Κυκλοφορούντα φάρμακα και γενόσημα τους

θέματα

(1/12) > >>

[1] Έσπασε η πατέντα του Toviaz ( fesoterodine ) και έχει βγει γενόσημό του.

[2] Έσπασε η πατέντα του Cream Bactroban και έχει ήδη βγει γενόσημό του.

[3] Βγήκε γενόσημο του Medrol 16 mg (methylprednisolone).

[4] Έσπασε η πατέντα του Famvir ( φαμσικλοβίρη ) και κυκλοφορεί γενόσημό του.

[5] Έσπασε η πατέντα τ βιλνταγλιπτίνης (vildagliptin) κ έχουν ήδη βγει γενόσημά της

[6] Έσπασε η πατέντα της σιταγλιπτίνης (Januvia) και έχει βγει γενόσημό της.

[7] Έσπασε η πατέντα του Janumet και έχουν βγει γενόσημά του.

[8] Έσπασε η πατέντα της πιταβαστατίνης ( Pitava ) και έχουν ήδη βγει γενόσημά της

[9] Γενόσημο του Spiriva ( tiotropium )

Πλοήγηση

[0] Ένα επίπεδο πάνω

[#] Επόμενη σελίδα

Μετάβαση στην πλήρη έκδοση