Θέματα Εργασίας > Αποσπάσματα από τον έντυπο και ηλεκτρονικό τύπο

Σχετικά με το ΕΚΑΣ

<< < (42/43) > >>

pzogr:
Ψάχνοντας λίγο χθες στη συνταγογράφηση διαπίστωσα ότι σε ασθενή που είχε το 0% λόγω ΕΚΑΣ και δεν έβγαζε το μήνυμα στη χθεσινή επίσκεψη, όταν άνοιγα τη συνταγή μέσω browser μου είχε το ΕΚΑΣ προεπιλεγμένο.

ΝΩΝΤΑΣ ΑΓΓΕΛΗΣ:
Αν κάνεις αντιγραφή από παλιά συνταγή την βγάζει με εκας. Αν την γράψεις εκ νέου δεν περνάει το εκας. Πάντα σε αυτούς που το κόψαμε μιλάμε!

Argirios Argiriou:
29/12/2020

Οι χαμηλοσυνταξιούχοι θα έχουν και το 2021 δωρεάν τα φάρμακά τους

 

Με ανάρτησή του στα κοινωνικά δίκτυα, ο Πρωθυπουργός ανακοίνωσε ότι οι χαμηλοσυνταξιούχοι θα έχουν και το 2021 δωρεάν τα φάρμακά τους, χωρίς καμία δική τους επιβάρυνση ή συμμετοχή

 

Η παροχή δωρεάν φαρμάκων, με απαλλαγή από τη συμμετοχή στη φαρμακευτική δαπάνη, είχε τον χαρακτήρα αντισταθμιστικών μέτρων για τους χαμηλοσυνταξιούχους (όσους έχασαν το ΕΚΑΣ) και λήγει την 31.12.2020

 

Συγκεκριμένα:

Με το άρθρο δεύτερο του νόμου 4655/2020 προβλέπεται πλήρης απαλλαγή από 1/1/2020 έως 31/12/2020 από τη συμμετοχή στη φαρμακευτική δαπάνη για όσους για έχασαν το ΕΚΑΣ

Νόμος 4655/2020 – ΦΕΚ Τεύχος A 16/31.01.2020
Κύρωση των επιμέρους συμβάσεων δωρεάς της από 6.9.2018 Σύμβασης Δωρεάς μεταξύ του Ιδρύματος «Κοινωφελές Ίδρυμα Σταύρος Σ. Νιάρχος» και του Ελληνικού Δημοσίου για την ενίσχυση και αναβάθμιση των υποδομών στον τομέα της υγείας που κυρώθηκε με τον νόμο 4564/2018 (Α 170) και άλλες διατάξεις.

 
Άρθρο δεύτερο
Ρυθμίσεις για πρώην δικαιούχους ΕΚΑΣ

1. Σε όσους, κατ’ εφαρμογή του άρθρου 92 του νόμου 4387/2016 (Α 85), στερήθηκαν οριστικά την παροχή του ΕΚΑΣ με ημερομηνία οριστικής κατάργησής του την 31.12.2019, εφαρμόζεται ως αντισταθμιστικό μέτρο για το χρονικό διάστημα από 1.1.2020 μέχρι την 31.12.2020, η πλήρης απαλλαγή τους από τη  συμμετοχή στη φαρμακευτική δαπάνη.

2. Η διάταξη της παραγράφου 1 τίθεται σε ισχύ από 1.1.2020.

Δεν είναι ορατοί οι σύνδεσμοι (links). Εγγραφή ή Είσοδος

Ορθοπαιδικός:
Δεν είναι ορατοί οι σύνδεσμοι (links). Εγγραφή ή Είσοδος29/12/2020

Οι χαμηλοσυνταξιούχοι θα έχουν και το 2021 δωρεάν τα φάρμακά τους
Με ανάρτησή του στα κοινωνικά δίκτυα, ο Πρωθυπουργός ανακοίνωσε ότι οι χαμηλοσυνταξιούχοι θα έχουν και το 2021 δωρεάν τα φάρμακά τους, χωρίς καμία δική τους επιβάρυνση ή συμμετοχή
.....

Νόμος 4655/2020 – ΦΕΚ Τεύχος A 16/31.01.2020
..., εφαρμόζεται ως αντισταθμιστικό μέτρο για το χρονικό διάστημα από 1.1.2020 μέχρι την 31.12.2020, η πλήρης απαλλαγή τους από τη  συμμετοχή στη φαρμακευτική δαπάνη.
...

--- Τέλος παράθεσης ---
   To ΦΕΚ και η απόφαση είναι μπαγιάτικη του 2020. Για Δεν είναι ορατοί οι σύνδεσμοι (links). Εγγραφή ή Είσοδος:
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Σύμφωνα με το άρθρο 2 του ν.4655/2020 (ΦΕΚ16/31-01-2020 τ.Α΄), σε όσους στερήθηκαν οριστικά την παροχή του Ε.Κ.Α.Σ., εφαρμόζεται ως αντισταθμιστικό μέτρο μέχρι την 31.12.2020, η πλήρης απαλλαγή τους από την συμμετοχή στην φαρμακευτική δαπάνη.
Η ευεργετική ρύθμιση της μηδενικής συμμετοχής στην αγορά φαρμάκων θα συνεχίσει και για το έτος 2021.
Συνεπώς, οι ασφαλισμένοι που απώλεσαν το ΕΚΑΣ και τα προστατευόμενα μέλη των οικογενειών τους απαλλάσσονται από τη θεσμοθετημένη συμμετοχή για αγορά φαρμάκων 25% ή 10% για το έτος 2021, χωρίς να απαιτείται κάποια ενέργεια από τους ασφαλισμένους, καθώς αυτό θα γίνει αυτόματα από τον ασφαλιστικό φορέα και το Σύστημα Ηλεκτρονικής Συνταγογράφησης.
Η ΔΙΟΙΗΤΡΙΑ ΤΟΥ ΕΟΠΥΥ
ΘΕΑΝΩ ΚΑΡΠΟΔΙΝΗ

Argirios Argiriou:
1. Σε όσους, κατ' εφαρμογή του άρθρου 92 του ν.4387/2016 (Α' 85), στερήθηκαν
σταδιακά την παροχή του Ε.Κ.Α.Σ με ημερομηνία οριστικής κατάργησής του έως την
31.12.2019, εφαρμόζεται ως αντισταθμιστικό μέτρο για το χρονικό διάστημα από 1.1.2020
μέχρι και τις 31.12.2021, η πλήρης απαλλαγή τους από τη συμμετοχή στη φαρμακευτική
δαπάνη.

2. Η διάταξη της παρ.1 τίθεται σε ισχύ από 1.1.2020.
Σε περίπτωση που ο συνταξιούχος δικαιούται μηδενική συμμετοχή λόγω απώλειας ΕΚΑΣ
και δεν εμφανίζεται σχετικό μήνυμα στο σύστημα της Ηλεκτρονικής Συνταγογράφησης, θα
πρέπει να απευθυνθεί στον Ασφαλιστικό του Φορέα ή στην Ηλεκτρονική Συνταγογράφηση
(ΗΔΙΚΑ).

Διευκρινίζεται ότι ο ως άνω νόμος, αναφέρεται στην απαλλαγή από τη θεσμοθετημένη
συμμετοχή 25% ή 10% (ανάλογα με τον κατάλογο παθήσεων του ΦΕΚ.2883/12) και δεν
αφορά στην επιβάρυνση που τυχόν προκύπτει όταν ο ασφαλισμένος προμηθεύεται φάρμακα
με Λιανική Τιμή υψηλότερη της Τιμής Αποζημίωσης (ΦΕΚ.2308/Β/18-06-2018).

Πλοήγηση

[0] Λίστα μηνυμάτων

[#] Επόμενη σελίδα

[*] Προηγούμενη σελίδα

Μετάβαση στην πλήρη έκδοση