Καλώς ήρθατε στην διαδικτυακή μας κοινότητα.
Εδώ μπορείτε να συζητήσετε και να ενημερωθείτε για θέματα που αφορούν την Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας.
Για να συμμετέχετε και να μπορείτε να κατεβάσετε αρχεία και εικόνες που βρίσκονται στα μηνύματα πρέπει να εγγραφείτε.
Η εγγραφή είναι δωρεάν και θα σας αποσταλεί άμεσα ένα e-mail για την ενεργοποίηση της εγγραφής σας.
Εάν δεν το λάβετε σε λίγα λεπτά ελέγξετε το φάκελο ομαδικής αλληλογραφίας ή το φάκελο SPAM ή το φάκελο ανεπιθύμητης αλληλογραφίας καθώς μπορεί να βρεθεί εκεί από λάθος του λογισμικού ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.
Εάν έχετε ξεχάσει τον κωδικό σας, μπορείτε να ζητήσετε να σας ξανασταλεί από εδώ.
22 Φεβρουαρίου 2020, 12:00:15

Αποστολέας Θέμα: Συγκρότηση Επιτροπής Εκπαίδευσης-Μετεκπαίδευσης  (Αναγνώστηκε 20837 φορές)

0 μέλη και 1 επισκέπτης διαβάζουν αυτό το θέμα.

22 Μαρτίου 2011, 15:53:47
Αναγνώστηκε 20837 φορές
Αποσυνδεδεμένος

anastasios theodoridis

Ιατροί
Δεν είναι ορατοί οι σύνδεσμοι (links). Εγγραφή ή Είσοδος

Α Π Ο Φ Α Σ Η
Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις της παρ. 4 του άρθρου 4 του Ν.1278/1982 (Φ.Ε.Κ. 105/31-8-1982 τεύχος Α΄) «Σύσταση του Κεντρικού Συμβουλίου
Υγείας».
2. Τις διατάξεις του άρθρου 31 του ν. 1397/1983 (Φ.Ε.Κ. 143 τεύχος Α΄) « Εθνικό Σύστημα Υγείας».
3. Τις διατάξεις του άρθρου 1 του Ν. 2194/1994 (Φ.Ε.Κ. 34/16-3-94 τεύχος Α΄) «Αποκατάσταση του Εθνικού Συστήματος Υγείας».
4. Τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 20 και παρ. 3 του άρθρου 13 του Ν. 2519/1997 (Φ.Ε.Κ.165/21-8-1997 τεύχος Α΄) «Ανάπτυξη και εκσυγχρονισμός του Εθνικού Συστήματος Υγείας, οργάνωση των υγειονομικών υπηρεσιών, ρυθμίσεις για το φάρμακο και άλλες διατάξεις».
5. Τις διατάξεις της παρ. 7 του άρθρου 28 του ν.2646/1998 «Ανάπτυξη του Εθνικού Συστήματος Κοινωνικής Φροντίδας και
άλλες διατάξεις».
6. Τις διατάξεις των άρθρων 13, 14 και 15 του Ν.2690/1999 (Φ.Ε.Κ. 45/Α΄/9-3-1999) «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις».
7. Την με Αριθμ.(3-4)/Γ.Π.οικ.139649/9-11-2010,(Φ.Ε.Κ.1765 Β΄), απόφαση με θέμα: «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων και του
δικαιώματος υπογραφής εγγράφων «Με εντολή Υπουργού» στους Γενικούς Γραμματείς του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής
Αλληλεγγύης»
8. Τη με αριθμ. Πρωτ. 1434/22-2-2011 απόφαση της Εκτελεστικής Επιτροπής του Κεντρικού Συμβουλίου Υγείας.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

Α.Συγκροτούμε Επιτροπή Εκπαίδευσης-Μετεκπαίδευσης και διορίζουμε, ως μέλη, τα κατωτέρω πρόσωπα:
1.Ιωάννη Δατσέρη, Αντιπρόεδρο του ΚΕ.Σ.Υ. Συντονιστή Διευθυντή Πυρηνικής Ιατρικής στο Γ.Ν.Α «Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ», με αναπληρωτή του τον Γεώργιο Πετρίκκο, Καθηγητή Παθολογίας του Πανεπιστημίου Αθηνών στο Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Αθηνών «ΑΤΤΙΚΟΝ».
2. Ηλία Λαμπίρη, Ομότιμο Καθηγητή Ορθοπεδικής του Παν/μίου Πατρών με αναπληρωτή του τον Παναγιώτη Μέγα, Καθηγητή Ορθοπεδικής του Παν/μίου Πατρών.
3. Νικόλαο Ντόμπρο, Καθηγητή Παθολογίας-Νεφρολογίας του Α.Π.Θ. Πρόεδρο του Ιατρικού Τμήματος Α.Π.Θ., με αναπληρωτή του τον Παναγιώτη Σελβιαρίδη, Καθηγητή Νευροχειρουργικής στο Α.Π.Θ..
4.Δημήτριο Λουκόπουλο, Ομότιμο Καθηγητή Παθολογίας του Παν/μίου Αθηνών, με αναπληρωτή του τον Γρηγόριο Κουράκλη, Καθηγητή
Χειρουργικής του Παν/μίου Αθηνών, Γ.Ν.Α «ΛΑΪΚΟ».
5.Χρυσούλα Λεμονίδου, Καθηγήτρια Νοσηλευτικής του Παν/μίου Αθηνών, με αναπληρώτρια της την Αθηνά Καλοκαιρινού, Καθηγήτρια Νοσηλευτικής του Παν/μίου Αθηνών.
6.Αναστάσιο Φιλαλήθη, Αναπληρωτή Καθηγητή Κοινωνικής Ιατρικής του Παν/μίου Κρήτης, με αναπληρωτή του τον Λάμπρο Μιχάλη Καθηγητή Καρδιολογίας του Παν/μίου Ιωαννίνων.
7.Βασίλειο Λαοπόδη, Συντονιστή Διευθυντή Χειρουργικής στο Γ.Ν.Α «ΚΟΡΓΙΑΛΕΝΕΙΟ-ΜΠΕΝΑΚΕΙΟ» Ε.Ε.Σ με αναπληρωτή του τον Νικόλαο
Παπαδογεωργάκη, Αναπληρωτή Καθηγητή Στοματικής και Γναθοπροσωπικής Χειρουργικής του Παν/μίου Αθηνών.
8.Νικόλαο Μπατάκη, Συντονιστή Διευθυντή Ακτινοδιαγνωστικής στο Γ.Ν.Α «ΚΟΡΓΙΑΛΕΝΕΙΟ-ΜΠΕΝΑΚΕΙΟ» Ε.Ε.Σ με αναπληρώτρια του τη Γεωργία Μαργαρίτη Συντονίστρια Διευθύντρια Ιατρικής Βιοπαθολογίας του Ογκολογικού Νοσοκομείου Κηφισιάς«ΟΙ ΑΓΙΟΙ ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ».
9.Νικόλαο Μαρουδιά, Συντονιστή Διευθυντή Ω.Ρ.Λ στο Γ.Ν.Α«Η ΑΓΙΑ ΟΛΓΑ» με αναπληρωτή του τον Στέφανο Φούσσα, Συντονιστή Διευθυντή Καρδιολογίας στο Γ.Ν Πειραιά « ΤΖΑΝΕΙΟ».
10. Σταμάτη Πίνη, Συντονιστή Διευθυντή Χειρουργικής στο Γ.Ν Νίκαιας- « Ο ΑΓΙΟΣ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ», με αναπληρώτρια του τη Σταματίνα Παγώνη, Συντονίστρια Διευθύντρια Παθολογίας στο Γ.Ν.Α «Γ.ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ».
11.Κωνσταντίνου Νικολάου, Ειδικευόμενο Ιατρό στο Γ.Ν Παίδων Αθηνών «Η ΑΓΙΑ ΣΟΦΙΑ», με αναπληρωτή του τον Αλέξιο Βασιλείου, Ειδικευόμενο Ιατρό στο Γ.Ν.Α «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ».

Β. Έργο της Επιτροπής θα είναι:
1. Η γνωμοδότηση επί θεμάτων του άρθρου 20 του ν.2519/1997 και ειδικότερα:
α. για την επαναξιολόγηση και αξιολόγηση όλων των τμημάτων και μονάδων που παρέχουν ειδικότητα σε γιατρούς και άλλους επιστήμονες υγείας, καθώς και για τον επανακαθορισμό των κριτηρίων αναγνώρισης μονάδων για παροχή ειδίκευσης.
β. τα κριτήρια, τις προϋποθέσεις και τη διαδικασία επιλογής των υποψηφίων για ειδίκευση γιατρών, καθώς και για την ειδίκευση, εξειδίκευση και μετεκπαίδευση άλλων επιστημόνων υγείας και την τοποθέτηση των ειδικευόμενων στις αντίστοιχες εκπαιδευτικές μονάδες, την αξιολόγησή τους καθώς και στον τρόπο κυκλικής εκπαίδευσης τους στα συναφή τμήματα και μονάδες που παρέχουν ειδίκευση ολική ή μερική στην αντίστοιχη ειδικότητα.
γ. για τον χρόνο άσκησης για κάθε ειδικότητα που απαιτείται να διανυθεί σε Κέντρα Υγείας της υπαίθρου και τα περιφερειακά τους ιατρεία, τη διαδικασία τοποθέτησης των γιατρών και κάθε σχετική λεπτομέρεια.
δ. για τον ορισμό περιφερειακών Νοσοκομείων ως Συντονιστικά Κέντρα για τον προγραμματισμό της εκπαίδευσης-μετεκπαίδευσης και συνεχιζόμενης εκπαίδευσης στη Γενική Ιατρική καθώς και για τον τρόπο και τις λεπτομέρειες λειτουργίας των Συντονιστικών Κέντρων Γενικής Ιατρικής.
ε. για τις περιπτώσεις, τους όρους , τις προϋποθέσεις και για τη διαδικασία για την τοποθέτηση σε Νοσοκομεία του Ε.Σ.Υ. γιατρών προκειμένου να μετεκπαιδευτούν σε τομείς και αντικείμενα της ειδικότητας τους.
2. Η γνωμοδότηση επί θεμάτων που προβλέπονται από το άρθρο 31 του ν.1397/1983, όπως αυτός που συμπληρώθηκε με το ν.2519/1997.
3. Η γνωμοδότηση επί άλλων θεμάτων που παραπέμπονται στην Επιτροπή από την Εκτελεστική Επιτροπή του ΚΕΣΥ.
Γ. Πρόεδρο της Επιτροπής ορίζουμε τον Ιωάννη Δατσέρη και αναπληρωτή του τον Βασίλειο Λαοπόδη.
Δ. Γραμματείς της Επιτροπής ορίζουμε την Φιλίτσα Ανυφαντή και η Όλγα Κουτσογιάννη, με αναπληρωτές τους την Ελπινίκη Ταβανιάτου και την Ευγενία Θεοδωροπούλου, υπαλλήλους της Διεύθυνσης Γραμματείας του Κ.Ε.Σ.Υ.
Ε. Η θητεία της Επιτροπής αρχόμενη από την υπογραφή της Υπουργικής Απόφασης, θα είναι για ένα (1) έτος.

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝ. ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΟΛΥΖΟΣ


ΚΟΙΝ.: 1. Γραφείο Υπουργού
2. Γραφεία Υφυπουργού
3. Γραφεία Γεν. Γραμματέων
4. Γραφεία Προϊσταμένων
Γενικών Διευθύνσεων
5.Γραφείο Προϊστάμενου Δ/νσης Προσωπικού
6. Δ/νση Προσ/κού-Τμήμα Δ’ (8)
7. Αναφερόμενους στην απόφαση
8. ΚΕ.Σ.Υ.
9. Δ/νση Εκπαίδευσης και Έρευνας
Ποτέ μην λογομαχείς με έναν ηλίθιο.....
Θα σε ρίξει στο επίπεδο του και θα κερδίσει λόγω πείρας!!!

23 Μαρτίου 2011, 13:43:10
Απάντηση #1
Αποσυνδεδεμένος

anastasios theodoridis

Ιατροί
Δεν είναι ορατοί οι σύνδεσμοι (links). Εγγραφή ή Είσοδος

Δέκα χρόνια μετά το γνωστό πόρισμα του ΚΕΣΥ που είχε εκδοθεί το 2000, και είχε σκοπό να περάσει ως νόμο ο Αλεκος Παπαδόπουλος, ξεσηκώνοντας θυελλα αντιδράσεων στους τότε φοιτητικούς συλλόγους ανά την χώρα, και καταλήψεις σε όλες τις ιατρικές σχολές με αποκορύφωμα την ιατρική Αθήνας όπου έγινε τρίμηνη κατάληψη (από 19 Οκτώβρη 2000 έως 12 Ιανουαρίου 2001), η ιστορία επαναλαμβάνεται με τους ίδιους πρωταγωνιστές. 10 χρόνια μετά ο δολοφόνος επιστρέφει στον τόπο του εγκλήματος ξαναστήνοντας μια "επιτροπη" με την αποφαση του γενικού γραμματέα του Υπουργείου υγείας για την συγκρότηση επιτροπής εκπαιδευσης και μετεκπαίδευσης!!! Ο Λοβέρδος θέλει να κλέψει την δόξα του Αλέκου Παπαδόπουλου: να θυμίσουμε ότι προ του περίφημου "πορίσματος του ΚΕΣΥ" το 1999 είχε στηθεί μια επιτροπή με προεδρο των Λαμπίρη την οποία εισηγούνταν το άρθρο 20 του νόμου Γείτονα (στο επισυναπτόμενο γίνεται αναφορά, οι φωστήρες του υπουργείου έχουνε μνήμη ελέφαντα όταν προκειται να στήσουν "δουλειές"...). Τίποτε δεν έχει αλλάξει και τίποτα δεν είναι όπως παλιά: μέλος και πάλι ο Λαμπιρης (τότε πρόεδρος της επιτροπής), αντιπρόεδρος και ΠΑΛΙ (!!!) όπως παλιά ο Λαοπόδης, και βέβαια μέλη ο περίφημος πλέον Μαρουδιάς και ο κ.Λουκόπουλος (ξανά).Το εντυπωσιακό είναι ότι στην επιτροπη συμμετέχει ο ειδικευόμενος Ντίνος Νικολάου που τότε συμμετέχει στην συντονιστική επιτροπή της κατάληψης ενάντια στις εξετάσεις για ειδικότητα (!!!), και που πραγματικά είναι άξιο απορίας γιατί επιλέγει να συμμετέχει σε μια επιτροπή που πριν δέκα χρόνια ο ίδιος κατήγγειλε. Εδώ ισχύουν δύο τινά: ή το γνωστό ότι μεγαλώνοντας "εβαλε μυαλό" ξεχνώντας τις νεανικές απερισκεψίες ή πιστεύει ότι θα μεταπείσει τους γνωστούς ως προς τις απόψεις τους κκ. Μαρουδιά και Λαοπόδη με τα ακλόνητα επιχειρήματά του! Σας καλούμε άμεσα να παραιτηθείτε απο τον στημένο διάλογο που θα οδηγήσει στην νεκρανάσταση του ηττημένου "πορίσματος του ΚΕΣΥ" στους δρόμους και τις συνειδήσεις γενεών νέων ιατρών από το 2000 εως σήμερα! Ο μόνος δρόμος είναι ο αγώνα για δουλειά για όλους μέσα σε ενα πλήρως αναπτυγμενο δημόσιο δωρεάν σύστημα υγείας για όλους! Ενα σύστημα υγείας που θα χωράει ασθενείς και αξιοπρεπείς γιατρους και δεν θα χωράει τα γνωστά "τρωκτικά" που κοβουν και ράβουν στους διαδρόμους...
Ποτέ μην λογομαχείς με έναν ηλίθιο.....
Θα σε ρίξει στο επίπεδο του και θα κερδίσει λόγω πείρας!!!

20 Μαρτίου 2014, 17:57:26
Απάντηση #2
Αποσυνδεδεμένος

Gatekeeper

Επώνυμοι
“It’s a poor sort of memory that onlyworks backwards, the Queen remarked.”
Lewis Carroll, 1872,
Through the Looking Glass

20 Μαρτίου 2014, 17:59:50
Απάντηση #3
Αποσυνδεδεμένος

Gatekeeper

Επώνυμοι
Το πόρισμα της πρώτης επιτροπής:

Δεν είναι ορατοί οι σύνδεσμοι (links). Εγγραφή ή Είσοδος

“It’s a poor sort of memory that onlyworks backwards, the Queen remarked.”
Lewis Carroll, 1872,
Through the Looking Glass

20 Μαρτίου 2014, 23:07:05
Απάντηση #4
Αποσυνδεδεμένος

D-Michalis

Administrator
Δεν είναι ορατοί οι σύνδεσμοι (links). Εγγραφή ή Είσοδος
Το πόρισμα της πρώτης επιτροπής:

Στο τέλος της περιγραφής της εκπαίδευσης στην Γ.Ι. αναφέρει ότι «Παραμένουν σε ισχύ οι διατάξεις των υποπαραγράφων 1 και 2 της παραγράφου δ του άρθρου 29 του νόμου 3209/2003 (ΦΕΚ 304 Α’)».

Γνωρίζει κανείς τι είναι αυτές οι παράγραφοι?
Αν δεν γνωρίζετε, σας ενημερώνω ότι πρόκειται για επιστροφή στο μεσαίωνα.

Εν ολίγοις: Με αυτή την παράγραφο ο κ. Στεφανής είχε «χαρίσει» την ειδικότητα της Γ.Ι. (όχι βέβαια τη δική του, καθ’ ότι σπουδαία!!) με συνοπτικές διαδικασίες άλλων εποχών.
Παρά την προειδοποίηση τότε της Ένωσης και ΕΛΕΓΕΙΑ (πρίν ψηφιστεί) ότι θα υπάρξει σοβαρό σφάλμα, αυτοί προχώρησαν.
Πολύ σύντομα μετά, και μετά από προσφυγές της ένωσης, αρχικά ο Συνήγορος του πολίτη και στη συνέχεια το Ευρωπαϊκό δικαστήριο, καταδίκασαν την κυβέρνηση και τη χώρα αντίστοιχα με αποτέλεσμα η Χώρα να πληρώσει ένα σοβαρό πρόστιμο και να αναγκαστεί να ακυρώσει τους έως τότε χορηγηθέντες τίτλους.

Τώρα –προς τέρψιν και εξυπηρέτηση ημετέρων, επαναφέρουν ένα νόμο που καταδικάστηκε στο πιο υψηλό σημείο της δικαιοσύνης (Ευρωπαϊκό δικαστήριο).
Να χαιρόμαστε, τόσο τους άξιους πολιτικούς μας ηγέτες και επιστημονικούς φρουρούς του ΚΕΣΥ, όσο και τις αφεντομουτσουνάρες μας που απλά θα το δεχτούμε χωρίς καμία αντίδραση (γιατί δεν νομίζω πιά ότι υπάρχουν άνθρωποι στα «όργανα» που θα έφταναν και πάλι το θέμα στα άκρα (κάτι ξέρουν φαίνεται εκεί στο ΚΕΣΥ)

Περισσότερα
εδώ Δεν είναι ορατοί οι σύνδεσμοι (links). Εγγραφή ή Είσοδος
και εδώ Δεν είναι ορατοί οι σύνδεσμοι (links). Εγγραφή ή Είσοδος
« Τελευταία τροποποίηση: 20 Μαρτίου 2014, 23:52:06 από D-Michalis »
Αν και επιθυμώ διακαώς να τραγουδώ το «μην κλαις, δεν πειράζει, θα ’ρθει άσπρη μέρα και για μας», με τα γεγονότα που ζούμε (σε κοινωνία και υγεία) νομίζω πως ταιριάζει καλύτερα το «γέρασα μ’ ένα κοντό παντελονάκι και ο ήλιος (πού είχε μισοφανεί, όχι μόνο) δεν φάνηκε ακόμη (αλλά έχει ολότελα κρυφτεί)».

21 Μαρτίου 2014, 17:03:42
Απάντηση #5
Αποσυνδεδεμένος

timex


Αυτό μπορεί να γίνεται για να μπορέσουν να πάρουν ειδικότητα όσοι ήταν διορισμένοι στο ΙΚΑ αλλά και αλλού, και ήταν ανευ ειδικότητας΄...

Λέξεις κλειδιά:
 

Σχετικά θέματα

  Τίτλος / Ξεκίνησε από Απαντήσεις Τελευταίο μήνυμα
0 Απαντήσεις
2227 Εμφανίσεις
Τελευταίο μήνυμα 14 Ιανουαρίου 2009, 21:09:13
από Argirios Argiriou
5 Απαντήσεις
3618 Εμφανίσεις
Τελευταίο μήνυμα 30 Ιουλίου 2009, 02:57:39
από anastasios theodoridis
11 Απαντήσεις
14280 Εμφανίσεις
Τελευταίο μήνυμα 10 Νοεμβρίου 2015, 08:29:34
από Αδαμάντιος Σκούφαλος
0 Απαντήσεις
9508 Εμφανίσεις
Τελευταίο μήνυμα 19 Σεπτεμβρίου 2018, 00:12:33
από Argirios Argiriou
0 Απαντήσεις
2673 Εμφανίσεις
Τελευταίο μήνυμα 28 Νοεμβρίου 2018, 23:04:53
από Argirios Argiriou