Καλώς ήρθατε στην διαδικτυακή μας κοινότητα.
Εδώ μπορείτε να συζητήσετε και να ενημερωθείτε για θέματα που αφορούν την Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας.
Για να συμμετέχετε και να μπορείτε να κατεβάσετε αρχεία και εικόνες που βρίσκονται στα μηνύματα πρέπει να εγγραφείτε.
Η εγγραφή είναι δωρεάν και θα σας αποσταλεί άμεσα ένα e-mail για την ενεργοποίηση της εγγραφής σας.
Εάν δεν το λάβετε σε λίγα λεπτά ελέγξετε το φάκελο ομαδικής αλληλογραφίας ή το φάκελο SPAM ή το φάκελο ανεπιθύμητης αλληλογραφίας καθώς μπορεί να βρεθεί εκεί από λάθος του λογισμικού ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.
Εάν έχετε ξεχάσει τον κωδικό σας, μπορείτε να ζητήσετε να σας ξανασταλεί από εδώ.
20 Ιουλίου 2018, 02:25:12

Αποστολέας Θέμα: Μπορούν οι Γενικοί Ιατροί να εργαστούν ως Ιατροί Εργασίας σε επιχείρηση;  (Αναγνώστηκε 6260 φορές)

0 μέλη και 1 επισκέπτης διαβάζουν αυτό το θέμα.

10 Νοεμβρίου 2008, 00:19:30
Αναγνώστηκε 6260 φορές
Αποσυνδεδεμένος

Argirios Argiriou

Moderator
Ρώτησα στην Επιθεώρηση Εργασίας του Νομού Καβάλας  όπου μου έδωσαν τους εξής νόμους:

Ν. υπ´ αριθμ. 3144/2003 (ΦΕΚ 111/Α/8-5-2003) όπου στο Άρθρο 9 γράφει μεταξύ άλλων:
   ……………….
…………………………………
1.   ”Ο ιατρός εργασίας πρέπει να κατέχει και να ασκεί την ειδικότητα της ιατρικής της εργασίας, όπως πιστοποιείται από τον οικείο ιατρικό σύλλογο. Όπου στην κείμενη νομοθεσία αναφέρεται ο όρος ”ιατρός εργασίας” νοείται εφεξής ο ιατρός που διαθέτει την ειδικότητα της ιατρικής της εργασίας.”
2.   Κατ´ εξαίρεση, τα καθήκοντα του ιατρού εργασίας, όπως αυτά προβλέπονται στο Ν. 1568/1985 (ΦΕΚ 177 Α´) ”Υγιεινή και ασφάλεια των εργαζομένων” έχουν δικαίωμα να ασκούν:

  α) Οι ιατροί χωρίς ειδικότητα, οι οποίοι κατά τη δημοσίευση του παρόντος νόμου έχουν συνάψει συμβάσεις παροχής υπηρεσιών ιατρού εργασίας με επιχειρήσεις και αποδεικνύουν την άσκηση των καθηκόντων αυτών συνεχώς επί επτά τουλάχιστον έτη.

  β) Οι ιατροί οι οποίοι κατά τη δημοσίευση του παρόντος νόμου εκτελούν καθήκοντα ιατρού εργασίας χωρίς να κατέχουν ή να ασκούν τον τίτλο της ειδικότητας της ιατρικής της εργασίας, αλλά τίτλο άλλης ειδικότητας.

Οι ιατροί των περιπτώσεων α´ και β´ θα πρέπει μέσα σε πέντε (5) έτη από τη δημοσίευση του παρόντος νόμου να αποκτήσουν τον τίτλο ειδικότητας της ιατρικής της εργασίας αφού ολοκληρώσουν τον κύκλο της εκπαίδευσής τους με βάση τις διατάξεις του Π.Δ. 415/1994 ”Περί του χρόνου ειδίκευσης ιατρών για απόκτηση ειδικότητας” (ΦΕΚ 236 Α´) και του Π.Δ. 213/1986 ”Καθιέρωση της ιατρικής ειδικότητας της ιατρικής της εργασίας” (ΦΕΚ 87 Α´) για την απόκτηση του τίτλου της ειδικότητας της ιατρικής της εργασίας. Με απόφαση του Υπουργού Υγείας και Πρόνοιας, που εκδίδεται ύστερα από γνώμη του Κεντρικού Συμβουλίου Υγείας (ΚΕ.Σ.Υ.), καθορίζονται για τους ιατρούς της περίπτωσης β´ οι όροι και οι προυποθέσεις για την απόκτηση της ειδικότητας, τα αντικείμενα και ο τρόπος εκπαίδευσης ανάλογα με την ειδικότητα την οποία ήδη κατέχουν και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια. Οι ιατροί των περιπτώσεων α´ και β´ υποχρεούνται να καταθέσουν αίτηση για εκπαίδευση προς απόκτηση της ειδικότητας μέσα σε προθεσμία έξι (6) μηνών από τη δημοσίευση του παρόντος νόμου. Μετά την πάροδο της πενταετίας δεν επιτρέπεται σε ιατρό που δεν κατέχει τον τίτλο της ειδικότητας της ιατρικής της εργασίας και δεν την ασκεί να εργάζεται και να προσφέρει υπηρεσίες ως ιατρός εργασίας.
……………………….
…………………………………


Ο παραπάνω νόμος συμπληρώθηκε από τον Ν. 3227/2004 (ΦΕΚ 31/Α/24-12-2004) ο οποίος στο άρθρο 29 γράφει:

Η προθεσμία των έξι μηνών εντός της οποίας οι ιατροί των περιπτώσεων α και β της παραγράφου 2 του άρθρου 9 του Ν. 3144/2003 υποχρεούνται να καταθέσουν αίτηση για εκπαίδευση παρατείνεται σε δεκαοκτώ μήνες από τη δημοσίευση του παρόντος.

Η περίπτωση β της παραγράφου 2 του άρθρου 9 του Ν. 3144/2003 (ΦΕΚ 111 Α) αντικαθίσταται ως εξής:

”β) Οι ιατροί οι οποίοι κατά τη δημοσίευση του παρόντος νόμου εκτελούν καθήκοντα ιατρού εργασίας χωρίς να κατέχουν ή να ασκούν τον τίτλο της ειδικότητας της Ιατρικής της Εργασίας, αλλά τίτλο άλλης ειδικότητας, καθώς και ιατροί άλλων ειδικοτήτων οι οποίοι αναλαμβάνουν και εκτελούν καθήκοντα Ιατρού Εργασίας μέχρι τη λήξη της προθεσμίας του παρόντος για την κατάθεση αίτησης για εκπαίδευση για απόκτηση ειδικότητας της Ιατρικής της Εργασίας.”Με άλλα λόγια: Οι ειδικοί Γενικής Ιατρικής που δεν εργάζονται ήδη σαν ιατροί εργασίας δεν μπορούν τώρα να ξεκινήσουν να εργάζονται σαν ιατροί εργασίας.

Πρόβλημα όμως υφίσταται και για αυτούς που εργαζόταν ως ιατροί εργασίας όταν βγήκαν οι παραπάνω νόμοι ακόμη και αν αυτοί οι Ιατροί έκαναν αίτηση για μετεκπαίδευση στο προβλεπόμενο από τους νόμους χρονικό περιθώριο. Αυτό διότι, όπως μου είπαν από την επιθεώρηση εργασίας της Καβάλας, η προβλεπόμενη από τους παραπάνω νόμους μετεκπαίδευση δεν διοργανώθηκε ποτέ από το Ελληνικό Κράτος (!). Οι ιατροί που ζήτησαν άρα να μετεκπαιδευτούν δεν έχουν φυσικά μετεκπαιδευτεί ενώ η προθεσμία για να έχουν αποκτήσει μέσω μετεκπαίδευσης την ειδικότητα της ιατρικής της εργασίας έληξε στις 8/5/2008 !

Από ότι κατάλαβα κανείς δεν γνωρίζει τι πρόκειται να γίνει. Το πιο πιθανό είναι ότι αυτοί οι Γενικοί Ιατροί που ήδη εργάζονται σαν Ιατροί Εργασίας θα συνεχίσουν να εργάζονται σαν Ιατροί Εργασίας. Θα είχε βέβαια ενδιαφέρον να βλέπαμε τι θα γινόταν σε περίπτωση που κάποιος ειδικός Γενικός Ιατρός που δεν έχει εργαστεί ποτέ μέχρι τώρα ως Ιατρός Εργασίας δοκίμαζε να πιάσει δουλειά ως τέτοιος σε μια επιχείρηση. Θα θεωρηθεί παράνομος; Ποιος θα το ελέγξει αυτό; Και τι κυρώσεις θα έχει σε αυτή την περίπτωση; Και αν θεωρηθεί παράνομος αυτός δεν πρέπει να θεωρηθούν παράνομοι μετά τις 8/5/2008 και όλοι οι άλλοι που εργάζονται ήδη σε επιχειρήσεις σαν Ιατροί Εργασίας χωρίς όμως να κατέχουν επίσημα την ειδικότητα της Ιατρικής Εργασίας αν στο μεταξύ δεν βγεί κάποιος καινούριος νόμος;

Επίσης στον πρώτο νόμο που ανέφερα, γράφει σε κάποιο σημείο:
..Με απόφαση του Υπουργού Υγείας και Πρόνοιας, που εκδίδεται ύστερα από γνώμη του Κεντρικού Συμβουλίου Υγείας (ΚΕ.Σ.Υ.), καθορίζονται για τους ιατρούς της περίπτωσης β´ οι όροι και οι προυποθέσεις για την απόκτηση της ειδικότητας, τα αντικείμενα και ο τρόπος εκπαίδευσης ανάλογα με την ειδικότητα την οποία ήδη κατέχουν και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια...
Γνωρίζει κανείς εάν βγήκε τελικά κάποια απόφαση για το τί χρειάζεται να συμπληρώσει ένας ειδικευμένος Γενικός Ιατρός ώστε να αποκτήσει την ειδικότητα της Ιατρικής της Εργασίας, και αν ναι ποιό είναι το περιεχόμενο αυτής της απόφασης;
Before ordering a test decide what you will do if it is (1) positive, or (2) negative. If both answers are the same, don't do the test. Archie Cochrane.

3 Απριλίου 2009, 00:29:57
Απάντηση #1
Αποσυνδεδεμένος

Argirios Argiriou

Moderator
Before ordering a test decide what you will do if it is (1) positive, or (2) negative. If both answers are the same, don't do the test. Archie Cochrane.

23 Ιανουαρίου 2013, 21:38:57
Απάντηση #2
Αποσυνδεδεμένος

Argirios Argiriou

Moderator
23/01/2013

Απασχόληση ιατρού του ΕΟΠΥΥ ως ιατρού εργασίας.

Δεν είναι ορατοί οι σύνδεσμοι (links). Εγγραφή ή Είσοδος
Before ordering a test decide what you will do if it is (1) positive, or (2) negative. If both answers are the same, don't do the test. Archie Cochrane.

15 Φεβρουαρίου 2017, 07:16:05
Απάντηση #3
Αποσυνδεδεμένος

Argirios Argiriou

Moderator
Before ordering a test decide what you will do if it is (1) positive, or (2) negative. If both answers are the same, don't do the test. Archie Cochrane.

4 Ιουλίου 2018, 19:06:04
Απάντηση #4
Αποσυνδεδεμένος

Argirios Argiriou

Moderator
04/07/2018

Χωρίς γιατρούς εργασίας οι επιχειρήσεις – Αδιέξοδο προκαλεί η νέα νομοθεσία του Υπ. Εργασίας.

''Το προφανές αδιέξοδο αναμφίβολα έχει επιπτώσεις στην υγεία των εργαζομένων της χώρας, θέτει σε κίνδυνο τη Δημόσια Υγεία''.

Εξαναγκασμένες να αναστείλουν την παροχή́ υπηρεσιών Ιατρού́ Εργασίας είναι οι εταιρείες ΕΞΥΠΠ, σε επιχειρήσεις και φορείς του ιδιωτικού και δημόσιου τομέα που θα αιτηθούν νέες συμβάσεις ή ανανεώσεις συμβάσεων μαζί τους ή ακόμη επέκταση συμβάσεων σε νέες εγκαταστάσεις των επιχειρήσεων αυτών, μέχρι να δοθεί λύση στο αδιέξοδο που έχει οδηγήσει η νέα νομοθεσία του Υπουργείου Εργασίας.


Η παραπάνω ενέργεια προκύπτει από την ομόφωνη απόφαση της πρόσφατης Γενικής Συνέλευσης του Πανελλαδικού Συνδέσμου Μελών Επιχειρήσεων ΕΞΥΠΠ (ΠΑΣΥΜΕΠ ΕΞΥΠΠ) και λήφθηκε εκτιμώντας το αδιέξοδο που προκύπτει μετά την έκδοση πρόσφατης Υπουργικής Απόφασης του Υπ. Εργασίας, με την οποία συγκροτείται ο ειδικός κατάλογος, που καταγράφει τους Ιατρούς που δεν διαθέτουν την ειδικότητα της Ιατρικής της Εργασίας και μπορούν να ασκούν κατ’ εξαίρεση καθήκοντα Ιατρού Εργασίας.

Η ΥΑ, υιοθετώντας αυστηρότερα, καταφανώς αντιφατικά και περιοριστικά κριτήρια ένταξης των ιατρών σε αυτόν τον κατάλογο, εντάσσει μόνον 354 ιατρούς που ασκούν κατ’ εξαίρεση καθήκοντα Ιατρού Εργασίας για να καλύψουν τις ανάγκες των επιχειρήσεων σε όλη την Ελλάδα, οι οποίες καλύπτονταν, σύμφωνα με στοιχεία της Επιθεώρησης Εργασίας, μέχρι την ημερομηνία δημοσίευσης του ειδικού καταλόγου (8-5-2018) από 892 Ιατρούς (μεταξύ των οποίων μόνο 106 ειδικοί ιατροί εργασίας).

Επιπλέον, εκτός του γεγονότος ότι οι κατ’ εξαίρεση ασκούντες καθήκοντα Ιατρού Εργασίας περιορίστηκαν στους 354, οι εν λόγω ιατροί, για να προσφέρουν υπηρεσίες ΙΕ πρέπει, με βάση τη νέα νομοθεσία και σύμφωνα με τη διευκρινιστική εγκύκλιο που ακολούθησε την ΥΑ, να διαθέτουν και βεβαίωση από τον Ιατρικό Σύλλογο της περιφερείας τους, με συγκεκριμένο λεκτικό: «ότι δεν υπάρχει ή δεν είναι διαθέσιμος ιατρός με την ειδικότητα της ΙΕ στην περιφέρεια τους». Οι Ιατρικοί Σύλλογοι δεν παρέχουν τις σχετικές βεβαιώσεις με αποτέλεσμα οι Επιθεωρήσεις Εργασίας να μην κάνουν δεκτή καμία ανάθεση καθηκόντων Ιατρού Εργασίας, καμία θεώρηση προγράμματος, όπως πριν από ένα μόλις μήνα.

Από τα παραπάνω εύλογα προκύπτει το συμπέρασμα ότι την επόμενη μέρα εφαρμογής των απαιτήσεων της σχετικής νομοθεσίας, η παροχή υπηρεσιών ιατρικής της εργασίας από ιατρούς του ειδικού καταλόγου οι οποίοι αποτελούν και το μεγαλύτερο όγκο ιατρών που ασχολούνται με το αντικείμενο, καθίσταται ουσιαστικά αδύνατη, φέρνοντας σε αδιέξοδο τις ελληνικές επιχειρήσεις που δεν θα μπορούν να καλύψουν τις ανάγκες τους, ούτε ως προς τις ελάχιστες επιταγές της νομοθεσίας.

Ποιες είναι όμως οι άμεσες συνέπειες του συγκεκριμένου αδιεξόδου στο οποίο έχουν περιέλθει οι επιχειρήσεις στη χώρα μας;

Επιχειρήσεις που μέχρι χθες απασχολούσαν ιατρούς από τον ειδικό κατάλογο και είχαν πλήρη συμμόρφωση με τη νομοθεσία, σήμερα κινδυνεύουν να θεωρηθούν μη συμμορφωμένες με τη νομοθεσία και να απειλούνται με πρόστιμα.

Το προφανές αδιέξοδο αναμφίβολα έχει επιπτώσεις στην υγεία των εργαζομένων της χώρας, θέτει σε κίνδυνο τη Δημόσια Υγεία, αποτελεί δε, αποκλειστική ευθύνη του Υπουργείου Εργασίας, καθώς αν και οι ανάγκες της χώρας είναι γνωστές και απαιτούνται περισσότεροι από 1.000 ιατροί εργασίας για την κάλυψή τους, αυτή τη στιγμή ο συνολικός αριθμός των Ιατρών που μπορεί να ασκήσει καθήκοντα Ιατρού Εργασίας ανέρχεται μόνο στους 110 περίπου, δηλαδή μόνο οι Ιατροί που κατέχουν την συγκεκριμένη ειδικότητα.

Η ομόφωνη απόφαση της Γενικής Συνέλευσης του ΠΑΣΥΜΕΠ-ΕΞΥΠΠ είναι αποτέλεσμα του αδιεξόδου στο οποίο έχει οδηγηθεί η παροχή της υπηρεσίας Ιατρού Εργασίας και της αδυναμίας να καλυφθούν οι ανάγκες στις περίπου 4.000 επιχειρήσεις της χώρας, που σύμφωνα με τη νομοθεσία υποχρεούνται να παρέχουν στους εργαζόμενους τους τις υπηρεσίες αυτές, αποτελεί μονόδρομο και λήφθηκε με γνώμονα την αξιοπιστία στην παροχή υπηρεσιών των ΕΞΥΠΠ προς τις επιχειρήσεις και τους εργαζομένους, καθώς ξαφνικά και αναιτιολόγητα από την πλευρά του Υπουργείου Εργασίας, δεν δίνεται πλέον στους γιατρούς του ειδικού καταλόγου πρόσβαση στη διαδικασία της παροχής νόμιμης υπηρεσίας ΙΕ.

Αναμφίβολα το αδιέξοδο που δημιούργησε το Υπουργείο Εργασίας επηρεάζει άμεσα τις επιχειρήσεις, που θέλουν και απαιτούν όχι μόνο να είναι σε πλήρη συμμόρφωση με τη νομοθεσία, αλλά να διαθέτουν ταυτόχρονα ουσιαστικές υπηρεσίες του Ιατρού Εργασίας στους εργαζομένους τους, προκειμένου να τους προστατεύσουν.

Ο ΠΑΣΥΜΕΠ ΕΞΥΠΠ έχει από την πρώτη στιγμή αναδείξει το πρόβλημα στις αρμόδιες αρχές και το ίδιο θα συνεχίσει να κάνει προς όφελος των εργαζομένων και των επιχειρήσεων.

Δεν είναι ορατοί οι σύνδεσμοι (links). Εγγραφή ή Είσοδος
« Τελευταία τροποποίηση: 4 Ιουλίου 2018, 19:10:11 από Argirios Argiriou »
Before ordering a test decide what you will do if it is (1) positive, or (2) negative. If both answers are the same, don't do the test. Archie Cochrane.

6 Ιουλίου 2018, 11:36:12
Απάντηση #5
Αποσυνδεδεμένος

Gatekeeper

Επώνυμοι
Απάντηση- φωτιά της Ελληνικής Εταιρείας Ιατρικής της Εργασίας και Περιβάλλοντος στην ΕΞΥΠΠ

Απάντηση σε δημοσίευμα των ΕΞΥΠΠ με τίτλο «χωρίς γιατρούς εργασίας οι επιχειρήσεις-αδιέξοδο προκαλεί η νέα νομοθεσία του Υπ. Εργασίας» δίνουν σήμερα μέσω του iatropedia τα μέλη της Εταιρείας Ιατρικής της Εργασίας και Περιβάλλοντος. Σύμφωνα με αυτή, καμία έκπληξη δεν ένιωσαν από όσα λέχθηκαν από τις ΕΞΥΠΠ που δηλώνουν «εξαναγκασμένες» να αναστείλουν την παροχή υπηρεσιών Ιατρού Εργασίας προς τις νέες εταιρείες που θα αιτηθούν συνεργασία. "Απειλούν να αναστείλουν τι;", αναρωτιούνται οι εξειδικευμένοι γιατροί Εργασίας.

Και συνεχίζουν:
Υπηρεσίες που παρέχουν μέσω ιατρών που δεν κατέχουν την ειδικότητα Ιατρικής της Εργασίας;... Απειλούν να αναστείλουν «υπηρεσίες που δεν διαθέτουν»; Απειλούν να αναστείλουν «υπηρεσίες που δεν διαθέτουν, τις ΄΄ενοικιάζουν΄΄ από τρίτους, ενώ εκ των προτέρων δίνουν απλά υποσχετικές στους εργοδότες ότι ΘΑ παρέχουν τις υπηρεσίες»;

Ας πάρουμε όμως τα πράγματα από την αρχή για να καταλάβουν και οι πλέον αδαείς πως λειτουργεί επί 24 έτη αυτό το στρεβλό σύστημα.
Η Ιατρική της Εργασίας είναι μια πλήρης ιατρική Ειδικότητα, όπως η Καρδιολογία, η Παθολογία, η Γυναικολογία κλπ. Ο ιατρός μετά το πέρας της Ιατρικής Σχολής ειδικεύεται επί 4 έτη στο συγκεκριμένο αντικείμενο και μόνο μετά από επιτυχή εξέταση δικαιούται να φέρει τον τίτλο του Ειδικού Ιατρού Εργασίας. Στη χώρα μας μέχρι στιγμής έχουν ειδικευτεί 160 Ειδικοί Ιατροί Εργασίας και αναμένεται να τελειώσουν προσεχώς την Ειδικότητα άλλοι 20. 180 ιατροί προσπαθούν να μονοπωλήσουν το σύνολο των επιχειρήσεων ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΑ , ούτε οι ΦμΦ δεν τα κάνουν αυτά...

Οι ΕΞΥΠΠ είναι εταιρείες κερδοσκοπικού χαρακτήρα, που τους δίνει τη δυνατότητα ο νόμος να παρέχουν υπηρεσίες Τεχνικού Ασφαλείας και Ιατρού Εργασίας μέσω φυσικών προσώπων με τα οποία συνάπτουν συμβάσεις. Προσοχή, δεν είναι ιατρικές εταιρείες, δεν είναι εταιρείες Πρωτοβάθμιας
Φροντίδας Υγείας, αλλά εταιρείες που δρουν με ιδιωτικοοικονομικά κριτήρια και μέσω των υπηρεσιών τους επιδιώκουν το κέρδος για τους μετόχους τους, όπως άλλωστε και κάθε εταιρεία που δραστηριοποιείται στην ελεύθερη αγορά. Είναι εταιρίες που «ενοικιάζουν» ιατρούς - ελεύθερους επαγγελματίες, όχι μισθωτούς υπαλλήλους τους.

Ο νόμος
Δεδομένου ότι ο υφιστάμενος αριθμός των Ειδικών Ιατρών Εργασίας, ενδεχομένως να μην ήταν ακόμα ικανός για να καλύψει το σύνολο των αναγκών στην Επικράτεια, η Πολιτεία έχει δώσει υπό προϋποθέσεις προβλεπόμενες νομοθετικά το δικαίωμα και σε ιατρούς άλλων Ειδικοτήτων, δηλαδή σε ΜΗ Ειδικούς Ιατρούς Εργασίας, να ασκούν τα καθήκοντα αυτά.

Νόμοι, από το 2003 προβλέπουν τη δημιουργία ενός καταλόγου των ιατρών αυτών, με βασικό κριτήριο ένταξής τους σε αυτόν: τηνεργασιακή εμπειρία με χρόνο έναρξης προ του 2005 και με υφιστάμενη ενεργή σύμβαση, ως «Κατ΄εξαίρεση ασκούντες την Ιατρική της Εργασίας», την 15ην/05/2009. Οι Νόμοι αυτοί είχαν παραμείνει ανενεργοί για πολλά έτη, μέχρι το 2018, όταν και, δια της Υπουργικής Απόφασης (ΦΕΚ 1580/Β/8-5-2018), απλά εφαρμόστηκε η ήδη κείμενη Νομοθεσία με τα ήδη υφιστάμενα θεσμοθετημένα κριτήρια, όπως ίσχυαν από το παρελθόν και συντάχθηκε ο ειδικός Κατάλογος των, “Κατ’ εξαίρεση ασκούντων την Ιατρική της Εργασίας», περιλαμβάνον 374 ιατρούς, πλέον των 160, ήδη υπαρχόντων, Ειδικών Ιατρών Εργασίας.

(Να σημειωθεί ότι για τις προυποθέσεις της ΥΑ, είχαν συσταθεί στο παρελθόν 3 επιτροπές στο Υπουργείο Εργασίας, με ίδια σχεδόν συμπεράσματα, αλλά με έναν μαγικό τρόπο, δεν έπαιρναν υπογραφή υλοποίησης....).

Ειδικότερα, επί του δελτίου τύπου που εξέδωσαν οι ΕΞΥΠΠ, όλα τα επιχειρήματα τα οποία επικαλούνται καταρρίπτονται εύκολα, σημείο προς σημείο.

Συγκεκριμένα:
Α. Αναφέρεται ότι «στην Ελλάδα υπάρχουν μόνο 106 Ιατροί με την ειδικότητα Ιατρικής της Εργασίας», ενώ στην πραγματικότητα υπάρχουν 160 και προσεχώς τελειώνουν άλλοι 20. Σύνολο 180.

Β. Αναφέρουν «δυσκολία έκδοσης βεβαίωσης από ιατρικούς συλλόγους» όταν διάφοροι ιατρικοί σύλλογοι ήδη έχουν προχωρήσει στην υλοποίηση αυτού του άρθρου του Νόμου.

Γ. Αναφέρεται ότι «μέχρι της έκδοσης της Υπουργικής Απόφασης (ΥΑ) υπήρχαν 892 Ιατροί», αποσιωπώντας ότι οι εν λόγω ιατροί κατείχαν διαφορετική ειδικότητα από αυτή της Ιατρικής της Εργασίας και κάποιοι από αυτούς ήταν χωρίς καν ειδικότητα αλλά ασκούσαν καθήκοντα Ιατρού Εργασίας, με αποτέλεσμα να πληρούν τα θεσμοθετημένα κριτήρια ένταξης στον Ειδικό Κατάλογο μόνο 374, οι οποίοι και εντάχθηκαν στον Ειδικό Κατάλογο της προαναφερόμενης ΥΑ, (η οποία ΥΑ
επισημαίνουμε, εκ νέου, ότι βασίζεται στην κείμενη Νομοθεσία .

Τούτων δοθέντων, οφείλουν οι ΕΞΥΠΠ να απαντήσουν στα κάτωθι:
- Γιατί από 892
- Αυτοί οι υπόλοιποι 518, οι οποίοι δεν υπέβαλλαν αίτηση, ως όφειλαν, προκειμένου να ενταχθούν στον Ειδικό Κατάλογο, πώς εργάζονταν από το 2011 και εντεύθεν; Μέχρι την προηγούμενη της ΥΑ πως εργάζονταν νομίμως και την επομένη ημέρα της ΥΑ εξαφανίστηκαν;
- Αν όντως εργάζονταν νομίμως, γιατί δεν υπέβαλλαν αίτηση ένταξής τους στον Ειδικό Κατάλογο, όπως η Νομοθεσία πρόσταζε και η ΥΑ απλά εξειδίκευσε; Μήπως επειδή δεν πληρούσαν καμία προϋπόθεση του Νόμου;

Να επισημανθεί ότι οι 892, «Κατ’ εξαίρεση ασκούντες καθήκοντα Ιατρού Εργασίας» μπορούσαν:
- το πρωί να ασκούν την βασική τους Ειδικότητα πχ Καρδιολογία σε μια ιδιωτική κλινική,
- το απόγευμα να ασκούσαν πάλι την Καρδιολογία στο ιδιωτικό τους ιατρείο,
- να έχουν συμβάσεις με ΕΟΠΥΥ, ασφαλιστικές εταιρίες κ.λ.π.
- και το μεσημέρι «να περνούν από κάποιες εταιρίες να ασκήσουν τα καθήκοντα Ιατρού Εργασίας, μέσω των ΕΞΥΠΠ που προστατεύουν την Υγεία των εργαζομένων και των επιχειρήσεων».

Εν αντιθέσει, ο Ειδικός Ιατρός Εργασίας,
- δεν συμβάλλεται με τον ΕΟΠΥΥ,
- δεν εργάζεται σε ιδιωτικά νοσοκομεία,
- δεν συμβάλλεται με ασφαλιστικές εταιρίες
- ασκεί αποκλειστικά και μόνο την Ειδικότητα της Ιατρικής της Εργασίας.

Δ. Αναφέρεται στο κείμενο τους «ότι οι ανάγκες σε Ειδικούς Ιατρούς Εργασίας είναι άνω των 1000», χωρίς να το αποδεικνύουν με καμία μελέτη. Αντίθετα, υπάρχουν δύο (2) μελέτες, μία (1) από το Οικονομικό Πανεπιστήμιο και την Ιατρική Σχολή, και μία (1) από Υπουργείο, στις οποίες καταγράφεται πως ο ακριβής αριθμός των αναγκών για Ειδικούς Ιατρούς Εργασίας στη χώρα μας είναι 350 (σήμερα υπάρχουν 160 Ειδικοί Ιατροί Εργασίας και 374 ασκούντες καθήκοντα Ιατρού Εργασίας σύνολο 534 ιατροί, ενώ οι ανάγκες είναι 350).

Εσωτερικές διαδικασίες
Ο δε αριθμός των αναγκών σε Ιατρούς Εργασίας θα μειωθεί σημαντικά, από τη στιγμή που οι επιχειρήσεις με απασχόληση 2 τεχνικών ασφαλείας πλήρους απασχόλησης οφείλουν να δημιουργήσουν ΕΣΥΠΠ – Εσωτερικές Υπηρεσίες Προστασίας και Πρόληψης (και όχι να αναθέτουν σε ΕΞΥΠΠ αυτό το ρόλο). Αυτό προστάζει η Νομοθεσία.

Οι εταιρείες και οι εργαζόμενοι, επομένως, δεν θα πρέπει να ανησυχούν: Υπάρχει στη χώρα μας το αναγκαίο επιστημονικό προσωπικό για να καλύψει τις ανάγκες  παροχής υπηρεσιών Ιατρού Εργασίας. Κατάλογος Ειδικών Ιατρών Εργασίας, διαρκώς επικαιροποιούμενος με πλήρη στοιχεία επικοινωνίας, τηρείται και μπορεί κάθε ενδιαφερόμενος να τον βρει στις ιστοσελίδες Δεν είναι ορατοί οι σύνδεσμοι (links). Εγγραφή ή Είσοδος και Δεν είναι ορατοί οι σύνδεσμοι (links). Εγγραφή ή Είσοδος, ήτοι στις ιστοσελίδες των, επισήμως  αναγνωρισμένων, επιστημονικών και μη κερδοσκοπικών Φορέων μας.

Επίσης και οι «κατ εξαίρεση ασκούντες καθήκοντα Ιατρού Εργασίας» αναφέρονται στην ΥΑ με αριθμ. 25049/1253/2018 ΦΕΚ 1580/Β΄/8-5-2018, όπου μπορούν και εκεί εφόσον δεν υπάρχουν διαθέσιμοι Ειδικοί Ιατροί Εργασίας στο νομό, να αναζητήσουν συνεργάτες οι επιχειρήσεις, χωρίς την ανάγκη των ενδιάμεσων.

Ε. Αναφέρεται στο κείμενο ότι «το προφανές αδιέξοδο της ΥΑ, έχει αναμφίβολα επιπτώσεις στην Υγεία των εργαζομένων της χώρας». Προφανώς, κατά τις ΕΞΥΠΠ, η Υγεία των εργαζομένων προστατεύεται όταν την αναλαμβάνουν «Γυναικολόγοι - ασκούντες Κατ’ εξαίρεση καθήκοντα Ιατρού
Εργασίας», «Παιδοχειρουργοί - ασκούντες Κατ’ εξαίρεση καθήκοντα Ιατρού Εργασίας», Ανειδίκευτοι ιατροί - κατ’ εξαίρεση ασκούντες καθήκοντα Ιατρού Εργασίας», κ.λ.π.

Ανειδίκευτοι γιατροί
Προφανώς, κατά τις ΕΞΥΠΠ, η Υγεία των εργαζομένων προστατεύεται όταν «παρέχεται από ιατρούς που είναι ανειδίκευτοι στην Ειδικότητα της Ιατρικής της Εργασίας», αλλά απλά ασκούν καθήκοντα Ιατρού Εργασίας, ως αυτοδίδακτοι μάγοι, με οδηγίες χρήσεως και με το αιτιολογικό «δεν φτάνουν αριθμητικά οι Ειδικοί Ιατροί Εργασίας». Συγκριτικά, και Νευροχειρουργοί δεν υπάρχουν αρκετοί,
αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι «καθήκοντα Νευροχειρουργού ασκεί, ή δικαιούται να ασκήσει, ο Γυναικολόγος».

ΣΤ. Είναι ενδεικτικό ότι ούτε σε ένα σημείο του Δελτίου Τύπου που κυκλοφόρησαν οι ΕΞΥΠΠ, δεν αναφέρονται στην Ειδικότητα της Ιατρικής της Εργασίας, δεν αναφέρονται δηλαδή στον Ιατρό Εργασίας που έχει ειδικευθεί στην Ειδικότητα αυτή, και είναι ο μόνος που μπορεί να παρέχει ουσιαστικές υπηρεσίες Ιατρικής της Εργασίας.

Προσπαθούν να εξισώσουν τις υπηρεσίες που παρέχει ο Ειδικευμένος Ιατρός Εργασίας, με τις υπηρεσίες ενός ιατρού άλλης ειδικότητας που απλά «ασκεί Κατ’ εξαίρεση καθήκοντα Ιατρού Εργασίας».

Για την προστασία της Δημόσιας Υγείας, της Υγείας των Εργαζομένων αλλά και για την «υγεία» των Επιχειρήσεων, οι υπηρεσίες αυτές πρέπει να παρέχονται κατ΄αποκλειστικότητα από Ειδικευμένους Ιατρούς Εργασίας και όχι από ιατρούς κάθε άσχετης με το αντικείμενο της Ιατρικής της Εργασίας Ειδικότητας. Καμιά Ιατρική.

Ειδικότητα δεν παρέχεται ουσιαστικά, με οδηγίες χρήσεως.
Επιπλέον η άσκηση δύο ιατρικών ειδικοτήτων απαγορεύεται από την Νομοθεσία, και εδώ έχουμε το
παράδοξο-παράλογο «να ασκείται μια δεύτερη ιατρική ειδικότητα, την οποία μάλιστα δεν κατέχει ένας ιατρός».

Απλά πράγματα: Ο Καρδιολόγος είναι για προβλήματα της καρδιάς, ο Γυναικολόγος για τα γυναικολογικά, ο Ιατρός Εργασίας για τα προβλήματα υγείας που σχετίζονται με την Εργασία.

Κατά συνέπεια αποτελεί έκδηλη ανάγκη η Πολιτεία, οι εργαζόμενοι και οι εργοδότες να στηρίξουν μια Ιατρική Ειδικότητα, η οποία συμβάλλει στην πρόληψη και την προαγωγή της εργασιακής υγείας στα πλαίσια της Δημόσιας Υγείας και να σταθούν απέναντι στις μεσαιωνικές κραυγές των ΕΞΥΠΠ που προσπαθούν έμμεσα να την καταργήσουν μέσω της απαξίωσής της, με την διαχρονική προσπάθειά τους να διασφαλίσουν την εξάσκησή της από χιλιάδες, άσχετους με την Ειδικότητα αυτή ιατρούς, οι οποίοι χρησιμοποιούνται κατά κύριο λόγο για την τυπική κάλυψη των νομοθετικών υποχρεώσεων των επιχειρήσεων. Το τίμημα της υποβάθμισης ή και κατάργησης αυτής της ειδικότητας θα είναι μικρό για τις ΕΞΥΠΠ και τις «υπηρεσίες» των μη ειδικών που θα προσφέρουν, θα είναι όμως πολύ μεγάλο
για την εργασιακή υγεία, για τη Δημόσια Υγεία και για την υγεία των επιχειρήσεων.

Εκβιαστικές προσεγγίσεις και εκφοβισμοί δεν θα περάσουν.
Το επιστημονικό προσωπικό της χώρας μας είναι υπεύθυνο, πάντα έτοιμο να προσφέρει ποιοτικές υπηρεσίες υγείας, χωρίς άχρηστα περιτυλίγματα και χωρίς μεσάζοντες, με μοναδικό γνώμονα την ουσιαστική βελτίωση και προστασία της εργασιακής υγείας στη χώρα μας.

Η Ελληνική Εταιρία Ιατρικής της Εργασίας και Περιβάλλοντος, έχει αναδείξει τα θέματα Υγείας των εργαζομένων στις αρμόδιες Αρχές από ετών και το ίδιο θα συνεχίσει να πράττει προς όφελος των Εργαζομένων και των Επιχειρήσεων.

Εκ του Διοικητικού Συμβουλίου

Δεν είναι ορατοί οι σύνδεσμοι (links). Εγγραφή ή Είσοδος
« Τελευταία τροποποίηση: 6 Ιουλίου 2018, 11:53:33 από Gatekeeper »
“It’s a poor sort of memory that onlyworks backwards, the Queen remarked.”
Lewis Carroll, 1872,
Through the Looking Glass

6 Ιουλίου 2018, 11:46:12
Απάντηση #6
Αποσυνδεδεμένος

Argirios Argiriou

Moderator
( Μεταξύ μας: Ένας Γενικός Ιατρός ο οποίος θα έκανε ένα course λίγων εβδομάδων στην Ιατρική Εργασίας, θα ήταν πολύ πιο αποτελεσματικός σε μια επιχείρηση από έναν Ιατρό Εργασίας. Αυτά όμως δεν πρέπει να τα λέμε φωναχτά... )
« Τελευταία τροποποίηση: 6 Ιουλίου 2018, 11:57:50 από Argirios Argiriou »
Before ordering a test decide what you will do if it is (1) positive, or (2) negative. If both answers are the same, don't do the test. Archie Cochrane.

6 Ιουλίου 2018, 12:34:29
Απάντηση #7
Αποσυνδεδεμένος

Gatekeeper

Επώνυμοι
Δεν είναι ορατοί οι σύνδεσμοι (links). Εγγραφή ή Είσοδος
( Μεταξύ μας: Ένας Γενικός Ιατρός ο οποίος θα έκανε ένα course λίγων εβδομάδων στην Ιατρική Εργασίας, θα ήταν πολύ πιο αποτελεσματικός σε μια επιχείρηση από έναν Ιατρό Εργασίας. Αυτά όμως δεν πρέπει να τα λέμε φωναχτά... )

Αργύρη στην Σουηδία οι ΓΙ μπορούν να εκτελέσουν καθήκοντα ιατρού εργασίας και αν ναι υπο ποιές προυποθέσεις?
“It’s a poor sort of memory that onlyworks backwards, the Queen remarked.”
Lewis Carroll, 1872,
Through the Looking Glass

6 Ιουλίου 2018, 12:49:02
Απάντηση #8
Αποσυνδεδεμένος

Argirios Argiriou

Moderator
Δεν είναι ορατοί οι σύνδεσμοι (links). Εγγραφή ή Είσοδος


Αργύρη στην Σουηδία οι ΓΙ μπορούν να εκτελέσουν καθήκοντα ιατρού εργασίας και αν ναι υπο ποιές προυποθέσεις?

Φυσικά. Κάνουν απλώς μια αίτηση στην εταιρεία που τους ενδιαφέρει και περνάν από συνέντευξη.
Before ordering a test decide what you will do if it is (1) positive, or (2) negative. If both answers are the same, don't do the test. Archie Cochrane.

6 Ιουλίου 2018, 12:51:54
Απάντηση #9
Αποσυνδεδεμένος

Gatekeeper

Επώνυμοι
Δεν είναι ορατοί οι σύνδεσμοι (links). Εγγραφή ή Είσοδος
Δεν είναι ορατοί οι σύνδεσμοι (links). Εγγραφή ή Είσοδος


Αργύρη στην Σουηδία οι ΓΙ μπορούν να εκτελέσουν καθήκοντα ιατρού εργασίας και αν ναι υπο ποιές προυποθέσεις?

Φυσικά. Κάνουν απλώς μια αίτηση στην εταιρεία που τους ενδιαφέρει και περνάν από συνέντευξη.


WOW !!!
“It’s a poor sort of memory that onlyworks backwards, the Queen remarked.”
Lewis Carroll, 1872,
Through the Looking Glass

 

Σχετικά θέματα

  Τίτλος / Ξεκίνησε από Απαντήσεις Τελευταίο μήνυμα
6 Απαντήσεις
3499 Εμφανίσεις
Τελευταίο μήνυμα 10 Φεβρουαρίου 2009, 00:12:36
από Argirios Argiriou
0 Απαντήσεις
2455 Εμφανίσεις
Τελευταίο μήνυμα 6 Μαΐου 2009, 19:24:16
από Argirios Argiriou
2 Απαντήσεις
3395 Εμφανίσεις
Τελευταίο μήνυμα 31 Ιουλίου 2009, 23:47:36
από Gatekeeper
0 Απαντήσεις
3087 Εμφανίσεις
Τελευταίο μήνυμα 17 Ιουλίου 2010, 09:50:18
από Argirios Argiriou
0 Απαντήσεις
721 Εμφανίσεις
Τελευταίο μήνυμα 18 Μαΐου 2016, 22:13:34
από Gateopener