Καλώς ήρθατε στην διαδικτυακή μας κοινότητα.
Εδώ μπορείτε να συζητήσετε και να ενημερωθείτε για θέματα που αφορούν την Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας.
Για να συμμετέχετε και να μπορείτε να κατεβάσετε αρχεία και εικόνες που βρίσκονται στα μηνύματα πρέπει να εγγραφείτε.
Η εγγραφή είναι δωρεάν και θα σας αποσταλεί άμεσα ένα e-mail για την ενεργοποίηση της εγγραφής σας.
Εάν δεν το λάβετε σε λίγα λεπτά ελέγξετε το φάκελο ομαδικής αλληλογραφίας ή το φάκελο SPAM ή το φάκελο ανεπιθύμητης αλληλογραφίας καθώς μπορεί να βρεθεί εκεί από λάθος του λογισμικού ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.
Εάν έχετε ξεχάσει τον κωδικό σας, μπορείτε να ζητήσετε να σας ξανασταλεί από εδώ.
28 Σεπτεμβρίου 2020, 07:41:04

Αποστολέας Θέμα: Plafond (και) στις εργαστηριακές εξετάσεις  (Αναγνώστηκε 7584 φορές)

0 μέλη και 1 επισκέπτης διαβάζουν αυτό το θέμα.

19 Ιανουαρίου 2014, 10:51:48
Αναγνώστηκε 7584 φορές
Αποσυνδεδεμένος

EzeΤΡΟΛ


Σάββατο, 18 Ιανουαρίου 2014
Δεν είναι ορατοί οι σύνδεσμοι (links). Εγγραφή ή Είσοδος
ΦΕΚ 64'Β 16-01-2014

Άρθρο 19
Έλεγχος Δαπανών ΕΟΠΥΥ

1. Με απόφαση του Προέδρου του ΕΟΠΥΥ, που θα δημοσιευθεί εντός μηνός από την δημοσίευση της παρούσης δύναται να καθοριστούν όρια δαπάνης διαγνωστικών και εργαστηριακών εξετάσεων ή και λοιπών υπηρεσιών και παρεμβάσεων για το 2014 ανά ιατρό που συνταγογραφεί για τον ΕΟΠΥΥ, με παρόμοια μεθοδολογία όπως στο άρθρο 15 της παρούσης. Συγκεκριμένα τα όρια δύναται να αφορούν δαπάνες για συνταγογράφηση συγκεκριμένων διαγνωστικών και εργαστηριακών εξετάσεων ή ομάδες αυτών ή το σύνολο της συνταγογράφησης του εκάστοτε ιατρού. Τα όρια ανά ιατρό θα είναι μειωμένα σε σχέση με το 2013 στο ποσό που αναλογεί στην μείωση του προϋπολογισμού του ΕΟΠΥΥ για το 2014 για την συγκεκριμένη κατηγορία δαπανών.

Στους νεοεισερχόμενους θα αναλογεί ο μέσος όρος ανά ειδικότητα. Γίνεται κατά την διάρκεια του έτους τα όρια αυτά να επαναπροσδιορίζονται.

2. Συστήνεται, με απόφαση του Προέδρου του ΕΟΠΥΥ, πενταμελής Επιτροπή ανάπτυξης και εφαρμογής εργαστηριακών και διαγνωστικών πρωτοκόλλων με αντικείμενο:

α) την επιλογή των εξετάσεων και κατα στάσεων για τα οποία θα αναπτυχθούν θεραπευτικά πρωτόκολλα συνταγογράφησης (διαγνωστικά).

β) τον καθορισμό ενός πλαισίου και την παρακολούθηση ενός μηχανισμού ελέγχου της εφαρμογής των πρωτοκόλλων.

γ) την πρόταση μέτρων προς τον Πρόεδρο του ΕΟΠΥΥ σε τυχόν υπερβάσεις και υπερσυνταγογράφησης.

δ) την εισήγηση προτάσεων βελτίωσης του όλου συστήματος, ανάλογα με τις ανάγκες και τις δυσλειτουργίες που θα προκύπτουν.

στ) τη διαχείριση τυχόν ενστάσεων από κάθε έχοντα έννομο συμφέρον.

Για την επίτευξη του έργου της Επιτροπής, όλοι οι εμπλεκόμενοι φορείς οφείλουν να παρέχουν κάθε αναγκαία πληροφορία. Στην σύνταξη των διαγνωστικών πρωτοκόλλων, μετά από σχετική πρόσκληση της Επιτροπής, δύναται να συμβάλουν οι επιστημονικές εταιρείες των αναγνωρισμένων από το ΚΕΣΥ ιατρικών ειδικοτήτων και εξειδικεύσεων, σε συνεργασία με την Ιατρική Εταιρεία Αθηνών, η οποία έχει την ευθύνη για τον συντονισμό της ανάπτυξης των θεραπευτικών πρωτοκόλλων και της ψηφιακής απεικόνισής τους, καθώς και της υποστήριξης του μηχανισμού ελέγχου και εκπαίδευσης των ιατρών στην εφαρμογή τους, με την συνεργασία των ειδικών επιστημονικών ιατρικών εταιρειών. Με απόφαση του Προέδρου το ΕΟΠΥΥ δύναται να αποτελεί το ΚΕΣΥ τον αρμόδιο φορέα έγκρισης των άνω πρωτοκόλλων και προσδιορισμού του πλαισίου επικαιροποίησης τους, τουλάχιστον μία φορά κάθε έτος, με την ενσωμάτωση όλων των νεότερων επιστημονικών δεδομένων. Τα άνω πρωτόκολλα θα ενσωματωθούν στο ηλεκτρονικό σύστημα παρακολούθησης της συνταγογράφησης εξετάσεων και θα συνδεθούν με τα στοιχεία και την διάγνωση τους ασθενούς ώστε να τίθενται όρια και να μην επιτρέπεται η υπερ−συνταγογράφηση και η άσκοπη χρήση εξετάσεων και υπηρεσιών.

Επίσης θα αξιολογείται η λίστα με τις υπηρεσίες που αποζημιώνονται από τον ΕΟΠΥΥ σύμφωνα με την ορθή και τεκμηριωμένη ιατρική πρακτική, την διεθνή βιβλιογραφία και τα ισχύοντα Ευρωπαικά πρότυπα.

3. Με απόφαση του Προέδρου του ΕΟΠΥΥ, που θα δημοσιευθεί εντός μηνός από την δημοσίευση της παρούσης δύναται να καθοριστούν προϋπολογισμοί δαπανών ανά διαγνωστικό κέντρο, εργαστήριο και κλινική για το σύνολο ή μέρος των εξετάσεων υπηρεσιών που παρέχουν σε ασφαλισμένους του ΕΟΠΥΥ. Ο εκάστοτε προϋπολογισμός για το σύνολο του φορέα ή μέρος των υπηρεσιών του, αντιστοιχεί στην δαπάνη για τον φορέα ή υπηρεσίες του φορέα για το 2013 μειωμένη κατά την αντίστοιχη μείωση του προϋπολογισμού του ΕΟΠΥΥ στην συγκεκριμένη κατηγορία δαπανών το 2014.

Ο καθορισμένος προϋπολογισμός για το 2014 θα αφορά διενέργεια τουλάχιστον ισόποσου αριθμού εξετάσεων ή νοσηλειών και υπηρεσιών το 2014 με τον αντίστοιχο του 2013. Εφόσον ο πάροχος υπερβεί τον καθορισμένο προϋπολογισμό θα εφαρμόζεται έκπτωση (rebate) επί του τζίρου του, η οποία θα καθοριστεί με απόφαση του Υπουργού Υγείας μετά από εισήγηση του ΕΟΠΥΥ.

4. Με απόφαση του Υπουργού Υγείας μετά από εισήγηση του ΕΟΠΥΥ, που θα δημοσιευθεί εντός μηνός από την δημοσίευση της παρούσης, δύναται να καθοριστούν νέες τιμές αποζημίωσης για εξετάσεις και υπηρεσίες σε ιδιωτικές κλινικές και εργαστήρια. Οι τιμές αυτές θα αντανακλούν και θα συνδέονται με την επάρκεια των υποδομών και την ποιοτική κατηγοριοποίηση των παρόχων, καθώς και την ποσότητα των παρεχομένων υπηρεσιών, με απώτερο στόχο στο μέλλον να λαμβάνεται υπόψη και η αποτελεσματικότητα των υπηρεσιών.

Για το λόγο αυτό ο ΕΟΠΥΥ θα αναπτύξει σύστημα ποιοτικής αξιολόγησης και ταξινόμησης των παρεχομένων υπηρεσιών προς τους ασφαλισμένους του.

5. Ο ΕΟΠΥΥ θα αναπτύξει τμήμα συγκριτικής αξιολόγησης και ανάλυσης, με στόχο την συνεχή και ενδελεχή εκτίμηση του κόστους και της αποτελεσματικότητας και της ποιότητας των υπηρεσιών εναλλακτικών δημοσίων και ιδιωτικών παρόχων και την υλοποίηση διαπραγματεύσεων και συμφωνιών όγκου−τιμής και επιμερισμού κινδύνου. Επίσης ερευνά, αξιολογεί και μεταβάλει τις τιμές αποζημίωσης με βάση τις εξελίξεις στην τεχνολογία και τις επιπτώσεις στο κόστος παραγωγής υπηρεσιών υγείας.

6. Ο προϋπολογισμός της δαπάνης για εξετάσεις και νοσηλεία στον ιδιωτικό τομέα του ΕΟΠΠΥ δεν δύναται να υπερβεί το εγκεκριμένο ποσό στο προϋπολογισμό του 2014. Το ανωτέρω ποσό κατανέμεται αναλογικά, σύμφωνα με τον εγκεκριμένο προϋπολογισμό του. Η μηνιαία δαπάνη δεν πρέπει να υπερβαίνει το 1/12 του κονδυλίου που είναι εγγεγραμμένο στον ετήσιο Προϋπολογισμό του. Το υπερβάλλον ποσό υπολογίζεται σε εξαμηνιαία βάση και στην περίπτωση, που στο τέλος του εκάστοτε εξαμήνου το σύνολο της δαπάνης έχει υπερβεί το προκαθορισμένο ποσόν, το υπόλοιπο αναζητείται από τους παρόχους σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις. Για την παρακολούθηση της πορείας της φαρμακευτικής δαπάνης σε σχέση με τους στόχους, δύναται το ποσό της υπέρβασης να προσδιορίζεται σύμφωνα με τις διαχρονικές τάσεις και την αναμενόμενη χρονική απόδοση των μέτρων και διοικητικών παρεμβάσεων που έχουν ήδη δρομολογηθεί. Τα παραπάνω δεν επηρεάζουν το claw back του εξαμήνου το οποίο θα πρέπει να καταβληθεί. Για τον υπολογισμό της υπέρβασης ανά πάροχο χρησιμοποιείται μαθηματική φόρμουλα που αντανακλά κατά το ήμισυ: α) το μερίδιο του παρόχου στην κατηγορία του και κατά το άλλο ήμισυ, β) την αύξηση των πωλήσεων του διαχρονικά, ανάμεσα στα έτη.
Θα έρθουν καιροί που θα είστε ασφαλισμένοι, αλλά θα είναι σαν να μην είστε.

19 Ιανουαρίου 2014, 12:34:14
Απάντηση #1
Αποσυνδεδεμένος

Ορθοπαιδικός


   Το θέμα είναι πόσο μειώθηκε ο προϋπολογισμός φέτος των εργαστηριακών. Και φυσικά μικρή σημασία έχει για τον ΕΟΠΥΥΥ για το ποσό είναι κλειστό. Έχει βέβαια για τους παρόχους γιατί θα έχουν μικρότερο clawback...

20 Δεκεμβρίου 2014, 09:40:35
Απάντηση #2
Αποσυνδεδεμένος

EzeΤΡΟΛ


ΣΆΒΒΑΤΟ, 20 ΔΕΚΕΜΒΡΊΟΥ 2014
Δεν είναι ορατοί οι σύνδεσμοι (links). Εγγραφή ή Είσοδος


Ένα αλαλούμ έχει γίνει τελικά με τα ατομικά πλαφόν των γιατρών.

Οι όποιες αλλαγές μελετήθηκαν τελικά, δεν διαφοροποίησαν ουσιαστικά το αρχικό συμπέρασμα, που έφτανε τις περικοπές στο 35% της συνταγογράφησης ιατρικών πράξεων και εξετάσεων.

Οι ίδιες «κακές γλώσσες» που μιλούσαν το Νοέμβριο για αυτές τις περικοπές του 35% -και είχαν επιβεβαιώσει την άποψή τους- τώρα μιλούν για μικρή διαφοροποίηση...

Τώρα, οι περικοπές κυμαίνονται μεταξύ 35-50% κατά περίπτωση σε σχέση με πέρυσι, ανεβαίνουν σε ορισμένα σημεία της επαρχίας στο 100% εφόσον δεν υπήρχαν πολλές συμβάσεις με τον ΕΟΠΥΥ, ενώ το μεγαλύτερο πρόβλημα το αντιμετωπίζουν τα νέα ιατρεία που λειτούργησαν στο μέσο της περσινής χρονιάς, με αποτέλεσμα να τους ορίζεται πλαφόν στα 700 ευρώ το μήνα!

Και οι γιατροί στέλνουν επιστολές για νέα αναμόρφωση...
Θα έρθουν καιροί που θα είστε ασφαλισμένοι, αλλά θα είναι σαν να μην είστε.

15 Ιανουαρίου 2015, 00:10:08
Απάντηση #3
Αποσυνδεδεμένος

Argirios Argiriou

Moderator
14/01/2015

Το ΦΕΚ του Αυγούστου του 2014 τροποποιήθηκε. Μπορούμε πλέον να γράφουμε περισσότερες εξετάσεις:

Το ΦΕΚ για τους «κόφτες» στις διαγνωστικές εξετάσεις
Γράφει:  Βασιλική ΑγγουρίδηΔημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης η Υπουργική Άποφαση του Μ. Βορίδη με την οποία τίθεται σε ισχύ το πλαφόν στη συνταγογράφηση και εκτέλεση διαγνωστικών εξετάσεων.

Εκκρεμότητες τακτοποιεί ο Μ. Βορίδης, αφού μόλις δύο εβδομάδες πριν τις εκλογές, ο δημοσιεύει την τροποποιημένη Υπουργική Απόφαση για το πλαφόν στις διαγνωστικές εξετάσεις, που εκκρεμούσε από τον Αύγουστο.

Η υπουργική απόφαση με τίτλο «Βραχυπρόθεσμα και Μακροπρόθεσμα Μέτρα Ελέγχου της Συνταγογράφησης και Εκτέλεσης Εργαστηριακών Εξετάσεων», δημοσιεύθηκε σε ΦΕΚ μόλις σήμερα και θέτει σε ισχύ τους «κόφτες» στη συνταγογράφηση και εκτέλεση διαγνωστικών εξετάσεων, που καλύπτει ο ΕΟΠΥΥ.

Στη νέα Υπουργική Απόφαση  διευκρινίζεται πως «για όλες τις πράξεις Πυρηνικής Ιατρικής που πραγματοποιούν οι συμβεβλημένοι με τον ΕΟΠΥΥ πάροχοι Υπηρεσιών Υγείας (Κλινικές, Διαγνωστικά κέντρα, κ.λπ.) στους ασφαλισμένους του ΕΟΠΥΥ, και στις οποίες χρησιμοποιούνται ραδιοφάρμακα, αυτά θα αποζημιώνονται από τον ΕΟΠΥΥ».

Επίσης, στο ΦΕΚ B 35/2015, που επισυνάπτεται, περιλαμβάνονται πίνακες με τα αριθμητικά όρια συνταγογράφησης ανά κατηγορία ιατρικής πράξης από κάθε ειδικότητα.
Δεν είναι ορατοί οι σύνδεσμοι (links). Εγγραφή ή Είσοδος
« Τελευταία τροποποίηση: 15 Ιανουαρίου 2015, 19:47:36 από Argirios Argiriou »
Before ordering a test decide what you will do if it is (1) positive, or (2) negative. If both answers are the same, don't do the test. Archie Cochrane.

15 Ιανουαρίου 2015, 09:19:35
Απάντηση #4
Αποσυνδεδεμένος

Δ. Κουναλάκης

Administrator
Δεν είναι ορατοί οι σύνδεσμοι (links). Εγγραφή ή Είσοδος

Επίσης, στο ΦΕΚ B 35/2015, που επισυνάπτεται, περιλαμβάνονται πίνακες με τα αριθμητικά όρια συνταγογράφησης ανά κατηγορία ιατρικής πράξης από κάθε ειδικότητα.


Δεν είναι ορατοί οι σύνδεσμοι (links). Εγγραφή ή Είσοδος
Eίπες ότι μια μέρα θα φύγεις, μην τολμήσεις, είσαι χαζός;
όταν έχεις τέτοιους αυλικούς και τέτοια καρέκλα, τι απερισκεψία!
Ένα ξεροκόμματο κάθε πιστός να μασουλάει, "Ναι αρχηγέ" θα λέει συνεχώς
τιμωρία αμείλικτη σ' όποιον τολμά να σ΄αμφισβητεί έργα και πρόσωπα, τι ύβρης!
Ω αρχηγέ, είσαι ο μοναδικός, και τη ζωή μας χρωστάμε σε σένα οι φτωχοί!
Από μετάφραση αραβικού κειμένου

15 Ιανουαρίου 2015, 22:21:41
Απάντηση #5
Αποσυνδεδεμένος

Αρχίατρος

Επώνυμοι
Στους ΑΝΕΥ (που περιλαμβάνονται εκτός απ 'τους αγροτικούς ΚΑΙ οι Ειδικεύομενοι) δεν επιτρέπεται να γράψουν ούτε ΜΙΑ αξονική !

Ε, ρε γέλιο που έχει να πέσει στα νοσοκομεία όταν θα ψάχνουν να βρουν ποιός θα τους γράψει αξονικές για σταδιοποίηση κτλ.

Άντε να βρίσκουν κωδικούς και σφραγίδες ειδικών !

16 Ιανουαρίου 2015, 16:16:29
Απάντηση #6
Αποσυνδεδεμένος

Γιώργος Κανελλόπουλος


Ποτέ δεν επιτρεπόταν να γράψει ο ειδικευόμενος αξονική.

16 Ιανουαρίου 2015, 17:42:33
Απάντηση #7
Αποσυνδεδεμένος

Αρχίατρος

Επώνυμοι
Δεν είναι ορατοί οι σύνδεσμοι (links). Εγγραφή ή Είσοδος
Ποτέ δεν επιτρεπόταν να γράψει ο ειδικευόμενος αξονική.

Το έχεις δει σε ΦΕΚ ή το έβγαλες απ' την κοιλιά σου ;

16 Ιανουαρίου 2015, 18:21:19
Απάντηση #8
Αποσυνδεδεμένος

silvertaur


Στις κυτταρολογικες λεει μονο 1 εξεταση..πως θα γραφεται τωρα το Test Pap;

Οσον αφορα τις CT ως ειδικευομενος και εγω αλλα και αλλοι γραφαμε αυτες που θα γινοντουσαν στο νοσοκομειο.

16 Ιανουαρίου 2015, 18:26:02
Απάντηση #9
Αποσυνδεδεμένος

schumifer


Oti thelame grafame, den eixa akoysei pote to paramikro, an kai den etyxe na grapso polles

17 Ιανουαρίου 2015, 02:26:11
Απάντηση #10
Αποσυνδεδεμένος

pzogr


Υπήρχε είτε σε ΦΕΚ είτε σε εγκύκλιο του ΕΟΠΥΥ πρόβλεψη, που έλεγε ότι ο κάθε γιατρός γράφει εξετάσεις ανάλογες με την εμπειρία του (ή κάπως έτσι το έθετε) κι ότι οι ειδικευόμενοι δεν μπορούν να συνταγογραφήσουν ακριβές εξετάσεις. Αυτά επί εποχής ελεγκτών.

21 Ιανουαρίου 2015, 11:37:01
Απάντηση #11
Αποσυνδεδεμένος

Argirios Argiriou

Moderator
Οι νέοι Κανόνες Συνταγογράφησης βάση του ΦΕΚ που δημοσιεύθηκε στις 14/1/2015.

Δεν είναι ορατοί οι σύνδεσμοι (links). Εγγραφή ή Είσοδος
Before ordering a test decide what you will do if it is (1) positive, or (2) negative. If both answers are the same, don't do the test. Archie Cochrane.

21 Ιανουαρίου 2015, 12:31:41
Απάντηση #12
Αποσυνδεδεμένος

Αρχίατρος

Επώνυμοι
Δεν είναι ορατοί οι σύνδεσμοι (links). Εγγραφή ή Είσοδος
Υπήρχε είτε σε ΦΕΚ είτε σε εγκύκλιο του ΕΟΠΥΥ πρόβλεψη, που έλεγε ότι ο κάθε γιατρός γράφει εξετάσεις ανάλογες με την εμπειρία του (ή κάπως έτσι το έθετε) κι ότι οι ειδικευόμενοι δεν μπορούν να συνταγογραφήσουν ακριβές εξετάσεις. Αυτά επί εποχής ελεγκτών.

Δεν υπήρχε πουθενά σαφής αναφορά περί αξονικών, οπότε δεν παρανομούσε όποιος έγραφε τέτοιες.

Τώρα το περί εμπειρίας είναι αρκετά υποκειμενικό, ναι π.χ ο αγροτικός θα ήταν παράλογο να συνταγογραφεί αξονικές, ενώ ένας Ειδικευόμενος Χειρουργός (π.χ 4ετής) διαθέτει περισσότερη εμπειρία από αρκετούς Ειδικούς.

Να αναφέρουμε άλλο παράλογο ;
Π.χ Ειδικός Χειρουργός ΔΕΝ δύναται να συνταγογραφήσει Σπινθηρογράφημα, στην Κλινική μου το κάνουμε για σταδιοποίηση, οπότε αν Ειδικός-Ειδικεύομενος δεν μπορεί να συνταγογραφήσει Σπινθηρογράφημα στέλνουμε τον ασθενή σε άλλη ειδικότητα ;

Μ' αυτά και μ' αυτά, οι ασθενείς ταλαιπωρούνται, έχω παρατηρήσει ότι ο Έλλην επιθυμεί προσωπική σχέση με τον γιατρό του, να πάει δλδ σε έναν και να του τα "γράψει" όλα, και όχι να περιφέρεται στο νοσοκομείο σε διαφορετικής ειδικότητας ιατρούς...

21 Ιανουαρίου 2015, 12:51:50
Απάντηση #13
Αποσυνδεδεμένος

Denominator

Moderator
Δεν είναι ορατοί οι σύνδεσμοι (links). Εγγραφή ή Είσοδος
Τώρα το περί εμπειρίας είναι αρκετά υποκειμενικό, ναι π.χ ο αγροτικός θα ήταν παράλογο να συνταγογραφεί αξονικές, ενώ ένας Ειδικευόμενος Χειρουργός (π.χ 4ετής) διαθέτει περισσότερη εμπειρία από αρκετούς Ειδικούς.

Στον 5ο χρόνο της ειδικότητάς μου αισθανόμουν ότι ήξερα σαφώς περισσότερα από τους περισσότερους ειδικούς. Όσο απομακρύνομαι από αυτή τη στιγμή, καταλαβαίνω με πόσο κατανόηση αντιμετώπιζαν την υπεροψία μου κάποιοι ειδικοί που πράγματι με βοήθησαν.
Αυτό το λέω διότι είναι δύσκολο να κρίνει κανείς ψυχρά και αντικειμενικά αν δεν περάσει και τις δύο φάσεις. Όταν είσαι ειδικός, η ευθύνη καταλήγει σε σένα από όλες τις πλευρές. Κι αυτό βαραίνει την απόφαση και την εκτέλεσή της. Επίσης, με τα χρόνια στην επιστήμη, που αναντίρρητα πρέπει να υπάρχει ως προαπαιτούμενο, σιγά-σιγά αρχίζει να προστίθεται και η τέχνη, ολοκληρώνοντας τον ιατρό ως προσωπικότητα.
Μελλοθάνατε ιατρέ, οι ασθενείς σου σε χαιρετούν.

21 Ιανουαρίου 2015, 20:09:09
Απάντηση #14
Αποσυνδεδεμένος

Αρχίατρος

Επώνυμοι
Η εμπειρία είναι αρκετά υποκειμενική έννοια, εκεί ήθελα να καταλήξω, τεσπά, άλλαξε ο Νόμος οπότε αυτή η ασάφεια δεν υπάρχει πλέον.

[spoiler]Στις χειρουργικές Ειδικότητες και ειδικά στην Γενική Χειρουργική που γνωρίζω, συχνά είναι αντίθετα τα πράγματα.
Και εξηγώ: ένας 5ετής Ειδικεύομενος σε μεγάλο αθηναϊκό νοσοκομείο, μπαίνει -και κάνει- τόσα χειρουργεία, όσο ένας μέσος (και ακόμα χειρότερα νέος) Ειδικός Χειρουργός κάνει εντός ετών.
Και αυτό είναι εύκολο να εξηγηθεί: η πληθώρα των περιστατικών είναι τέτοια, που μπορεί να πλένεται ακόμα και σε 10 μεγάλα χειρουργεία την εβδομάδα, πόσοι Ειδικοί Χειρουργοί νομίζεις ότι βάζουν τόσα και τέτοια χειρουργεία ;
Συχνά ένας νέος Χειρουργός αναγκάζεται να περιοδεύει στην επαρχία για τα ψίχουλα που δίνει το επικουριλίκι, έχοντας να αντιμετωπίσει εχθρικούς Διευθυντές και παγιωμένες καταστάσεις.
Πόσα χειρουργεία λοιπόν νομίζεις ότι βάζει ένας νέος ή ακόμα και παλαιότερος Χειρουργός κάθε εβδομάδα ; Ο ίδιος θα σου πει ότι περισσότερα χειρουργεία έκανε ως Α' Βοηθός στην Ειδικότητα, και δεν είναι διόλου τυχαίο ότι οι Διευθυντές των χειρουργικών Κλινικών συχνά επιλέγουν να μπαίνουν με τους παλαιότερους ειδικεύομενους...

Τα παραπάνω μπορείτε να τα επιβεβαιώσετε από κάποιον Χειρουργό που έχει κάνει Ειδικότητα σε Νοσοκομείο με πολλά περιστατικά και προσωπικά μου τα έχει εξομολογηθεί επιτυχημένος (κρίνοντας απ΄ τον όγκο δουλειάς του) χειρουργός, ότι δλδ σαν Α' Βοηθός στο μεγάλο νοσοκομείο που έκανε την Ειδικότητα ήταν περισσότερο "ζεστός" χειρουργικά απ' ότι τώρα σαν Ειδικός, καθώς έβαζαν συνέχεια πολλά και μεγάλα χειρουργεία.
Ομιλώ περί Χειρουργικής, στις Παθολογικές Ειδικότητες δεν αμφιβάλλω ότι με τον καιρό (σαν Ειδικός) αποκτάς περισσότερη εμπειρία.[/spoiler]
« Τελευταία τροποποίηση: 21 Ιανουαρίου 2015, 20:12:19 από kopritis »

Λέξεις κλειδιά: εργαστηριακές εξετάσεις 
 

Σχετικά θέματα

  Τίτλος / Ξεκίνησε από Απαντήσεις Τελευταίο μήνυμα
194 Απαντήσεις
194360 Εμφανίσεις
Τελευταίο μήνυμα 30 Μαρτίου 2018, 20:19:32
από giankan
0 Απαντήσεις
2477 Εμφανίσεις
Τελευταίο μήνυμα 8 Μαΐου 2009, 21:24:22
από Argirios Argiriou
0 Απαντήσεις
5988 Εμφανίσεις
Τελευταίο μήνυμα 3 Μαΐου 2012, 23:33:25
από anastasios theodoridis
2 Απαντήσεις
3440 Εμφανίσεις
Τελευταίο μήνυμα 17 Ιουνίου 2013, 20:21:17
από Gatekeeper
0 Απαντήσεις
1521 Εμφανίσεις
Τελευταίο μήνυμα 2 Μαρτίου 2015, 07:00:28
από Argirios Argiriou