βρούν (είμαι, συμφωνω προκατειλημένος και πιστεύω σε θεωρίες συνομωσίας).
   Το πρόβλημα που αντιμετωπίζω (όχι εγώ, άλλος θα την πληρώσει...). Έχω ασθενή με Ca μαστού, σχετικά πρόσφατο, και με ημιακρωτηριασμό δακτύλου και χρόνια οσφυαλγία-σπονδυλαρθίτις. Απο τα ορθοπαιδικά "παίρνει" περίπου 10% ποσοστό αναπηρίας που, άμα αθροιστεί με το μαστό, δίνει πιθανότατα το ποθητό (για εκείνη) ποσοστό αναπηρίας. Ο χειρούργος της έχει ήδη γράψει υπεύθηνη δήλωση, πριν απο εμένα... Τι πρέπει να γίνει τώρα;
   α) Να της δώσω απλή γνωμάτευση (αναπηρίας, θεωρημένη στον ΙΣ) που να καταθέσει στην επιτροπή; (μάλλον αυτό θα κάνω)
β) Να της γράψω υπεύθυνη δήλωση που θα την παραπέμπψ σε ...χειρουργούς για τον μαστό; (είναι η κύρια ασθένεια...)
γ) Να τη στείλω πίσω στο χειρουργό (είναι και εκτός πόλης αν θυμάμαι καλά  :) ) για να συμπεριλάβει τη δική μου γνωμάτευση;
   Δέχομαι γνώμες... Πάντως δεν αναμένω επίλυση του θέματος αφού τα ΚΕΠΑ (επαναλαμβάνομαι...) επίτηδες δημιούργησαν αυτό το σκηνικό (εκτός αν θέλουν για το κάθε πρόβλημα να περνάει ο παθών ασθενής απο διαφορετική επιτροπή... θα κάνει 2-3 χρόνια για να περάσει απο όλες αν έχει 2-3 διαφορετικά προβλήματα  :laugh: :laugh: :laugh:  ---> γελάω με τα χάλια μας).
Τίτλος: Απ: ΠΩΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΝΟΥΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΑ ΚΕ.Π.Α.
Αποστολή από: Denominator στις 26 Ιουνίου 2013, 09:38:53
Δεν είναι ορατοί οι σύνδεσμοι (links). Εγγραφή ή Είσοδος
   Πέρασε κάμποσος καιρός αλλά δε βλέπω πρσθήκη με καμίά νέα πληροφορία για το θέμα των γνωματευρεων-δηλώσεων για τα ΚΕΠΑ....Προσωπικά πιστεύω ότι δεν απαντούν για να μπορέσουν να "κόψουν" κάποιους δύστυχους ασφαλισμένους με όποια δικαιολογία βρουν - και θα βρούν (είμαι, συμφωνω προκατειλημένος και πιστεύω σε θεωρίες συνομωσίας).
   Το πρόβλημα που αντιμετωπίζω (όχι εγώ, άλλος θα την πληρώσει...). Έχω ασθενή με Ca μαστού, σχετικά πρόσφατο, και με ημιακρωτηριασμό δακτύλου και χρόνια οσφυαλγία-σπονδυλαρθίτις. Απο τα ορθοπαιδικά "παίρνει" περίπου 10% ποσοστό αναπηρίας που, άμα αθροιστεί με το μαστό, δίνει πιθανότατα το ποθητό (για εκείνη) ποσοστό αναπηρίας. Ο χειρούργος της έχει ήδη γράψει υπεύθηνη δήλωση, πριν απο εμένα... Τι πρέπει να γίνει τώρα;
   α) Να της δώσω απλή γνωμάτευση (αναπηρίας, θεωρημένη στον ΙΣ) που να καταθέσει στην επιτροπή; (μάλλον αυτό θα κάνω)
β) Να της γράψω υπεύθυνη δήλωση που θα την παραπέμπψ σε ...χειρουργούς για τον μαστό; (είναι η κύρια ασθένεια...)
γ) Να τη στείλω πίσω στο χειρουργό (είναι και εκτός πόλης αν θυμάμαι καλά  :) ) για να συμπεριλάβει τη δική μου γνωμάτευση;
   Δέχομαι γνώμες... Πάντως δεν αναμένω επίλυση του θέματος αφού τα ΚΕΠΑ (επαναλαμβάνομαι...) επίτηδες δημιούργησαν αυτό το σκηνικό (εκτός αν θέλουν για το κάθε πρόβλημα να περνάει ο παθών ασθενής απο διαφορετική επιτροπή... θα κάνει 2-3 χρόνια για να περάσει απο όλες αν έχει 2-3 διαφορετικά προβλήματα  :laugh: :laugh: :laugh:  ---> γελάω με τα χάλια μας).
Με την τωρινή μορφή της έκθεσης (ως υπεύθυνης δήλωσης) δε νομίζω ότι θα βρεθούν πολλοί να δώσουν κάτι περισσότερο από απλή γνωμάτευση για την πάθηση που αφορά την ειδικότητά τους, άσχετα αν είναι η κύρια αιτία αναπηρίας ή όχι. Έχεις δίκιο να πιστεύεις ότι αυτή η διαδικασία είναι ένας μηχανισμός ανάσχεσης για όλους και κείται επί δικαίων και αδίκων.
Τίτλος: Απ: ΠΩΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΝΟΥΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΑ ΚΕ.Π.Α.
Αποστολή από: Argirios Argiriou στις 31 Ιουλίου 2013, 16:47:03
Μερικές παρατηρήσεις σχετικά με τον νεοεισαχθέντα εισηγητικό Φάκελο παροχών αναπηρίας των ΚΕΠΑ:

Στον πίνακα 1, Ιατρική Ειδικότητα Εξέτασης Φακέλλου απουσιάζει η ειδικότητα της Γενικής Ιατρικής.

Τι σημαίνει αυτό; Ότι οι Γενικοί Ιατροί δεν μπορούν να συμπληρώνουν τέτοιον εισηγητικό Φάκελο για τα ΚΕΠΑ;

Εκεί που γράφει "αναφέρατε το ποσοστό της ακρίβειας της εξέτασης που θεωρείται η πλέον κατάλληλος για την εκτίμηση της ανατομοφυσιολογικής αναπηρίας", πως θα υπολογίζουμε το ποσοστό; Υπάρχει κάποιος μπούσουλας ή θα κάνουμε μια αυθαίρετη εκτίμηση;
Τίτλος: Απ: ΠΩΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΝΟΥΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΑ ΚΕ.Π.Α.
Αποστολή από: Ορθοπαιδικός στις 11 Οκτωβρίου 2013, 19:04:50
Δεν είναι ορατοί οι σύνδεσμοι (links). Εγγραφή ή Είσοδος
ΚΕΠΑ: ΝΕΑ ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ ΠΡΟΕΛΕΓΧΟΥ ΑΝΑΠΗΡΙΑΣ
.....
καθίσταται υποχρεωτική η συνυποβολή με την αίτηση για πιστοποίηση του βαθμού αναπηρίας από τα ΚΕΠΑ του ενιαίου εντύπου Ιατρικής Εκθεσης/Βεβαίωσης. .....
..... Η ιατρική έκθεση καθίσταται υποχρεωτική από τις 15 Ιουνίου 2013 και χωρίς αυτή δεν γίνονται δεκτά αιτήματα προς εξέταση από τα ΚΕΠΑ
   Απο ότι διαπιστώνω τουλάχιστο στη Λάρισα συνεχίζεται το παλιό καθεστώς με τις προεγκρίσεις και όχι το νέο εννιαίο έντυπο Ιατρικής Έκθεσης (υπέύθυνη δήλωη). Έγραψα αυτό το μήνα δύο γνωματεύσεις για επιτροπη (και όχι βέβαια εκθέσεις...). Φαντάζομαι το ίδιο ισχυεί και αλλού.
    Στην ιστοσελίδα του κ. Τσέρκη βρήκα αυτό το σχετικό με τα ΚΕΠΑ (που δεν αφορά εμάς άμεσα αλλά την λειτουργία τους):
 Ηλεκτρονικά πλέον οι γνωματεύσεις επιτροπών ΚΕΠΑ (http://drtsili.blogspot.gr/2013/10/blog-post_6478.html)
     Στην ηλεκτρονική διάθεση των ιατρικών γνωματεύσεων των υγειονομικών επιτροπών των Κέντρων Πιστοποίησης Αναπηρίας (ΚΕ.Π.Α.) σε όλους τους εμπλεκόμενους φορείς, προχωρά η Διοίκηση του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, στο πλαίσιο της συνολικής προσπάθειάς της για διασφάλιση των διαδικασιών χορήγησης των παροχών και αποτροπής φαινομένων παραβατικότητας.
   Από την ερχόμενη εβδομάδα, θα τεθεί σε παραγωγική λειτουργία η πιστοποίηση των Φορέων παροχών αναπηρίας, ώστε να αντλούνται διαδικτυακά οι ιατρικές γνωματεύσεις για τα αιτήματα που κατατίθενται στις Υπηρεσίες τους.
    Το μέτρο αυτό εξασφαλίζει:
- Άμεση πρόσβαση στις ιατρικές γνωματεύσεις και ακολούθως μείωση της γραφειοκρατίας και της ανάγκης επισκεψιμότητας των ατόμων με αναπηρία τόσο στα Υποκαταστήματα του ΙΚΑ- ΕΤΑΜ όσο και στους Φορείς - Παρόχους αναπηρικών επιδομάτων και προνομίων.
- Εκμηδένιση των περιπτώσεων προσκόμισης πλαστών γνωματεύσεων και χορήγησης παροχών σε μη δικαιούχους.
- Δυνατότητα επανελέγχου όλων των ήδη προσκομισθεισών ιατρικών γνωματεύσεων.
    Ο επανέλεγχος κρίνεται απαραίτητος, καθότι μόνο στο Δήμο Πειραιά εντοπίστηκαν 17 περιπτώσεις προσκόμισης πλαστών ιατρικών γνωματεύσεων, οι οποίες και παραπέμπονται αρμοδίως για την απόδοση ευθυνών.
   ΥΓ: Καιρός είναι να ψηφιοποιηθούν και να καταγράφονται ψηφιακά και εκεί όλα. Τώρα πως "εκμηδενίζονται οι περιπτώσεις προσκόμισης πλαστών γνωματεύσεων" δεν μπόρεσα ακριβώς να καταλάβω. Για τα άλλα συμφωνώ απόλυτα...
Τίτλος: Απ: ΠΩΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΝΟΥΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΑ ΚΕ.Π.Α.
Αποστολή από: Ορθοπαιδικός στις 18 Δεκεμβρίου 2013, 17:33:24
Ανακοίνωση της ΟΕΝΓΕ για την υπεύθυνη δήλωση αναπηρίας, στην οποία βέβαια συμφωνώ (και μάλλον άργησε να την "βγάλει"): Η ΟΕΝΓΕ για το έντυπο-υπεύθυνη δήλωση των ΚΕΠΑ(.) (http://www.ygeianet.gr/keimeno.php?id=40876)
Προς
 - ΓΓ του υπουργείου Υγείας κ. Καλίρη
- Διοικητή του ΙΚΑ
    κύριοι
 Η Διοίκηση του ΙΚΑ επανέφερε με εγκύκλιο (14/11/13) το απαράδεκτο «έντυπο-υπεύθυνη δήλωση» για τα ΚΕΠΑ, το οποίο μετά τις αντιδράσεις της ιατρικής κοινότητας είχε αποσυρθεί τον Ιούνιο του 2013.
   Το εν λόγω έντυπο υπέχει την έννοια Υπεύθυνης Δήλωσης του άρ.8 του  Ν.1599/1986 ως προς την ακρίβεια των δηλουμένων στοιχείων και οι γιατροί οφείλουν να το συμπληρώνουν με γνώση των προβλεπομένων συνεπειών περί ψευδούς δήλωσης. Συγκεκριμένα το έντυπο υποχρεώνει τους γιατρούς να πιστοποιούν την αλήθεια ατομικών στοιχείων του ασθενούς (διεύθυνση κατοικίας και τηλέφωνο), ως εάν ο γιατρός είναι αστυνομικός ή ληξίαρχος.
    Η ζητούμενη καταγραφή ιατρικών στοιχείων, όπως το ιστορικό του ασθενούς, η παρούσα κατάσταση της νόσου του, παρακλινικές εξετάσεις που τεκμηριώνουν την πάθηση του και συνυπάρχουσες παθήσεις, είναι στοιχεία τα οποία προκύπτουν κατόπιν κρίσης και αξιολόγησης από τον γιατρό σύμφωνα με την εφαρμογή των κανόνων της ιατρικής επιστήμης και της εμπειρίας του και ως τέτοια είναι στοιχεία που ενδέχεται να αποκλίνουν από την κρίση άλλου γιατρού που ενήργησε επίσης lege artis.
    Συνεπώς είναι αδιανόητο να ζητείται καταγραφή διάγνωσης ή ιατρικής κρίσης σε έντυπο υπεύθυνης δήλωσης του Ν.1599 με όλες τις συνέπειες του νόμου, διότι απλά η οποιαδήποτε κρίση ή διάγνωση δεν αποτελεί κατά την επιστημονική λογική αδιαμφισβήτητο αληθές γεγονός που μπορεί ως τέτοιο να δηλωθεί με τις συνέπειες του Ν.1599.
   Κατόπιν τούτου παρακαλούμε να αποσύρετε άμεσα το συγκεκριμένο απαράδεκτο και αντιεπιστημονικό έντυπο διότι οι γιατροί συμμορφούμενοι με την επιστημονική λογική και προστατεύοντας εαυτούς από μελλοντικές μηνύσεις και ποινικές διώξεις σε βάρος τους, θα αρνηθούν δικαιολογημένα να το συμπληρώσουν, έχοντας εν προκειμένω την κάλυψη της ΟΕΝΓΕ.
    Καλούμε το υπουργείο Υγείας να παρέμβει και να επιβάλλει στα νοσοκομεία να επιτελούν το καθήκον τους εκδίδοντας ιατρικά πιστοποιητικά νοσηλείας ή εξέτασης στα εξωτερικά ιατρεία, τα οποία θα γίνονται δεκτά άμεσα από τις αρμόδιες επιτροπές, χωρίς το εν λόγω απαράδεκτο «έντυπο–υπεύθυνη δήλωση».
 
Με εκτίμηση Για την ΟΕΝΓΕ
Ο Πρόεδρος                                                                Ο Γραμματέας
Βαρνάβας Δημ.                                                           Βαμβακάς Λάμπρος
Τίτλος: Απ: ΠΩΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΝΟΥΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΑ ΚΕ.Π.Α.
Αποστολή από: md στις 14 Απριλίου 2014, 16:17:05
Συναδελφοι χρειαζομαι επειγοντως τη γνωμη σας!
Τι κανετε εσεις επι του θεματος και τι ισχυει τελικα?
Με το κλεισιμο του πρωην ΙΚΑ τιθεται το θεμα και παλι επιτακτικα
Σημερα ειχα την εξης εμπειρια-γιατρε(σ.σ ασθενης που δεν γνωριζω σε τηλ.επικοινωνια)θελω 2 ραντεβου για χαρτι για επιτροπη,για μενα και το γιο μου που ειναι ΑΜΕΑ.Ο γιατρος εχει φυγει απο το ΙΚΑ...
Τίτλος: Απ: ΠΩΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΝΟΥΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΑ ΚΕ.Π.Α.
Αποστολή από: Ορθοπαιδικός στις 14 Απριλίου 2014, 20:45:47
Δεν είναι ορατοί οι σύνδεσμοι (links). Εγγραφή ή Είσοδος
Συναδελφοι χρειαζομαι επειγοντως τη γνωμη σας!
   Ήμουν "τυχερός" ως τώρα και οι παθήσεις που γνωμάτευα (μιά πρόσφατα προ μηνός) ήταν συμπηρωματικές (όχι με μεγάλο ποσοστό αναπηρίας) και εξέδωσα απλές γνωματεύσεις (όχι υπεύθυνες δηλώσεις). Τώρα αν ζητάνε για κύρια πάθηση αναπηρίας μάλλον πρέπει να εκδώσετε τη δήλωση.... Πάντως δεν θα το έκανα για το ΕΟΠΠοχαρτο (ίσως ακούγεται σκληρό).... Αλλιώς υπάρχουν οι δημόσιες δομές (και πάλι συγγνώμη για τους συναδέρφους του ΕΣΥ - εξάλλου τώρα πλέον λειτουργεί ...φούλ και το ΠΕΔΥ κατά τον υπουργό).
    Τώρα σε ασθενείς που δεν γνωρίζω θα είμαι ιδιαίτερα επιφυλακτικός...
Τίτλος: Απ: ΠΩΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΝΟΥΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΑ ΚΕ.Π.Α.
Αποστολή από: Denominator στις 14 Απριλίου 2014, 22:30:17
Δεν είναι ορατοί οι σύνδεσμοι (links). Εγγραφή ή Είσοδος
Συναδελφοι χρειαζομαι επειγοντως τη γνωμη σας!
Τι κανετε εσεις επι του θεματος και τι ισχυει τελικα?
Με το κλεισιμο του πρωην ΙΚΑ τιθεται το θεμα και παλι επιτακτικα
Σημερα ειχα την εξης εμπειρια-γιατρε(σ.σ ασθενης που δεν γνωριζω σε τηλ.επικοινωνια)θελω 2 ραντεβου για χαρτι για επιτροπη,για μενα και το γιο μου που ειναι ΑΜΕΑ.Ο γιατρος εχει φυγει απο το ΙΚΑ...
Εφόσον δεν είστε θεράπων, δικαιούστε και υποχρεούστε να εκτιμήσετε πλήρως τον ασθενή εκ νέου. Εξάλλου, η δήλωσή σας επέχει θέση υπεύθυνης δήλωσης του Ν 1599/86 με όποιες συνέπειες συνεπάγεται. ´Αρα, πιθανότατα θα χρειαστείτε, εκτός της κλινικής εκτίμησης, και εργαστηριακό ή απεκονιστικό έλεγχο και ενδεχομένως περισσότερες από μία επισκέψεις, γεγονός που κατά την άποψή μου δικαιολογείται πλήρως στην περίπτωση που αναφέρετε.
Τίτλος: Απ: ΠΩΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΝΟΥΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΑ ΚΕ.Π.Α.
Αποστολή από: md στις 15 Απριλίου 2014, 22:20:30
Ευχαριστω για τις απαντησεις.Θα γινω ομως λιγο πιο σαφης-ναι,μιλαμε για το ΕΟΠΟχαρτο :o,και μαλιστα για ψυχιατρικη διαγνωση ::)Στην πλειοψηφια τους αυτα τα περιστατικα ειναι παραμελειμενα χρονια κι εχουν χασει τα μισα εξιτηρια απο παλιοτερες νοσηλειες.Σε οσα εχουν σωθει αναγραφεται συνηθως ''ψυχωτικη συνδρομη'' ::)
Τίτλος: Απ: ΠΩΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΝΟΥΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΑ ΚΕ.Π.Α.
Αποστολή από: Ορθοπαιδικός στις 16 Απριλίου 2014, 12:35:58
Δεν είναι ορατοί οι σύνδεσμοι (links). Εγγραφή ή Είσοδος
Ευχαριστω για τις απαντησεις.Θα γινω ομως λιγο πιο σαφης-ναι,μιλαμε για το ΕΟΠΟχαρτο :o,και μαλιστα για ψυχιατρικη διαγνωση ::)Στην πλειοψηφια τους αυτα τα περιστατικα ειναι παραμελειμενα χρονια κι εχουν χασει τα μισα εξιτηρια απο παλιοτερες νοσηλειες.Σε οσα εχουν σωθει αναγραφεται συνηθως ''ψυχωτικη συνδρομη'' ::)
   Προσωπικά θα απεύφευγα (μέχρι εσχάτων) να χορηγήσω, με αυτές τις συνθήκες, τέτοιο "χαρτί" ως ιδιώτης... Στις κλινικές που νοσηλεύτηκαν υπάρχουν θεράποντες και μπορούν να τους εξυπηρετήσουν (με το αζημιώτο).
Τίτλος: Απ: ΠΩΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΝΟΥΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΑ ΚΕ.Π.Α.
Αποστολή από: md στις 16 Απριλίου 2014, 13:20:40
Πεσ'τα χρυσοστομε..πως γλιτωνουμε ομως καταγγελια απο δικομανη?
Τίτλος: Απ: ΠΩΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΝΟΥΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΑ ΚΕ.Π.Α.
Αποστολή από: Ορθοπαιδικός στις 16 Απριλίου 2014, 13:28:35
Δεν είναι ορατοί οι σύνδεσμοι (links). Εγγραφή ή Είσοδος
Πεσ'τα χρυσοστομε..πως γλιτωνουμε ομως καταγγελια απο δικομανη?
   Για αυτό λέω μέχρι εσχάτων... ο δικομανής είναι η ...εσχατιά πιθανότατα. Ίσως ένα γενικό "χαρτί" του τύπου: "νοσηλεύτηκε για παλαβομάρα στο παρελθόν και τώρα δεν μου φαίνεται και πολύ καλά..." Επειδή είναι υπευθ. δήλωση βάζεις αρκετά "ισως" ,  "πιθανόν" "έχει αναφερόμενη ..." κλπ.
   Γενικά δεν ξέρω τι θα έκανα σε τέτοια περίπτωση...
Τίτλος: Απ: ΠΩΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΝΟΥΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΑ ΚΕ.Π.Α.
Αποστολή από: md στις 16 Απριλίου 2014, 13:32:25

[/quote]   Για αυτό λέω μέχρι εσχάτων... ο δικομανής είναι η ...εσχατιά πιθανότατα. Ίσως ένα γενικό "χαρτί" του τύπου: "νοσηλεύτηκε για παλαβομάρα στο παρελθόν και τώρα δεν μου φαίνεται και πολύ καλά..."

 :laugh: :laugh: :laugh: :laugh: :laugh:
Τίτλος: ΠΩΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΝΟΥΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΑ ΚΕ.Π.Α.
Αποστολή από: ΕΛΕΝΗ ΠΑΠΑΔΑΚΗ στις 6 Φεβρουαρίου 2015, 18:59:38
ΓΝΩΡΙΖΕΤΕ ΤΟΝ ΚΩΔΙΚΟ ΤΗΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΦΥΣΙΑΤΡΟΥ ΓΙΑ ΓΝΩΜΑΤΕΥΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΚΕΠΑ; ΠΟΥ ΜΠΟΡΩ ΝΑ ΤΟΝ ΒΡΩ;
Τίτλος: Απ: ΠΩΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΝΟΥΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΑ ΚΕ.Π.Α.
Αποστολή από: Ορθοπαιδικός στις 6 Φεβρουαρίου 2015, 21:04:02
Δεν είναι ορατοί οι σύνδεσμοι (links). Εγγραφή ή Είσοδος
ΓΝΩΡΙΖΕΤΕ ΤΟΝ ΚΩΔΙΚΟ ΤΗΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΦΥΣΙΑΤΡΟΥ ΓΙΑ ΓΝΩΜΑΤΕΥΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΚΕΠΑ; ΠΟΥ ΜΠΟΡΩ ΝΑ ΤΟΝ ΒΡΩ;
   Δεν νομίζω ότι υπάρχει τέτοιος κωδικός για τη ΧΟΡΗΓΗΣΗ γνωμάτευσης. Υπάρχουν κάποιοι κωδικοί για το είδος και τη σύνθεση της επιτροπής εξέτασης  των ΚΕΠΑ που δηλώνονται στην γνωματοϋπεύθυνη δήλωση - εισηγητικό φάκελο (http://www.ika.gr/gr/infopages/news/20130522_kepa.pdf) βάσει του πίνακα 1.
   Δεν χρειάζεται να δηλώσετε τη δική σας ειδικότητα, μόνο την "ειδικότητα" της επιτροπής που θα εξετάσει το αίτημα. Εξάλλου ούτε οι ΓΙ έχουν κωδικό (ούτε ΝΡΧ, ΑγγειοΧ, κλπ) μπορούν όμως να γνωματεύουν.
Τίτλος: 43 μόνιμες κ μη αναστρέψ αναπηρίες π δεν θα περνούν επανέλεγχο απο τ ΚΕΠΑ.
Αποστολή από: Argirios Argiriou στις 25 Φεβρουαρίου 2015, 22:45:37
43 μόνιμες και μη αναστρέψιμες αναπηρίες που δεν θα περνούν επανέλεγχο απο τα ΚΕΠΑ.

24/02/2015

Η 43 παθήσεις που κρίνονται επ’ αόριστον από τα ΚΕ.Π.Α.

Σχετικά με τις 43 παθήσεις που κρίνονται επ’ αόριστον από τα ΚΕ.Π.Α. Με αφορμή διάφορα δημοσιεύματα, που αναπαράγονται κατά καιρούς και αναφέρονται στην έναρξη εφαρμογής από τις Υγειονομικές Επιτροπές ΚΕ.Π.Α. των διατάξεων της με αρ. Φ.11321/οικ.31102/1870/31-10-2013 (ΦΕΚ 2906/τ.Β΄/ 18-11-2013) Απόφασης του Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης & Πρόνοιας [Πίνακας παθήσεων για τις οποίες η αναπηρία κρίνεται επ’ αόριστον], σας γνωστοποιούμε τα εξής:

Με τη σχετική Υπουργική Απόφαση θεσπίστηκε η επέκταση σε σαράντα τρεις (43) συνολικά παθήσεις, των παθήσεων που αρχικά είχαν καθοριστεί με το άρθρο 16 του ν.3846/2010 (ΦΕΚ Α΄66) για τους ασφαλισμένους των Φορέων Κοινωνικής Ασφάλισης, για τις οποίες η διάρκεια της αναπηρίας κρίνεται επ’ αόριστον, εφ’ όσον πληρούνται για κάθε πάθηση οι απαιτούμενες προϋποθέσεις, προκειμένου να αποφεύγεται η ταλαιπωρία της επανεξέτασης των ασθενών σε τακτά χρονικά διαστήματα, αλλά και να αποσυμφορούνται τα ΚΕ.Π.Α. από την επανάκριση των περιπτώσεων αυτών.

Οι σχετικές διατάξεις μας κοινοποιήθηκαν με την αρ.Φ80000/οικ.36201/ 2152/10-01-2014 εγκύκλιο του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης & Πρόνοιας, με την επισήμανση ότι, αυτές καταλαμβάνουν εφεξής όλες τις περιπτώσεις ατόμων με αναπηρία που αιτούνται πιστοποίηση βαθμού αναπηρίας από τα ΚΕ.Π.Α. (ασφαλισμένων και ανασφάλιστων) και έχουν ισχύ από την ημερομηνία δημοσίευσης της σχετικής Υπουργικής Απόφασης στο Φύλλο Εφημερίδας της Κυβέρνησης (18/11/2013) και μετά. Δηλαδή, αφορούν όλες τις περιπτώσεις που κρίνονται από τις Υγειονομικές Επιτροπές ΚΕ.Π.Α. από την ημερομηνία αυτή και μετά, καθώς και εκείνες που κατά το χρόνο δημοσίευσης της εν λόγω Υπουργικής Απόφασης βρίσκονταν σε αναμονή εξέτασης και όχι τις περιπτώσεις που ήδη είχαν κριθεί και είχαν εκδοθεί οριστικές γνωματεύσεις μέχρι την ημερομηνία αυτή, δεδομένου ότι οι σχετικές διατάξεις δεν έχουν αναδρομική ισχύ.

http://www.newsitamea.gr/i-43-pathisis-pou-krinonte-ep-aoriston-apo-ta-ke-p-a/#_

31/10/2013

Υπουργική απόφαση υπογράφτηκε σήμερα από τον υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας κ. Γιάννη Βρούτση σύμφωνα με την οποία καθορίζονται οι 43 μόνιμες και μη αναστρέψιμες παθήσεις για τις οποίες η διάρκεια της αναπηρίας καθορίζεται επ’ αόριστον και πλέον δεν χρειάζεται χιλιάδες συμπολίτες μας, πάσχοντες των παραπάνω ασθενειών και αναπηριών, να επαναξιολογηθούν από τις Υγειονομικές Επιτροπές των Κέντρων Πιστοποίησης Αναπηρίας (ΚΕΠΑ).

Ο καθορισμός της λίστας πραγματοποιήθηκε από Ειδική Επιστημονική Επιτροπή που συγκροτήθηκε μετά από απόφαση του υπουργού Εργασίας, την οποία συντόνιζε ο γενικός γραμματέας Κοινωνικών Ασφαλίσεων κ. Παναγιώτης Κοκκόρης και συμμετείχαν ειδικοί επιστήμονες και ιατροί καθώς και εκπρόσωποι των ατόμων με αναπηρία (ΑμεΑ).

Όπως δήλωσε ο υπουργός Εργασίας κ. Βρούτσης:

«Με απόφαση που υπογράψαμε σήμερα, δίνεται οριστική λύση σε ένα πρόβλημα που εδώ και χρόνια ταλαιπωρούσε άδικα πολλούς συμπολίτες μας.

Πρόκειται για την υποχρέωση που είχαν χιλιάδες ασθενείς να υποβληθούν σε επίπονες διαδικασίες επαναξιολόγησης από τις υγειονομικές επιτροπές των Κέντρων Πιστοποίησης Αναπηρίας, παρότι έπασχαν από βαριές και πρόδηλα μη αναστρέψιμες αναπηρίες.

Η Ειδική Επιστημονική Επιτροπή που είχα συστήσει για αυτόν ακριβώς το σκοπό κατήρτισε, για πρώτη φορά στη χώρα μας, έναν κατάλογο με 43 παθήσεις για τις οποίες η διάρκεια της αναπηρίας καθορίζεται επ’ αόριστον και, συνεπώς, δεν θα υπόκειται σε επαναξιολόγηση από τα ΚΕΠΑ.

Όσο και αν φαίνεται απλό, η κατάρτιση του καταλόγου με τις βαριές και μη αναστρέψιμες παθήσεις αποτέλεσε ένα πολυσύνθετο επιστημονικό εγχείρημα. Η ολοκλήρωση αυτού του καταλόγου κατέστη εφικτή με τη σταθερή πολιτική βούληση που επιδείξαμε από την πρώτη στιγμή για να δώσουμε οριστική λύση σε ένα διαχρονικό πρόβλημα και να ανακουφίσουμε χιλιάδες ανάπηρους ή πάσχοντες από βαριές παθήσεις συμπολίτες μας αλλά και τις οικογένειες τους».

Όπως δήλωσε ο γενικός γραμματέας κ. Κοκκόρης:

«Η Ειδική Επιστημονική Επιτροπή που συγκροτήθηκε με πρωτοβουλία του υπουργού Εργασίας παρέδωσε σήμερα στον υπουργό για να υπογραφεί, η σχετική απόφαση της εφάπαξ εκτίμησης 43 μόνιμων αναπηριών.

Έτσι Άτομα με Αναπηρία με απώλειες μελών, τυφλοί (πραγματικοί), νεφροπαθείς, καρδιοπαθείς, καρκινοπαθείς, άτομα με μεσογειακή αναιμία και άλλοι πολλοί, αφήνουν πίσω την ταλαιπωρία τους με τις συνεχείς διαδικασίες επανελέγχου. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα αφενός την άρση της ταλαιπωρίας των ΑμεΑ και αφετέρου τη μείωση έως και 20% του φόρτου λειτουργίας των ΚΕΠΑ.

Είμαστε ανοιχτοί για την εύρεση και άλλων τρόπων μείωσης της ταλαιπωρίας τους με την υιοθέτηση μόνιμων τρόπων αξιολόγησης τους που να βασίζονται στους κανόνες δικαίου και υιοθετούμε τις βέλτιστες πρακτικές που ανταποκρίνονται στο δημόσιο αίσθημα.
Δεν δουλεύουμε με άψυχα νούμερα, οδηγός μας είναι οι συνάνθρωποι μας»

*Επισυνάπτεται η λίστα με τις 43 μόνιμες και μη αναστρέψιμες παθήσεις.  –  kepa lista 43.-παθήσεις–

http://www.newsitamea.gr/42117-43-%CE%BC%CF%8C%CE%BD%CE%B9%CE%BC%CE%B5%CF%82-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CE%BC%CE%B7-%CE%B1%CE%BD%CE%B1%CF%83%CF%84%CF%81%CE%AD%CF%88%CE%B9%CE%BC%CE%B5%CF%82-%CE%B1%CE%BD%CE%B1/#_
Τίτλος: Απ: ΠΩΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΝΟΥΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΑ ΚΕ.Π.Α.
Αποστολή από: Argirios Argiriou στις 13 Φεβρουαρίου 2016, 01:23:17
Πότε δηλαδή επιτρέπεται σε έναν Γενικό Ιατρό να συμπληρώνει τον Εισηγητικό Φάκελο Παροχών Αναπηρίας των ΚΕΠΑ ;

Χθες μου τηλεφώνησε μια υπάλληλος από γειτονικό μου ΚΕΠΑ. Λίγες μέρες πριν είχα συμπληρώσει τον Εισηγητικό Φάκελο Παροχών Αναπηρίας για μια ασθενή 80 ετών με πολλά και διάφορα προβλήματα Υγείας που όλα μαζί κάνουν την Ασθενή να χρειάζεται βοήθεια από την κόρη της. Την ασθενή την έχω δει τρεις φορές στο σπίτι της με διαστήματα αρκετών μηνών την κάθε φορά για διαφορετικά προβλήματα. Ο φάκελος συμπληρώθηκε διότι η κόρη ζητά επίδομα συμπαράστασης. Η ασθενής έχει Σακχαρώδη Διαβήτη τύπου 2 υπό δισκιοθεραπεία (κάποτε είχε και παχυσαρκία, τώρα πλέον όχι), Υποθυρεοειδισμό, Δυσκολίες με τον ύπνο, και πέρασε πριν λίγους μήνες και μια Εν τω βάθει Φλεβική Θρόμβωση του ενός κάτω άκρου που προκάλεσε μια Πνευμονική Εμβολή. Αυτό όμως κυρίως που, κατά την γνώμη μου, την κάνει να χρειάζεται βοήθεια από άλλον άνθρωπο είναι οι δυσκολίες της στην μετακίνηση μέσα στο σπίτι, λόγω πάρεσης του Περονιαίου νεύρου αλλά και οσφυαλγίας. Έτσι τις δύο τελευταίες διαγνώσεις τις έβαλα ως κύριες διαγνώσεις και τις υπόλοιπες ως δευτερεύουσες.
 
Η υπάλληλος λοιπόν, μου τηλεφώνησε στο κινητό για να μου πει ότι αφού οι κυρίως παθήσεις είναι Ορθοπαιδικές τότε ο Φάκελος πρέπει να γραφτεί από Ορθοπαιδικό.

Όντως, κάποιος είχε την φαεινή ιδέα, στις  Ο∆ΗΓΙΕΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ να γράψει ότι ο Εισηγητικός Φάκελος Εκτίµησης Βαθµού Αναπηρίας συµπληρώνεται από τον ιατρό της προέχουσας πάθησης. Ρώτησα την Υπάλληλο για ποιες παθήσεις κατά την γνώμη της θεωρεί ότι μπορεί να συμπληρώσει τον Εισηγητικό Φάκελο Παροχών Αναπηρίας ένας Γενικός Ιατρός, (μιας και στον Πίνακα 2, υπάρχει και η δυνατότητα ο Παραπέμπων Ιατρός/ Συντάκτης του Εισηγητικού Φακέλου να είναι Γενικός Ιατρός), και δεν ήξερε να μου πει.

Αναρωτιέμαι:

Aν δεν είναι ο Γενικός Ιατρός καταλληλότερος για μια πρώτη εκτίμηση της συνολικής εικόνας του Ασθενούς, τότε ποιος είναι;

Αν δεν είναι ο Γενικός Ιατρός καταλληλότερος για μια ιεράρχηση της βαρύτητας των παθήσεων του ασθενούς (που συχνά είναι πολλές και διάφορες), τότε ποιος είναι;

Στην Σουηδία ένας Γενικός Ιατρός, μπορεί να βγάλει από μόνος του (χωρίς επιτροπή) έναν ασθενή στην σύνταξη και στην Ελλάδα δεν μπορεί ούτε καν να τον στείλει στην αντίστοιχη επιτροπή.

Και κατά τα άλλα, παχιά λόγια από όλους για το πόσο πολύ βάρος θέλουν να δώσουν στην Πρωτοβάθμια…

Ας καταργήσουμε καλύτερα την ειδικότητα της Γενικής Ιατρικής να ησυχάσουμε.
Τίτλος: Απ: ΠΩΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΝΟΥΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΑ ΚΕ.Π.Α.
Αποστολή από: Denominator στις 12 Σεπτεμβρίου 2016, 19:01:22
Ένα σημαντικό πρόβλημα για όσους χρειάζονται κατάθεση δικαιολογητικών για τα ΚΕ.Π.Α. καθίσταται πολλές φορές η αναγκαιότητα θεώρησης των (χειρόγραφων) γνωματεύσεων.
Σε αντιστοιχία με τις ηλεκτρονικές γνωματεύσεις παροχών ΕΚΠΥ, όπου δεν απαιτείται θεώρηση γνωμάτευσης (http://www.eopyy.gov.gr/Article/DisplayArticle?id=6e6b6ddd-da98-4727-a4d1-ce6d7a6d0d08), θα μπορούσαν όλες οι γνωματεύσεις για τα ΚΕ.Π.Α. να χορηγούνται μέσω του ίδιου συστήματος.
Με τον τρόπο αυτό θα εξασφαλιζόταν η γνησιότητα αλλά και η προσπελασιμότητα των γνωματεύσεων αυτών.
Τίτλος: Απ: ΠΩΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΝΟΥΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΑ ΚΕ.Π.Α.
Αποστολή από: Ορθοπαιδικός στις 12 Σεπτεμβρίου 2016, 20:27:51
Δεν είναι ορατοί οι σύνδεσμοι (links). Εγγραφή ή Είσοδος
.... θα μπορούσαν όλες οι γνωματεύσεις για τα ΚΕ.Π.Α. να χορηγούνται μέσω του ίδιου συστήματος.
Με τον τρόπο αυτό θα εξασφαλιζόταν η γνησιότητα αλλά και η προσπελασιμότητα των γνωματεύσεων αυτών.
   Όχι να μην γίνει μέσω του άθλιου συστήματος των παροχών ΕΚΠΥ. Αυτό πρέπει να καταργηθεί ούτως ή άλλως....
   Φυσικά ένα σωστά σχεδιασμένο ηλεκτρονικό σύστημα, ίσως και χωρίς εκτύπωση ;D, είναι σίγουρα επιθυμητό με τις γνωματεύσεις να μένουν "ιστορικά στο σύστημα".
Τίτλος: Απ: ΠΩΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΝΟΥΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΑ ΚΕ.Π.Α.
Αποστολή από: Denominator στις 12 Σεπτεμβρίου 2016, 22:19:04
Δεν είναι ορατοί οι σύνδεσμοι (links). Εγγραφή ή Είσοδος
Δεν είναι ορατοί οι σύνδεσμοι (links). Εγγραφή ή Είσοδος
.... θα μπορούσαν όλες οι γνωματεύσεις για τα ΚΕ.Π.Α. να χορηγούνται μέσω του ίδιου συστήματος.
Με τον τρόπο αυτό θα εξασφαλιζόταν η γνησιότητα αλλά και η προσπελασιμότητα των γνωματεύσεων αυτών.
   Όχι να μην γίνει μέσω του άθλιου συστήματος των παροχών ΕΚΠΥ. Αυτό πρέπει να καταργηθεί ούτως ή άλλως....
   Φυσικά ένα σωστά σχεδιασμένο ηλεκτρονικό σύστημα, ίσως και χωρίς εκτύπωση ;D, είναι σίγουρα επιθυμητό με τις γνωματεύσεις να μένουν "ιστορικά στο σύστημα".

Σωστός!
Κάτι ανάλογο φαντάζομαι ότι είναι καλό να γίνει και με τις γνωματεύσεις για τα διπλώματα... ;D
Τίτλος: εισηγητικός φάκελος ΚΕΠΑ
Αποστολή από: fanisgp στις 13 Σεπτεμβρίου 2016, 10:26:00
Πρίν λίγες ημέρες συμπλήρωσα σε ασθενή μου στεφανιαίο, τον εισηγητικό φάκελο για την επιτροπή στα ΚΕΠΑ και η διοικητικός υπάλληλος αρνήθηκε να τον παραλάβει επικαλούμενη οτι έπρεπε να συμπληρωθεί από καρδιολόγο.Δεν το άφησα έτσι και μετά απο ένα κύκλο τηλεφωνημάτων μίλησα με την κεντρική υπηρεσία όπου η ευγενέστατη και εξυπηρετικότατη κυρ. ΔΑΒΑΚΗ κρατώντας με στην γραμμή! επιτόπου! επικοινώνησε με την συγκεκριμένη υπάλληλο και σε εντονότατο ύφος της εξήγησε ότι όχι μόνο δεν είναι δουλειά της να κρίνει την ειδικότητα που το συμπλήρωσε αλλά και ότι κινδυνεύει  να κατηγορηθεί για... κατευθυνόμενη παραπομπή!Θα κριθούν τα χαρτιά και οι γνωματεύσεις.Μου έπεσε το ακουστικό απ΄ τα χέρια!!
Τίτλος: Απ: εισηγητικός φάκελος ΚΕΠΑ
Αποστολή από: Denominator στις 13 Σεπτεμβρίου 2016, 10:55:20
Πολλές φορές σκέφτηκα τι είναι καλό για τον ασθενή που παραπέμπεται για αξιολόγηση στα ΚΕ.Π.Α., ιδιαίτερα όποιον έχει περισσότερα από ένα νοσήματα. Τείνω να καταλήξω ότι οι πιο ολοκληρωμένες εισηγήσεις μπορούν να γίνουν από καταρτισμένους γενικούς ιατρούς και δευτερευόντως παθολόγους, όπως δηλαδή θεωρούμε τη βάση της ΠΦΥ. Πολύ βοηθάει κατά την άποψή μου το να κάνει την εισήγηση ο γιατρός που παρακολουθεί τον ασθενή χρόνια και τρόπον τινά είναι ο οικογενειακός του γιατρός. Τις περισσότερες φορές ο γιατρός αυτός έχει εμπλακεί άμεσα ή έμμεσα σε όλες τις ασθένειες και την εξέλιξή τους και ως εκ τούτου είναι ο πλέον κατάλληλος να τις περιγράψει στο σύνολό τους.
Τίτλος: Απ: εισηγητικός φάκελος ΚΕΠΑ
Αποστολή από: fanisgp στις 13 Σεπτεμβρίου 2016, 11:58:11
εκανα ένα λάθος στο όνομα.Δαβάνη και όχι Δαβάκη
Τίτλος: Απ: ΠΩΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΝΟΥΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΑ ΚΕ.Π.Α.
Αποστολή από: βασιλης31 στις 15 Δεκεμβρίου 2016, 03:07:43
Γεια σας, είμαι καινούργιο μέλος, βρήκα το forum σας από αναζητήσεις στο google και πήρα το θάρρος να κάνω κάποιες ερωτήσεις σχετικά με την συμπλήρωση του εισηγητικού φακέλου για το ΚΕΠΑ διότι έχω πελαγώσει με διάφορα θέματα και δεν μπορώ να βγάλω μια σίγουρη άκρη με αποτέλεσμα να έχω αγχωθεί πολύ....

Έχω κάποια προβλήματα υγείας και θέλω να δω τι ποσοστό αναπηρίας μπορώ να λάβω, τα προβλήματα αυτά είναι ορθοπεδικά, καρδιολογικά και οφθαλμολογικά. Τα σοβαρότερα είναι τα ορθοπεδικά τα οποία τα βάλαμε ως προέχουσα πάθηση με τον ορθοπεδικό. Ένα από τα πρώτα πράγματα που με μπέρδεψε στην συμπλήρωση του εγγράφου αυτού είναι αν στην 2η σελίδα εκεί που λέει να αναγραφεί το ιατρικό ιστορικό του ασθενούς πρέπει να αναφέρουμε όλα τα προβλήματα ή μόνο την σοβαρότερη πάθηση, στις οδηγίες συμπλήρωσης του φακέλου από πίσω αναφέρει οτι εκεί αναγράφουμε την προέχουσα πάθηση ενώ τις συνυπάρχουσες τις αναγράφουμε από κάτω σε κάτι πεδία.

Μίλησα τηλεφωνικά με 2 άτομα από ένα ΙΚΑ, ο ένας συμφώνησε με το παραπάνω ενώ ο άλλος είπε οτι πρέπει να αναγράψω όλες τις παθήσεις εκεί που λέει για το ιστορικό και όσες θέλω να βάλω ως συνυπάρχουσες πρέπει να αναγράψει ο γιατρός από κάτω τους κωδικούς των υγειονομικών επιτροπών που θα εξετάσουν τα υπόλοιπα προβλήματα. Επίσης ο ένας υπάλληλος μου είπε οτι αυτός που θα συμπληρώσει τον εισηγητικό φάκελο θα είναι ο γιατρός της προέχουσας πάθησης και να έχω μαζί μου και γνωματεύσεις από τους άλλους γιατρούς με σφραγίδα και υπογραφή να τις δώσω στον παραπέμποντα γιατρό για να τις αντιγράψει.

Για την ιστορία του θέματος, τον Ιούλιο πήρα γνωμάτευση από τον οφθαλμίατρό, μετά έκλεισα ραντεβού και περίμενα τρεις εβδομάδες για για να βρω καρδιολόγο στα πρωινά ραντεβού σε δημόσιο νοσοκομείο τον Αύγουστο, πήρα γνωμάτευση και από καρδιολόγο λοιπόν. Για τον ορθοπεδικό τώρα, περίμενα 1.5 μήνα στην αναμονή και μέσα σε αυτό το διάστημα προέκυψε ορθοπεδικό πρόβλημα. Ο ορθοπεδικός που πήγα τον Οκτώβριο συμπλήρωσε οτι αφορά τα προβλήματα της ειδικότητάς του και τα υπόλοιπα προβλήματα αρνήθηκε να τα γράψει λέγοντας να πάω στους άλλους γιατρούς να γράψουνε τα δικά τους... του ανέφερα τι μου είπε ο υπάλληλος που ρώτησα και μου λέει οτι ο παραπέμπον γιατρός είναι μόνο αυτός που σε παραπέμπει για τα κύρια προβλήματα και οι άλλοι γιατροί να αναγράψουν τις συνυπάρχουσες παθήσεις...

Εν τω μεταξύ μετά από νέα τηλεφωνική επικοινωνία με κάποιο ΚΕΠΑ αυτή την φορά σχετικά με τι πρέπει να γίνει για τις συνυπαρχουσες παθήσεις, η υπάλληλος μου είπε οτι αν ο ασθενής πάσχει από πολλά προβλήματα υγείας, στον εισηγητικό θα αναφερθεί η κύρια πάθηση ενώ στις συνυπάρχουσες θα συμπληρωθεί ο κωδικός της επιτροπής που θα τις εξετάσει και θα συνυποβάλλω μέσα τις γνωματεύσεις που έχω. Άρα από οτι κατάλαβα πρέπει να πάω σε κάποιον ιατρό και να συμπληρωθούν μόνο οι 2 κωδικοί για τα καρδιολογικά και οφθαλμολογικά προβλήματα.

Ένα άλλο πρόβλημα που με προβληματίζει είναι η χρονική ισχύς που πρέπει να έχουνε οι γνωματεύσεις των γιατρών που θα προσκομίσω στο ΚΕΠΑ. Καθώς αφού πήγα στον ορθοπεδικό και προέκυψε νέο πρόβλημα υγείας με προβλήματα στις μετακινήσεις και στο περπάτημα, μετά περίμενα άλλον 1.5 μήνα μέχρι να κάνω αξονική τομογραφία να πάρω τα αποτελέσματα και να ξαναπάω στον ορθοπεδικό να τα δει, μου έγραψε και κάποια νέα ευρήματα που προέκυψαν.

Επειδή τώρα για τις συνυπάρχουσες παθήσεις δεν έχει συμπληρωθεί τίποτα στον εισηγητικό φάκελο, σκέφτομαι αν είναι να πάω σε κάποιον παθολόγο να μου αναγράψει επάνω οτι είναι να μου αναγράψει με βάση τις γνωματεύσεις των άλλων γιατρών που έχω για να μην ταλαιπωρούμαι να τρέχω πάλι σε 2 γιατρούς, εσείς τι λέτε;
Επίσης, παίζει να υπάρχει κάποιο πρόβλημα με τις γνωματεύσεις του καρδιολόγου και του οφθαλμιάτρου που είναι από τον Ιούλιο και Αύγουστο; Δυστυχώς λόγω προβλημάτων με το περπάτημα δεν θέλω να ταλαιπωρηθώ και σκέφτομαι να πάω στο ΚΕΠΑ τον Ιανουάριο που πιστεύω πως η υγεία μου θα είναι καλύτερη.

Αυτή η διαδικασία με τον εισηγητικό φάκελο είναι πολύπλοκη για κάποιον που πάσχει από πολλά συμπτώματα και με έχει αγχώσει γιατί δεν θέλω να κάνω κάτι λάθος και μετά να μην δεχτούν τα δικαιολογητικά με τα χαρτιά και να ξανατρέχω σε γιατρούς και νοσοκομεία....

Ευχαριστώ και συγνώμη αν σας κούρασα.
Τίτλος: Απ: ΠΩΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΝΟΥΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΑ ΚΕ.Π.Α.
Αποστολή από: Denominator στις 15 Δεκεμβρίου 2016, 08:31:23
Εφόσον δεν είστε ιατρός, θα απευθυνθείτε σε ιατρό της ειδικότητας στην οποία εμπίπτει η κύρια πάθησή σας. Εκείνος γνωρίζει πώς να συμπληρώσει σωστά τον εισηγητικό φάκελο.
Τίτλος: Απ: ΠΩΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΝΟΥΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΑ ΚΕ.Π.Α.
Αποστολή από: βασιλης31 στις 15 Δεκεμβρίου 2016, 19:48:35
Έχω πάει σε ορθοπεδικό γιατί τα κύρια προβλήματα που έχω είναι ορθοπεδικά, ο γιατρός συμπλήρωσε τον φάκελο, τον σφράγισε και πέρασε και από πρωτόκολλο. Το θέμα είναι οτι ο γιατρός της κύριας πάθησης έγραψε μόνο τα προβλήματα που αφορούν την δική του ειδικότητα και αρνήθηκε να γράψει τα υπόλοιπα για τα οποία είχα πάρει γνωμάτευση από τους γιατρούς ενώ οι υπάλληλοι στο τηλέφωνο μου είπανε οτι ο παραπέμπον γιατρός θα αντιγράψει τις γνωματεύσεις των άλλων γιατρών στον εισηγητικό φάκελο. Τώρα σκέφτομαι αντι να τρέχω πάλι σε 2 διαφορετικούς γιατρούς (αυτούς που μου έγραψαν τις γνωματεύσεις) να πάω σε έναν παθολόγο να μου γράψει αυτός και τις συνυπάρχουσες παθήσεις στον εισηγητικό φάκελο από τις γνωματεύσεις που έχω. Επίσης δεν έχω καταλάβει αν στο ιστορικό του ασθενή πρέπει να γραφτεί μόνο η προέχουσα πάθηση ή και οι συνυπάρχουσες, καθώς οι οδηγίες συμπλήρωσης του εντύπου αναφέρουν οτι εκεί αναγράφεται μόνο η προέχουσα πάθηση ενώ για τις συνυπάρχουσες παθήσεις υπάρχουν κάτι πεδία πιο κάτω στην 2η σελίδα που λένε να γραφτεί και ο κωδικός της επιτροπής που θα εξετάσει τις συνυπάρχουσες παθήσεις.
Τίτλος: Απ: ΠΩΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΝΟΥΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΑ ΚΕ.Π.Α.
Αποστολή από: Denominator στις 15 Δεκεμβρίου 2016, 20:18:53
Δεν είναι ορατοί οι σύνδεσμοι (links). Εγγραφή ή Είσοδος
...
Το θέμα είναι οτι ο γιατρός της κύριας πάθησης έγραψε μόνο τα προβλήματα που αφορούν την δική του ειδικότητα και αρνήθηκε να γράψει τα υπόλοιπα για τα οποία είχα πάρει γνωμάτευση από τους γιατρούς ενώ οι υπάλληλοι στο τηλέφωνο μου είπανε οτι ο παραπέμπον γιατρός θα αντιγράψει τις γνωματεύσεις των άλλων γιατρών στον εισηγητικό φάκελο. Τώρα σκέφτομαι αντι να τρέχω πάλι σε 2 διαφορετικούς γιατρούς (αυτούς που μου έγραψαν τις γνωματεύσεις) να πάω σε έναν παθολόγο να μου γράψει αυτός και τις συνυπάρχουσες παθήσεις στον εισηγητικό φάκελο από τις γνωματεύσεις που έχω. Επίσης δεν έχω καταλάβει αν στο ιστορικό του ασθενή πρέπει να γραφτεί μόνο η προέχουσα πάθηση ή και οι συνυπάρχουσες, καθώς οι οδηγίες συμπλήρωσης του εντύπου αναφέρουν οτι εκεί αναγράφεται μόνο η προέχουσα πάθηση ενώ για τις συνυπάρχουσες παθήσεις υπάρχουν κάτι πεδία πιο κάτω στην 2η σελίδα που λένε να γραφτεί και ο κωδικός της επιτροπής που θα εξετάσει τις συνυπάρχουσες παθήσεις.
Μπορείτε εναλλακτικά να απευθυνθείτε σε ένα Γενικό Ιατρό ο οποίος, ως εισηγητής, θα ιεραρχήσε τα προβλήματά σας και θα ετοιμάσει ένα πλήρη φάκελο.
Τίτλος: Απ: ΠΩΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΝΟΥΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΑ ΚΕ.Π.Α.
Αποστολή από: βασιλης31 στις 15 Δεκεμβρίου 2016, 22:17:46
Μάλιστα. Ο γενικός γιατρός είναι η ειδικότητα του παθολόγου ή άλλη ειδικότητα;
Τίτλος: Απ: ΠΩΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΝΟΥΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΑ ΚΕ.Π.Α.
Αποστολή από: Denominator στις 15 Δεκεμβρίου 2016, 22:30:53
Δεν είναι ορατοί οι σύνδεσμοι (links). Εγγραφή ή Είσοδος
Μάλιστα. Ο γενικός γιατρός είναι η ειδικότητα του παθολόγου ή άλλη ειδικότητα;
Άλλη.
Τίτλος: Απ: ΠΩΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΝΟΥΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΑ ΚΕ.Π.Α.
Αποστολή από: Ορθοπαιδικός στις 16 Δεκεμβρίου 2016, 12:43:08
Δεν είναι ορατοί οι σύνδεσμοι (links). Εγγραφή ή Είσοδος
Μπορείτε εναλλακτικά να απευθυνθείτε σε ένα Γενικό Ιατρό ο οποίος, ως εισηγητής, θα ιεραρχήσε τα προβλήματά σας και θα ετοιμάσει ένα πλήρη φάκελο.
    Πάντως το πρόβλημα δεν είναι στην ειδικότητα. Εγώ (και πολλοί άλλοι συνάδερφοι που ξέρω) στο έντυπο εισήγησης αναπηρίας (στις σπάνιες φορές που είναι το ορθοπαιδικό το κύριο νόσημα) αναγράφω κανονικά όπως προβλέπεται τα άλλα νοσήματα (για να προταθούν σχετικές επιτροπές).
    Ίσως ο ΓΙ τον εξυπηρετήσει καλύτερα αφού θα γράψει λογικά όλα τα νοσήματα, καλό όμως θα ήταν να έχει και γνωμάτευση ορθοπαιδικού αφού αυτό είναι το κύριο νόσημα του (χωρίς να θέλω να μειώσω τους ΓΙ αλλά όταν απευθύνεσαι σε ορθοπαιδική επιτροπή διαφορετική βαρύτητα έχει η ορθοπαιδική εκτίμηση).
Τίτλος: Απ: ΠΩΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΝΟΥΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΑ ΚΕ.Π.Α.
Αποστολή από: Denominator στις 16 Δεκεμβρίου 2016, 13:22:14
Δεν είναι ορατοί οι σύνδεσμοι (links). Εγγραφή ή Είσοδος
Δεν είναι ορατοί οι σύνδεσμοι (links). Εγγραφή ή Είσοδος
Μπορείτε εναλλακτικά να απευθυνθείτε σε ένα Γενικό Ιατρό ο οποίος, ως εισηγητής, θα ιεραρχήσε τα προβλήματά σας και θα ετοιμάσει ένα πλήρη φάκελο.
    Πάντως το πρόβλημα δεν είναι στην ειδικότητα. Εγώ (και πολλοί άλλοι συνάδερφοι που ξέρω) στο έντυπο εισήγησης αναπηρίας (στις σπάνιες φορές που είναι το ορθοπαιδικό το κύριο νόσημα) αναγράφω κανονικά όπως προβλέπεται τα άλλα νοσήματα (για να προταθούν σχετικές επιτροπές).
    Ίσως ο ΓΙ τον εξυπηρετήσει καλύτερα αφού θα γράψει λογικά όλα τα νοσήματα, καλό όμως θα ήταν να έχει και γνωμάτευση ορθοπαιδικού αφού αυτό είναι το κύριο νόσημα του (χωρίς να θέλω να μειώσω τους ΓΙ αλλά όταν απευθύνεσαι σε ορθοπαιδική επιτροπή διαφορετική βαρύτητα έχει η ορθοπαιδική εκτίμηση).
Χμμ...
Αν η κύρια πάθηση που είναι π.χ. ορθοπαιδική είναι μακράν η βαρύνουσα και προκαλεί από μόνη της ικανή αναπηρία και τα υπόλοιπα είναι ψιλολόγια, τότε σίγουρα θα πρέπει ο εισηγητής να είναι ορθοπαιδικός.
Αν όμως έχουμε μία σοβαρή ορθοπαιδική πάθηση (π.χ. μία Ο/Α γονάτων που δυσχεραίνει πολύ τη βάδιση) αλλά και αρκετές άλλες με ικανό ποσοστό (π.χ. ένα διαβήτη με επιπλοκές, μία υποτροπιάζουσα κατάθλιψη κ.λ.π.) τότε η λύση του Γ.Ι. (και δευτερευόντως τπυ Παθολόγου) μάλλον είναι προτιμότερη.
Τίτλος: Απ: ΠΩΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΝΟΥΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΑ ΚΕ.Π.Α.
Αποστολή από: βασιλης31 στις 19 Δεκεμβρίου 2016, 03:10:33
Ευχαριστώ για τις συμβουλές.

Και κάτι τελευταίο, σχετικά με τον χρόνο έκδοσης των γνωματεύσεων των γιατρών υπάρχει κάποιο όριο;

Σκοπεύω να πάω στο ΚΕΠΑ από Ιανουάριο που θα έχω βελτιωθεί, θα κάνω και ένα triplex καρδιάς τότε οπότε θα το υποβάλλω και αυτό στο ΚΕΠΑ μαζί με το προηγούμενο.
Τίτλος: Απ: ΠΩΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΝΟΥΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΑ ΚΕ.Π.Α.
Αποστολή από: Denominator στις 19 Δεκεμβρίου 2016, 08:13:40
Δεν είναι ορατοί οι σύνδεσμοι (links). Εγγραφή ή Είσοδος

Και κάτι τελευταίο, σχετικά με τον χρόνο έκδοσης των γνωματεύσεων των γιατρών υπάρχει κάποιο όριο;

Ένα τυπικό όριο είναι το 6μηνο. Γενικά όσο πιο πρόσφατες, τόσο το καλύτερο. Όμως ο γιατρός που θα συντάξει τον εισηγητικό φάκελο ενδέχεται να συμπεριλάβει και παλαιότερες στις οποίες θα στηρίξει το ιστορικό και την πορεία της νόσου.
Τίτλος: Απ: ΠΩΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΝΟΥΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΑ ΚΕ.Π.Α.
Αποστολή από: βασιλης31 στις 30 Δεκεμβρίου 2016, 19:23:13
Έφτιαξαν ιστοσελίδα από το ΙΚΑ για ηλεκτρονική υποβολή αιτήματος στο ΚΕΠΑ!

Θα αποφύγουν αρκετή ταλαιπωρία οι ενδιαφερόμενοι.
Τίτλος: Απ: ΠΩΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΝΟΥΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΑ ΚΕ.Π.Α.
Αποστολή από: Argirios Argiriou στις 30 Δεκεμβρίου 2016, 21:40:10
Δεν είναι ορατοί οι σύνδεσμοι (links). Εγγραφή ή Είσοδος
Έφτιαξαν ιστοσελίδα από το ΙΚΑ για ηλεκτρονική υποβολή αιτήματος στο ΚΕΠΑ!

Θα αποφύγουν αρκετή ταλαιπωρία οι ενδιαφερόμενοι.

Παραθέτω το σχετικό pdf.

Όταν όμως πηγαίνω στον σύνδεσμο https://apps.ika.gr/ekepa (https://apps.ika.gr/ekepa) δεν μου βγάζει τίποτε.
Τίτλος: Απ: ΠΩΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΝΟΥΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΑ ΚΕ.Π.Α.
Αποστολή από: βασιλης31 στις 2 Ιανουαρίου 2017, 03:33:10
Ναι, ούτε σε εμένα μπαίνει η σελίδα. Πάντως την προηγούμενη φορά είχα μπει κανονικά και είδα το όλο interface της εφαρμογής.
Τίτλος: Απ: ΠΩΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΝΟΥΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΑ ΚΕ.Π.Α.
Αποστολή από: Argirios Argiriou στις 2 Ιανουαρίου 2017, 08:06:13
Δεν είναι ορατοί οι σύνδεσμοι (links). Εγγραφή ή Είσοδος
Ναι, ούτε σε εμένα μπαίνει η σελίδα. Πάντως την προηγούμενη φορά είχα μπει κανονικά και είδα το όλο interface της εφαρμογής.

Το μετάνιωσαν φαίνεται...
Τίτλος: Απ: ΠΩΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΝΟΥΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΑ ΚΕ.Π.Α.
Αποστολή από: βασιλης31 στις 4 Ιανουαρίου 2017, 01:05:16
Αρκετές ενώσεις και σύλλογοι ΑΜΕΑ ετοιμάζονται να στείλουν επιστολές στο αρμόδιο υπουργείο για το θέμα του τεχνικού προβλήματος.....
Τίτλος: Απ: Παλιές μόνιμες αναπηρίες δεν χρήζουν επανεξέτασης από ΚΕ.Π.Α.
Αποστολή από: Ορθοπαιδικός στις 17 Φεβρουαρίου 2017, 13:21:16
Νέα δεδομένα στην πιστοποίηση της αναπηρίας  (http://virus.com.gr/nea-dedomena-stin-pistopiisi-tis-anapirias/) Posted By: Ιοκάστη Αλειφεροπούλουon: 16/02/2017

Το «δρόμο» για την αναγνώριση των εφ’ όρου ζωής πιστοποιητικών αναπηρίας που εκδόθηκαν πριν από τη δημιουργία των ΚΕΠΑ (2011), «ανοίγει» απόφαση υπηρεσίας του Δημοσίου.

Η τελευταία δικαίωσε ενδιαφερόμενο πολίτη ο οποίος ζήτησε από την αρμόδια υπηρεσία της κοινωνικής πρόνοιας, την έκδοση απαντητικού εγγράφου, με το οποίο τεκμηριωμένα θα αναλύονταν οι λόγοι και οι αντίστοιχες διατάξεις, που στοιχειοθετούσαν την απόρριψη του ισχύοντος εφ’ όρου ζωής πιστοποιητικού αναπηρίας της υγειονομικής επιτροπής του ΙΚΑ, που κατείχε νόμιμα από το 2006. Η αδυναμία της συγκεκριμένης υπηρεσίας να απορρίψει το σχετικό πιστοποιητικό αναπηρίας, οδήγησε τελικά στην αποδοχή του.

«Κατά συνέπεια, καμιά δημόσια υπηρεσία ή άλλος φορέας ή οργανισμός –  δημόσιος ή ιδιωτικός – δεν μπορεί να απορρίψει το συγκεκριμένο επίσημο έγγραφο του ελληνικού κράτους» υποστηρίζει ο Τάκης Αλεξανδράκης, ο οποίος και υπερασπίστηκε εθελοντικά ως δικηγόρος το προαναφερόμενο άτομο.  (διατηρώ πάντως κάποιες επιφυλάξεις μήπως χρειάζεται κάθε φορά να ακολουθείται η διαδικάσία που περιγράφηκε. Μια εγκύκλιος ή κάποια ΥΑ θα έλυνε το πρόβλημα ώστε να γίνει οικονομία χαρτούρας και εργατοωρών)

Σύμφωνα με τον ίδιο εφεξής όλα τα εφ’ όρου ζωής πιστοποιητικά αναπηρίας που εκδόθηκαν από το δημόσιο πριν το 2011, θα πρέπει να γίνονται νομίμως δεκτά.

Πηγή: takisalexandrakis.blogspot.gr
Τίτλος: Ενιαίος Πίνακας Προσδιορισμού Ποσοστών Αναπηρίας ( ΦΕΚ 1506, 04/05/2012).
Αποστολή από: Argirios Argiriou στις 6 Οκτωβρίου 2017, 16:39:40

https://www.ika.gr/gr/infopages/kepa/FEK_1506_B_4-5-2012.pdf (https://www.ika.gr/gr/infopages/kepa/FEK_1506_B_4-5-2012.pdf)
Τίτλος: Απ: Ενιαίος Πίνακας Προσδιορισμού Ποσοστών Αναπηρίας ( ΦΕΚ 1506, 04/05/2012).
Αποστολή από: Ορθοπαιδικός στις 6 Οκτωβρίου 2017, 21:07:57
Δεν είναι ορατοί οι σύνδεσμοι (links). Εγγραφή ή Είσοδος

https://www.ika.gr/gr/infopages/kepa/FEK_1506_B_4-5-2012.pdf (https://www.ika.gr/gr/infopages/kepa/FEK_1506_B_4-5-2012.pdf)
   Υπάρχει κανείς που να έχει τον άνω πίνακα αναπηρίας σε pdf όχι εικόνας αλλά κειμένου (ώστε να μπορεί να γίνει αναζήτηση λέξεως-αιτίας). Το θεωρώ απίθανο αλλά ρωτάω...
   Κάθε φορά που θέλω να βρω κάτι αναγκάζομαι να "σκρολάρω" όλες τις σελίδες. Προχειροδουλειά...
Τίτλος: Απ: ΠΩΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΝΟΥΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΑ ΚΕ.Π.Α.
Αποστολή από: Argirios Argiriou στις 1 Δεκεμβρίου 2017, 17:26:15
Στις 23/11/2017 πήγα στα ΙΚΑ Καβάλας και ρώτησα, εκ μέρους μιας ασθενούς μου, εάν εξακολουθεί να υφίσταται το Επίδομα Συμπαράστασης που μπορούσε το 2012 τουλάχιστον να παίρνει κάποιος συγγενής που περιποιούνταν έναν δικό του άνθρωπο στο σπίτι.

(  http://www.aggelopoulos.net/news/program-resident-care-for-pensioners-ika-2012/#.WiFzOkpl-Ul (http://www.aggelopoulos.net/news/program-resident-care-for-pensioners-ika-2012/#.WiFzOkpl-Ul)  )

Από του ΙΚΑ της Καβάλας μου απάντησαν, προφορικά, ότι ναι υπάρχει ακόμη αλλά πρέπει να συμπληρώσω για τον ασθενή αυτόν μια Ιατρική Έκθεση για τα ΚΕΠΑ.
Τίτλος: Απ: ΠΩΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΝΟΥΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΑ ΚΕ.Π.Α.
Αποστολή από: timex στις 1 Δεκεμβρίου 2017, 18:22:20
Ο συγγενής που περιποιείται τον ανθρωπο του στο σπιτι θα πρεπει να ειναι ανεργος για να παιρνει το επιδομα;
Τίτλος: Απ: ΠΩΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΝΟΥΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΑ ΚΕ.Π.Α.
Αποστολή από: Argirios Argiriou στις 1 Δεκεμβρίου 2017, 19:07:00
Δεν είναι ορατοί οι σύνδεσμοι (links). Εγγραφή ή Είσοδος
Ο συγγενής που περιποιείται τον ανθρωπο του στο σπιτι θα πρεπει να ειναι ανεργος για να παιρνει το επιδομα;

Δεν ξέρω με σιγουριά.
Τίτλος: Απ: ΠΩΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΝΟΥΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΑ ΚΕ.Π.Α.
Αποστολή από: Ορθοπαιδικός στις 1 Δεκεμβρίου 2017, 19:41:16
Δεν είναι ορατοί οι σύνδεσμοι (links). Εγγραφή ή Είσοδος
Δεν είναι ορατοί οι σύνδεσμοι (links). Εγγραφή ή Είσοδος
Ο συγγενής που περιποιείται τον ανθρωπο του στο σπιτι θα πρεπει να ειναι ανεργος για να παιρνει το επιδομα;
Δεν ξέρω με σιγουριά.
   Απ' οτι ξέρω το επίδομα το παίρνει ο ασθενής. Δεν έχουν σχέση τα εισοδήματα αυτού που τον φροντίζει παρα μόνο τα εισοδήματα του ασθενούς.
   Μιλάμε, αν δεν κάνω λάθος για Προνοιακό επίδομα, το επίδομα βαριάς αναπηρίας (http://amea-blog.blogspot.gr/2010/09/blog-post_8065.html). Αυτό αφορά τους μή συνταξιούχους (δλδ έμμεσα μέλη, στον σύνδεσμο λέει τις προϋποθέσεις)
   Οι συναξιούχοι λαμβάνουν αντίστοιχο επίδομα απο τους ασφαληστρικούς οργανισμούς πχ: ΕΠΙΔΟΜΑ ΑΠΟΛΥΤΗΣ ΑΝΑΠΗΡΙΑΣ-ΕΠΙΔΟΜΑ ΠΑΡΑΠΛΗΓΙΑΣ - ΤΕΤΡΑΠΛΗΓΙΑ (http://www.oaee.gr/syntaxeis.asp?catsyn_id=189&cat_id=1) απο τον ΟΑΕΕεεε.
Τίτλος: ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΟΣ ΦΑΚΕΛΟΣ ΠΑΡΟΧΩΝ ΑΝΑΠΗΡΙΑΣ.
Αποστολή από: Argirios Argiriou στις 19 Δεκεμβρίου 2017, 00:13:27
εισηγητικός φάκελος παροχών αναπηρίας, για τα ΚΕΠΑ.

https://www.ika.gr/gr/infopages/news/20131114_kepa.pdf (https://www.ika.gr/gr/infopages/news/20131114_kepa.pdf)

Μπορεί να τον βρει κανείς και μέσω της ιστοσελίδας του ΙΚΑ ως εξής:

www.ika.gr → Ενημερώσεις (στην αρχική σελίδα) → Κέντρο Πιστοποίησης Αναπηρίας ( ΚΕ.Π.Α.) → (τέρμα κάτω στην σελίδα) Εισηγητικός Φάκελλος Παρόχων Αναπηρίας
Τίτλος: Απ: ΠΩΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΝΟΥΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΑ ΚΕ.Π.Α.
Αποστολή από: GirousisN στις 31 Δεκεμβρίου 2017, 10:09:29
ΕΝΙΑΙΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΥ ΠΟΣΟΣΤΟΥ ΑΝΑΠΗΡΙΑΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ...
20.1. ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΟΣ ΦΑΚΕΛΟΣ ΑΝΑΠΗΡΙΑΣ ΡΕΥΜΑΤΟΛΟΓΙΚΟΥ ΑΣΘΕΝΟΥΣ........................
20.2. ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΑΤΟΜΑ ΜΕ ΣΑΚΧΑΡΩΔΗ ΔΙΑΒΗΤΗ ΤΥΠΟΥ Ι ........................
20.3. ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΑΤΟΜΑ ΜΕ ΣΑΚΧΑΡΩΔΗ ΔΙΑΒΗΤΗ ΤΥΠΟΥ 2 .......................
20.4. ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΜΕ ΘΑΛΑΣΣΑΙΜΙΑ...........................................
20.5. ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΟΥ ΦΑΚΕΛΟΥ ΠΑΡΟΧΩΝ ΑΝΑΠΗΡΙΑΣ ΑΣΘΕΝΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ ΟΡΑΣΗΣ
20.6. ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΟΣ ΦΑΚΕΛΟΣ ΠΑΡΟΧΩΝ ΑΝΑΠΗΡΙΑΣ ΑΣΘΕΝΩΝ ΜΕ ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΗ ΠΑΘΗΣΗ
20.7. EΙΣΗΓΗΤΙΚΟΣ ΦΑΚΕΛΟΣ ΠΑΡΟΧΩΝ ΑΝΑΠΗΡΙΑΣ ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΑΣΘΕΝΟΥΣ
20.8. ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΟΣ ΦΑΚΕΛΟΣ ΠΑΡΟΧΩΝ ΑΝΑΠΗΡΙΑΣ ΑΣΘΕΝΟΥΣ ΜΕ ΝΕΥΡΟΛΟΓΙΚΗ ΠΑΘΗΣΗ
20.9. ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΟΣ ΦΑΚΕΛΟΣ ΠΑΡΟΧΩΝ ΑΝΑΠΗΡΙΑΣ ΑΣΘΕΝΟΥΣ ΜΕ ΑΓΓΕΙΑΚΕΣ ΠΑΘΗΣΕΙΣ
20.10. ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΟΣ ΦΑΚΕΛΟΣ ΠΑΡΟΧΩΝ ΑΝΑΠΗΡΙΑΣ ΑΣΘΕΝΟΥΣ ΜΕ ΨΥΧΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΡΑΧΕΣ
20.11. ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΟΣ ΦΑΚΕΛΟΣ ΠΑΡΟΧΩΝ ΑΝΑΠΗΡΙΑΣ ΑΣΘΕΝΟΥΣ ΜΕ ΑΥΤΙΣΜΟ ...............
20.12. ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΟΣ ΦΑΚΕΛΟΣ ΠΑΡΟΧΩΝ ΑΝΑΠΗΡΙΑΣ ΑΣΘΕΝΟΥΣ ΜΕ ΝΟΗΤΙΚΗ ΥΣΤΕΡΗΣΗ
20.13. ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΟΣ ΦΑΚΕΛΟΣ ΠΑΡΟΧΩΝ ΑΝΑΠΗΡΙΑΣ ΠΝΕΥΜΟΝΙΚΩΝ ΠΑΘΗΣΕΩΝ .........
20.14. ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΟΣ ΦΑΚΕΛΟΣ ΠΑΡΟΧΩΝ ΑΝΑΠΗΡΙΑΣ ΑΣΘΕΝΟΥΣ ΜΕ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΕΣ – ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΚΕΣ ΠΑΘΗΣΕΙΣ

https://www.ygeianet.gr/images/site/1510/57725_large/fek-pinakas-anaphrias.pdf (https://www.ygeianet.gr/images/site/1510/57725_large/fek-pinakas-anaphrias.pdf)
Τίτλος: Απ: ΠΩΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΝΟΥΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΑ ΚΕ.Π.Α.
Αποστολή από: Ορθοπαιδικός στις 3 Ιανουαρίου 2018, 14:09:34
Δεν είναι ορατοί οι σύνδεσμοι (links). Εγγραφή ή Είσοδος
ΕΝΙΑΙΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΥ ΠΟΣΟΣΤΟΥ ΑΝΑΠΗΡΙΑΣ
https://www.ygeianet.gr/images/site/1510/57725_large/fek-pinakas-anaphrias.pdf (https://www.ygeianet.gr/images/site/1510/57725_large/fek-pinakas-anaphrias.pdf)
  Επιτέλους! Ένα pdf που μπορείς να κάνεις αναζήτηση (το προηγούμενο ήταν εικόνες) με χαρακτήρες. Νέος πίνακας... Ποιος ξέρει άλλαξε τπτ;
Τίτλος: Απ: ΠΩΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΝΟΥΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΑ ΚΕ.Π.Α.
Αποστολή από: Argirios Argiriou στις 10 Ιανουαρίου 2018, 15:47:46
10/01/2018

Αναθεωρήθηκε ο πίνακας των μη αναστρέψιμων παθήσεων. Ανάμεσα τους και ο Διαβήτης τύπου 1 !


http://glykouli.gr/13343/anatheorithike-o-pinakas-ton-mi-anastrepsimon-pathiseon-anamesa-tous-ke-o-diavitis-typou-1/ (http://glykouli.gr/13343/anatheorithike-o-pinakas-ton-mi-anastrepsimon-pathiseon-anamesa-tous-ke-o-diavitis-typou-1/)
Τίτλος: ΙΑΤΡΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΑ ΚΕ.Π.Α. - μη αναστρέψιμες παθήσεις
Αποστολή από: Ορθοπαιδικός στις 10 Ιανουαρίου 2018, 21:00:36
Δεν είναι ορατοί οι σύνδεσμοι (links). Εγγραφή ή Είσοδος
10/01/2018

Αναθεωρήθηκε ο πίνακας των μη αναστρέψιμων παθήσεων. Ανάμεσα τους και ο Διαβήτης τύπου 1 !
...
   Δυστυχώς το γλυκούλι μόνο για το Σ/Δ ενδιαφέρεται, δεν ασχολείται με άλλες παθήσεις.... Ο Παράδεισος των φόρων είναι καλύτερος. Θα τον έκανα επικόλληση αλλά είναι εκτενέστατος ο κατάλογος:
Αριθμ. Φ.80000/οικ.2/1/2017 Αναθεώρηση του πίνακα παθήσεων για τις οποίες η διάρκεια αναπηρίας των ασφαλισμένων καθορίζεται επ’ αόριστον  (ΦΕΚ Β' 7/8-1-2018) (https://www.taxheaven.gr/laws/circular/view/id/27846)   Γιατί όμως χαίρεται το γλυκούλι;
Παράθεση
Σε ό,τι αφορά το Σακχαρώδη Διαβήτη τύπου 1, η ένταξη του στον πίνακα σημαίνει πως με τη διάγνωση της πάθησης αποδίδεται ποσοστό αναπηρίας 50% και κυρίως πως τα άτομα με διαβήτη απαλλάσσονται από τη διαρκή ταλαιπωρία του να απευθύνονται στα ΚΕΠΑ.
   Με 50% (έστω εφ' όρου ζωής) κερδίζεις κάτι; Δεν χρειάζεται 67%;
Τίτλος: ΙΑΤΡΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΑ ΚΕ.Π.Α. - μη αναστρέψιμες παθήσεις
Αποστολή από: Argirios Argiriou στις 11 Ιανουαρίου 2018, 11:51:09
Health Daily, 11-01-2018

ΑΝΑΘΕΩΡΗΜΕΝΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΗ ΑΝΑΣΤΡΕΨΙΜΩΝ ΠΑΘΗΣΕΩΝ
Υπεγράφη από τον Υπουργό Κοινωνικής Ασφάλισης

Την αναθεώρηση του πίνακα παθήσεων για τις οποίες η διάρκεια αναπηρίας
των ασφαλισμένων καθορίζεται επ’ αόριστον, υπέγραψε ο υφυπουργός
Κοινωνικής Ασφάλισης Αναστάσιος Πετρόπουλος. Συγκεκριμένα, αποφασίστηκε
η αναθεώρηση/αντικατάσταση του πίνακα παθήσεων για τις οποίες η διάρκεια
αναπηρίας των ασφαλισμένων καθορίζεται επ’ αόριστον της αριθμ. Φ.11321/
οικ. 31102/1870 (Β’ 2906/2013) ΥΑ, με τον «Πίνακα Παθήσεων που
χαρακτηρίζονται μη αναστρέψιμες και η διάρκεια αναπηρίας των ασφαλισμένων
καθορίζεται επ’ αόριστον». Mεταξύ των παθήσεων περιλαμβάνονται οι εξής:
Θαλασσαιμία, Αιμορροφιλία Α και Β, Τελικού σταδίου Πνευμονική Ίνωση, οι
χρόνιες αποφρακτικές πνευμονοπάθειες μετά το 3ο επίπεδο βαρύτητας, Κυστική
ίνωση
, σοβαρή/προχωρημένη καρδιακή ανεπάρκεια, Ελκώδης κολίτιδα με
ολική κολεκτομή, Σακχαρώδης Διαβήτης τύπου 1 (ινσουλινοεξαρτώμενος),
Μέσου και προχωρημένου σταδίου άνοια, Σχιζοφρένεια μετά 10 έτη κρίσης,
Διπολική συναισθηματική διαταραχή μετά 15 έτη κρίσης, Διαταραχές αυτιστικού
φάσματος μετά τα 17 έτη ηλικίας και δύο κρίσεις, Χρόνια νευρολογικά νοσήματα
με δυνητικά προοδευτικό (εξελικτικό) χαρακτήρα, Νόσος Parkinson μέσου
σταδίου και σοβαρότερη, Άνοιες (Alzheimer, αγγειακή, μικτή, μετωποκροταφική,
κ.λπ.), Μαστεκτομή για κακοήθη πάθηση, Γλαύκωμα τελικού σταδίου, Χρόνιες
φλεγμονώδεις αρθρίτιδες, Ρευματοειδής αρθρίτιδα, Ψωριασική αρθρίτιδα,
Οστεοπόρωση και άλλα μεταβολικά νοσήματα των οστών. Ειδικά για τα σπάνια
νοσήματα, η πρώτη υγειονομική κρίση των ασθενών με σπάνια πάθηση θα έχει
διάρκεια 5-10 έτη. Στη δεύτερη κρίση, όσα κρίνονται μη αναστρέψιμα (από πλευράς
δυσλειτουργίας και κλινικής σημειολογίας) και με βαρύτητα Π.Α 67% και άνω να
κρίνονται επ ́αόριστον (εφ’ όρου ζωής κρίση ).
Τίτλος: Απ: ΠΩΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΝΟΥΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΑ ΚΕ.Π.Α.
Αποστολή από: Argirios Argiriou στις 5 Απριλίου 2018, 09:46:42
Ο Γενικός Εισηγητικός Φάκελλος Παροχών Αναπηρίας έχει αλλάξει κάπως μορφή ( μεταξύ άλλων έχει μπει ο λογότυπος του ΕΦΚΑ ):

http://www.efka.gov.gr/_downloads/files/kepa/geneisigfakelosparanap.pdf (http://www.efka.gov.gr/_downloads/files/kepa/geneisigfakelosparanap.pdf)
Τίτλος: Απ: ΙΑΤΡΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΑ ΚΕ.Π.Α. - μη αναστρέψιμες παθήσεις
Αποστολή από: Argirios Argiriou στις 16 Μαΐου 2018, 08:06:23
Δεν είναι ορατοί οι σύνδεσμοι (links). Εγγραφή ή Είσοδος
Health Daily, 11-01-2018

ΑΝΑΘΕΩΡΗΜΕΝΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΗ ΑΝΑΣΤΡΕΨΙΜΩΝ ΠΑΘΗΣΕΩΝ
Υπεγράφη από τον Υπουργό Κοινωνικής Ασφάλισης

Την αναθεώρηση του πίνακα παθήσεων για τις οποίες η διάρκεια αναπηρίας
των ασφαλισμένων καθορίζεται επ’ αόριστον, υπέγραψε ο υφυπουργός
Κοινωνικής Ασφάλισης Αναστάσιος Πετρόπουλος. Συγκεκριμένα, αποφασίστηκε
η αναθεώρηση/αντικατάσταση του πίνακα παθήσεων για τις οποίες η διάρκεια
αναπηρίας των ασφαλισμένων καθορίζεται επ’ αόριστον της αριθμ. Φ.11321/
οικ. 31102/1870 (Β’ 2906/2013) ΥΑ, με τον «Πίνακα Παθήσεων που
χαρακτηρίζονται μη αναστρέψιμες και η διάρκεια αναπηρίας των ασφαλισμένων
καθορίζεται επ’ αόριστον». Mεταξύ των παθήσεων περιλαμβάνονται οι εξής:
Θαλασσαιμία, Αιμορροφιλία Α και Β, Τελικού σταδίου Πνευμονική Ίνωση, οι
χρόνιες αποφρακτικές πνευμονοπάθειες μετά το 3ο επίπεδο βαρύτητας, Κυστική
ίνωση
, σοβαρή/προχωρημένη καρδιακή ανεπάρκεια, Ελκώδης κολίτιδα με
ολική κολεκτομή, Σακχαρώδης Διαβήτης τύπου 1 (ινσουλινοεξαρτώμενος),
Μέσου και προχωρημένου σταδίου άνοια, Σχιζοφρένεια μετά 10 έτη κρίσης,
Διπολική συναισθηματική διαταραχή μετά 15 έτη κρίσης, Διαταραχές αυτιστικού
φάσματος μετά τα 17 έτη ηλικίας και δύο κρίσεις, Χρόνια νευρολογικά νοσήματα
με δυνητικά προοδευτικό (εξελικτικό) χαρακτήρα, Νόσος Parkinson μέσου
σταδίου και σοβαρότερη, Άνοιες (Alzheimer, αγγειακή, μικτή, μετωποκροταφική,
κ.λπ.), Μαστεκτομή για κακοήθη πάθηση, Γλαύκωμα τελικού σταδίου, Χρόνιες
φλεγμονώδεις αρθρίτιδες, Ρευματοειδής αρθρίτιδα, Ψωριασική αρθρίτιδα,
Οστεοπόρωση και άλλα μεταβολικά νοσήματα των οστών. Ειδικά για τα σπάνια
νοσήματα, η πρώτη υγειονομική κρίση των ασθενών με σπάνια πάθηση θα έχει
διάρκεια 5-10 έτη. Στη δεύτερη κρίση, όσα κρίνονται μη αναστρέψιμα (από πλευράς
δυσλειτουργίας και κλινικής σημειολογίας) και με βαρύτητα Π.Α 67% και άνω να
κρίνονται επ ́αόριστον (εφ’ όρου ζωής κρίση ).

08/05/2018

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ: Αντικατάσταση του Πίνακα παθήσεων που χαρακτηρίζονται μη αναστρέψιμες και για τις οποίες η διάρκεια αναπηρίας των ασφαλισμένων καθορίζεται επ’ αόριστον.

https://nucleus.gr/wp-content/uploads/fek_1560-8-5-2018-ya_pososta-anapirias.pdf (https://nucleus.gr/wp-content/uploads/fek_1560-8-5-2018-ya_pososta-anapirias.pdf)
Τίτλος: Απ: ΠΩΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΝΟΥΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΑ ΚΕ.Π.Α.
Αποστολή από: Argirios Argiriou στις 8 Δεκεμβρίου 2018, 12:21:29
02/10/2012

Έχει αρχίσει η σταδιακή εφαρμογή της ηλεκτρονικής συμπλήρωσης του εισηγητικού φακέλλου του ασθενους για ΚΕΠΑ!!

(Μακάρι να ισχύσει για όλους).

Επισυνάπτω σχετικό έγγραφο σε μορφή pdf.Τίτλος: Απ: ΠΩΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΝΟΥΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΑ ΚΕ.Π.Α.
Αποστολή από: Αδαμάντιος Σκούφαλος στις 8 Δεκεμβρίου 2018, 23:47:40
Από το έγγραφο:
"Ο θεράπων ιατρός της κύριας πάθησης, αφού ολοκληρώσει τη διαδικασία των απαραίτητων ιατρικών εξετάσεων, θα πρέπει να εισέλθει, μέσω της εφαρμογής της ηλεκτρονικής συνταγογράφησης και του συστήματος του ιατρικού φακέλου της πρωτοβάθμιας υγείας όπου είναι πιστοποιημένος, στον ηλεκτρονικό φάκελο αναπηρίας του αιτούντος που έχει με την αίτηση στον ΟΠΕΚΑ και να συμπληρώσει ηλεκτρονικά......"

Ποιο είναι το σύστημα του ιατρικού φακέλου της πρωτοβάθμιας υγείας;
Τίτλος: Απ: ΠΩΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΝΟΥΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΑ ΚΕ.Π.Α.
Αποστολή από: Argirios Argiriou στις 17 Απριλίου 2019, 00:07:24
ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΟ ΦΑΚΕΛΟ ΑΝΑΠΗΡΙΑΣ

https://opeka.gr/odigies-gia-ton-ilektroniko-eisigitiko-fakelo-anapirias/?fbclid=IwAR3j_q90dlTVHakQQL0du9ilVU5t0YpNJlNY-CGvlEH56l8Uivdmk9qqLxE (https://opeka.gr/odigies-gia-ton-ilektroniko-eisigitiko-fakelo-anapirias/?fbclid=IwAR3j_q90dlTVHakQQL0du9ilVU5t0YpNJlNY-CGvlEH56l8Uivdmk9qqLxE)