Χρήσιμες πληροφορίες

Θυγατρικοί πίνακες

[-] Κυκλοφορούντα φάρμακα και γενόσημα τους

θέματα

(1/67) > >>

[1] Ιατρική Πιστοποίηση Ναυτικών/ Seafarers' Medical Certification

[2] Ελλείψεις φαρμάκων στην αγορά.

[3] Ποια είναι η διαφορά μεταξύ claw back και rebate;

[4] Άδεια λόγω ασθένειας τέκνου.

[5] Ξενώνας στην Αθήνα για καρκινοπαθείς από την επαρχία που έρχονται για θεραπεία.

[6] Επίκαιρες επιδημίες.

[7] Το Augmentin το χιλιάρι ο κωδικός του τελειώνει σε -146

[8] Πως μπορεί ένας ασθενής να ζητήσει από το Νοσοκομείο τον φάκελλο νοσηλείας του;

[9] Για συνταγές εμβολίων ο ασθενής ΔΕΝ πληρώνει το ευρώ υπέρ ΕΟΠΥΥ.

Πλοήγηση

[0] Ένα επίπεδο πάνω

[#] Επόμενη σελίδα

Μετάβαση στην πλήρη έκδοση