Καλώς ήρθατε στην διαδικτυακή μας κοινότητα.
Εδώ μπορείτε να συζητήσετε και να ενημερωθείτε για θέματα που αφορούν την Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας.
Για να συμμετέχετε και να μπορείτε να κατεβάσετε αρχεία και εικόνες που βρίσκονται στα μηνύματα πρέπει να εγγραφείτε.
Η εγγραφή είναι δωρεάν και θα σας αποσταλεί άμεσα ένα e-mail για την ενεργοποίηση της εγγραφής σας.
Εάν δεν το λάβετε σε λίγα λεπτά ελέγξετε το φάκελο ομαδικής αλληλογραφίας ή το φάκελο SPAM ή το φάκελο ανεπιθύμητης αλληλογραφίας καθώς μπορεί να βρεθεί εκεί από λάθος του λογισμικού ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.
Εάν έχετε ξεχάσει τον κωδικό σας, μπορείτε να ζητήσετε να σας ξανασταλεί από εδώ.
24 Ιουλίου 2024, 20:45:40

Αποστολέας Θέμα: Γιάννης κερνάει, Γιάννης πίνει  (Αναγνώστηκε 16318 φορές)

0 μέλη και 1 επισκέπτης διαβάζουν αυτό το θέμα.

29 Ιουλίου 2013, 20:19:56
Αναγνώστηκε 16318 φορές
Αποσυνδεδεμένος

Ορθοπαιδικός


Ή μάλλον Ευάγγελος...
Σύσταση Πολιτικού Γραφείου του Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης και ενιαίων θέσεων ειδικών συμβούλων − συνεργατών, μετακλητών διοικητικών
υπαλλήλων και αποσπασμένων υπαλλήλων του Δημοσίου ή νομικού προσώπου του Δημοσίου Τομέα. ................. 1
ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις των άρθρων 55 παρ. 1, 3, 4 και 6, 56, 57
και 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την «Κυβέρνηση και
τα Κυβερνητικά Όργανα», που κυρώθηκε με το άρθρο
πρώτο του Π.Δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση της Νομοθεσίας
για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα» (ΦΕΚ
98/Α΄/22.4.2005).
2. Τις διατάξεις του άρθρου 22, παρ. 3 του Ν. 2362/1995
«Περί Δημοσίου Λογιστικού Ελέγχου των δαπανών του
Κράτους και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 247/Α΄/27.11.1995).
3. Τις διατάξεις του Π.Δ. 119/2012 (ΦΕΚ 153/Α΄/25.6.2013)
«Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών,
Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών».
4. Το Π.Δ. 113/2010 (ΦΕΚ Α΄ 194).
5. Τις διατάξεις των άρθρων 1 και 2 παρ. 1 της Υ48/
9.7.2012 «Καθορισμός αρμοδιοτήτων του Αναπληρωτή
Υπουργού Οικονομικών Χρήστου Σταϊκούρα» (ΦΕΚ Β΄
2105).
6. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης
αυτής προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού
προϋπολογισμού ύψους 234.353 ευρώ περίπου, για το
τρέχον οικονομικό έτος 2013, 468.706 ευρώ περίπου για
το έτος 2014, και το ίδιο χρηματικό ποσό (468.706 ευρώ)
για καθένα από τα επόμενα έτη.
Οι δαπάνες αυτές θα
καλυφθούν, όσον αφορά στο τρέχον οικονομικό έτος
από πιστώσεις του εκτελούμενου προϋπολογισμού του
Υπουργείου Οικονομικών (Ε.Φ. 23−660 ΚΑΕ ομάδων 0200,
0500, 0700, 0800 και 1000).
Κατά τα επόμενα έτη, η προκαλούμενη δαπάνη θα
καλύπτεται από τις πιστώσεις που εγγράφονται κατ’
έτος για το σκοπό αυτό στον ανωτέρω προϋπολογισμό.
7. Την υπ’ αριθμ. ΔΑΠ337 βεβαίωση δέσμευσης πίστω−
σης, αποφασίζουμε:
1. Συνίσταται από 26.6.2013 Πολιτικό Γραφείο του
Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης για να επικουρεί στο
έργο του τον Αντιπρόεδρο της Κυβέρνησης του οποί−
ου η θέση συστάθηκε με το Π.Δ. 119/2013 (ΦΕΚ 153/Α΄/
25.6.2013).
2. Στο ως άνω Πολιτικό Γραφείο συνιστώνται για την
εκπλήρωση του σκοπού του 10 (δέκα) θέσεις μετακλη−
τών διοικητικών υπαλλήλων και 5 (πέντε) ενιαίες θέσεις
ειδικών συμβούλων και ειδικών συνεργατών.
3. Στο ως άνω Πολιτικό Γραφείο για την εκπλήρωση
του σκοπού του, αποσπώνται μέχρι 5 (πέντε) υπάλλη−
λοι του Δημοσίου ή νομικού προσώπου του Δημοσίου
Τομέα.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 8 Ιουλίου 2013
Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ
Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΤΑΪΚΟΥΡΑΣ

Το ίδιο θέμα υπάρχει και στο: Δεν είναι ορατοί οι σύνδεσμοι (links). Εγγραφή ή Είσοδος

Λέξεις κλειδιά:
 

Σχετικά θέματα

  Τίτλος / Ξεκίνησε από Απαντήσεις Τελευταίο μήνυμα
0 Απαντήσεις
2971 Εμφανίσεις
Τελευταίο μήνυμα 4 Ιανουαρίου 2013, 22:42:59
από Argirios Argiriou
0 Απαντήσεις
12818 Εμφανίσεις
Τελευταίο μήνυμα 20 Ιουλίου 2013, 10:27:31
από Argirios Argiriou
0 Απαντήσεις
12000 Εμφανίσεις
Τελευταίο μήνυμα 16 Σεπτεμβρίου 2014, 08:21:49
από iasis
0 Απαντήσεις
1965 Εμφανίσεις
Τελευταίο μήνυμα 21 Δεκεμβρίου 2014, 23:06:50
από Argirios Argiriou
7 Απαντήσεις
4851 Εμφανίσεις
Τελευταίο μήνυμα 23 Ιανουαρίου 2015, 12:45:29
από EzeΤΡΟΛ