Καλώς ήρθατε στην διαδικτυακή μας κοινότητα.
Εδώ μπορείτε να συζητήσετε και να ενημερωθείτε για θέματα που αφορούν την Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας.
Για να συμμετέχετε και να μπορείτε να κατεβάσετε αρχεία και εικόνες που βρίσκονται στα μηνύματα πρέπει να εγγραφείτε.
Η εγγραφή είναι δωρεάν και θα σας αποσταλεί άμεσα ένα e-mail για την ενεργοποίηση της εγγραφής σας.
Εάν δεν το λάβετε σε λίγα λεπτά ελέγξετε το φάκελο ομαδικής αλληλογραφίας ή το φάκελο SPAM ή το φάκελο ανεπιθύμητης αλληλογραφίας καθώς μπορεί να βρεθεί εκεί από λάθος του λογισμικού ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.
Εάν έχετε ξεχάσει τον κωδικό σας, μπορείτε να ζητήσετε να σας ξανασταλεί από εδώ.
19 Αυγούστου 2022, 07:42:01

Αποστολέας Θέμα: Δημόσια Διαβούλευση για τη Λίστα Χειρουργείου  (Αναγνώστηκε 6262 φορές)

0 μέλη και 1 επισκέπτης διαβάζουν αυτό το θέμα.

27 Σεπτεμβρίου 2016, 13:42:57
Αναγνώστηκε 6262 φορές
Αποσυνδεδεμένος

Denominator

Moderator
Δημόσια διαβούλευση για το Σχέδιο της Υπουργικής Απόφασης με τίτλο: «Τρόπος κατάρτισης, οργάνωσης και λειτουργίας της Λίστας Χειρουργείου»

Δεν είναι ορατοί οι σύνδεσμοι (links). Εγγραφή ή Είσοδος

Η διαβούλευση θα διαρκέσει μέχρι τις 3/10/2016 και ώρα 14:00
Μελλοθάνατε ιατρέ, οι ασθενείς σου σε χαιρετούν.

27 Σεπτεμβρίου 2016, 14:48:37
Απάντηση #1
Αποσυνδεδεμένος

Αρχίατρος

Επώνυμοι
Δεν είναι ορατοί οι σύνδεσμοι (links). Εγγραφή ή Είσοδος
Δημόσια διαβούλευση για το Σχέδιο της Υπουργικής Απόφασης με τίτλο: «Τρόπος κατάρτισης, οργάνωσης και λειτουργίας της Λίστας Χειρουργείου»

Δεν είναι ορατοί οι σύνδεσμοι (links). Εγγραφή ή Είσοδος

Η διαβούλευση θα διαρκέσει μέχρι τις 3/10/2016 και ώρα 14:00
Μόνο αν υπάρξει διαφάνεια και μπορεί κάποιος ασθενής-συγγενής ασθενούς να μηνύσει αυτούς που την καταρτίζουν θα υπάρξει μια εκλογίκευση και θα μαζευτούν κάποιοι.

20 Ιανουαρίου 2017, 00:34:30
Απάντηση #2
Αποσυνδεδεμένος

Argirios Argiriou

Moderator
20 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2017

Οδηγίες για την εφαρμογή της Υ.Α «Τρόπος κατάρτισης, οργάνωσης και λειτουργίας της Λίστας Χειρουργείου».


Μετά τη δημοσίευση της εν θέματι Υπουργικής Απόφασης στο ΦΕΚ 4316/τ.Β΄/30/12/2016 που έλαβε ΑΔΑ: ΩΑΛ1465ΦΥΟ-ΑΘΠ και έχει καταληκτική ημερομηνία υλοποίησης όλων των αναφερόμενων ενεργειών την 23η Μαρτίου τρέχοντος έτους, παρέχονται οι κάτωθι οδηγίες προκειμένου να ισχύσουν κοινοί κανόνες εφαρμογής της:

Α. Στα ενιαία ΝΠΔΔ, η Λίστα Χειρουργείου καταρτίζεται διακριτά σε κάθε οργανική μονάδα αυτού.

Β. Ο Διοικητής κάθε Νοσοκομείου, εντός μίας (1) εβδομάδας από τη λήψη της παρούσας οφείλει, με Απόφασή του, να ορίσει τον υπεύθυνο/νους για τη σύνταξη της Λίστας Χειρουργείου, υπάλληλο/λους. Ο/οι εν λόγω υπάλληλος/οι εφοδιάζεται με ειδικό έντυπο (σε ικανό αριθμό) που θα συμπληρώνονται για κάθε ασθενή μετά την παράδοση των σχετικών σημειωμάτων που συμπληρώνουν οι χειρουργοί (σχετικό ενδεικτικό έντυπο επισυνάπτεται στο Παράρτημα 2). 2

Γ. Επεμβάσεις που δεν έχουν πραγματοποιηθεί μέχρι την ημερομηνία έναρξης της Λίστας Χειρουργείου, θα πρέπει να ενταχθούν σ’ αυτή με τις διαδικασίες που προβλέπονται στην ΥΑ, σύμφωνα με α) την κλινική εκτίμηση της κατάστασης του ασθενούς που έχει ήδη διενεργηθεί και β) την προβλεπόμενη κατηγοριοποίηση των επεμβάσεων.

Δ. Στις περιπτώσεις που υπάρξει κώλυμα του χειρουργού που έχει καταγραφεί στη Λίστα για την επέμβαση ασθενούς, τότε με ενημέρωση και συναίνεση του ιδίου του ασθενούς η επέμβαση δύναται να διενεργηθεί από άλλο χειρουργό του τμήματος, εφόσον υπάρχει ευχέρεια, χωρίς διατάραξη της Λίστας.

Ε. Σκόπιμο είναι, της προβλεπόμενης έγκρισης προς ανάρτηση της Λίστας από τον Αν. Διοικητή ή τον Διοικητή, να προηγείται δειγματοληπτικός έλεγχος αυτής, ως προς την πληρότητα και ορθότητα των στοιχείων που έχουν καταγραφεί από τον υπεύθυνο υπάλληλο.

ΣΤ. Κατά την υλοποίηση των διαδικασιών της Λίστας Χειρουργείου, ο ιατρός ενεργεί με βάση τους κανόνες της ιατρικής δεοντολογίας χωρίς περιορισμό της επιστημονικής ανεξαρτησίας του και με στόχο στην ίση πρόσβαση των ασθενών στις υπηρεσίες υγείας.

Ζ. Κατά τη διαδικασία κατάρτισης της Λίστας Χειρουργείου, ενεργός και υπεύθυνος ρόλος αντιστοιχεί στην «Επιτροπή Χειρουργείου», η οποία λειτουργεί στα Νοσοκομεία του ΕΣΥ.

Η «Επιτροπή Χειρουργείου», αποτελείται από τρία (3) μέλη, με τα αναπληρωματικά τους, ως εξής: 1. Έναν (1) ιατρό βαθμίδας Συντονιστή Διευθυντή ή Διευθυντή (ή Καθηγητή / Αν. Καθηγητή) ειδικότητας Αναισθησιολογίας. 2. Έναν (1) ιατρό βαθμίδας Συντονιστή Διευθυντή ή Διευθυντή (ή Καθηγητή/Αν. Καθηγητή) οποιασδήποτε ειδικότητας του Χειρουργικού Τομέα. 3. Την ή τον υπάλληλο, που έχει ορισθεί προϊσταμένη/ος Χειρουργείου.

Το πρώτο και δεύτερο μέλος επιλέγονται με μυστική ψηφοφορία από τη Συνέλευση του Χειρουργικού Τομέα, η οποία συγκαλείται με πρόσκληση του Διοικητή/τριας του Νοσοκομείου και η οποία αναρτάται εντός δύο (2) εβδομάδων από τη λήψη της παρούσας. Η συγκρότηση της Επιτροπής Χειρουργείου γίνεται από τον Διοικητή/τρια του Νοσοκομείου, ο οποίος ορίζει ως Πρόεδρο της Επιτροπής έναν εκ των ιατρών που την συγκροτούν.

Η θητεία της Επιτροπής είναι διετής (2) και συνεδριάζει τακτικά μία (1) φορά την εβδομάδα ή εκτάκτως οποτεδήποτε τούτο καταστεί αναγκαίο. Στην Επιτροπή, διατίθεται υπάλληλος για τη γραμματειακή της υποστήριξη. Κάθε (6) μήνες η Επιτροπή Χειρουργείου υποβάλλει στη Διοίκηση του Νοσοκομείου και στο Επιστημονικό Συμβούλιο, έκθεση σχετικά με τη λειτουργία του Χειρουργείου καταγράφοντας τη διαχείριση της απόδοσής του.

Στις περιπτώσεις ενιαίων ΝΠΔΔ, Επιτροπή Χειρουργείου συγκροτείται σε κάθε 3 οργανική μονάδα αυτού. Λεπτομέρειες που αφορούν στο έργο και λειτουργία της Επιτροπής Χειρουργείου, καταγράφονται ενδεικτικά σε σχετικό Παράρτημα (1), επισυναπτόμενο στην παρούσα Εγκύκλιο. Η.

Μέχρι τη λήξη της προβλεπόμενης προθεσμίας για την υλοποίηση των αναφερόμενων ενεργειών εφαρμογής του τρόπου κατάρτισης, οργάνωσης και λειτουργίας της Λίστας Χειρουργείου, οι Διοικήσεις των Νοσοκομείων θα πρέπει να ενημερώσουν τόσο τις Διοικήσεις των αρμοδίων ΥΠΕ όσο και το Υπουργείο Υγείας (Δ/νση Ανάπτυξης Μονάδων Υγείας), αναλυτικά για τις ενέργειες στις οποίες έχουν προβεί.

Ο Αναπληρωτής Υπουργός Υγείας Παύλος Πολάκης

Λεπτομέρειες λιστα χειρουργείου κλικ Δεν είναι ορατοί οι σύνδεσμοι (links). Εγγραφή ή Είσοδος 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ (1) Το έργο της Επιτροπής Χειρουργείου έγκειται ενδεικτικά στα κάτωθι: 1. Στην τήρηση των αρχών που ορίζονται από τον κανονισμό λειτουργίας του χειρουργείου, καθώς και στην υποβολή προτάσεων και γνωμοδοτήσεων για τη βελτίωση του. 2. Στην ευθύνη της τήρησης της Λίστας Χειρουργείου. 3. Στην κατάρτιση του προγράμματος χειρουργείου. 4. Στην επίβλεψη των κανόνων ασηψίας στο χειρουργείο. 5. Στην εποπτεία της τήρησης της Ιατρικής Δεοντολογίας στο χειρουργείο. 6. Στην εποπτεία της αρχειοθέτησης και φύλαξης των αρχείων και βιβλίων του χειρουργείου. 7. Στην αντιμετώπιση των όποιων προβλημάτων παρουσιάζονται με ανεύρεση των καλύτερων λύσεων για αυτά και αντιμετώπιση των έκτακτων περιστατικών. 8. Στην εποπτεία του συντονισμού και της τήρησης των εκπαιδευτικών προγραμμάτων των εργαζομένων στα χειρουργεία. 9. Στο συντονισμό του όγκου εργασίας στο χειρουργείο ανάλογα με τις ιδιαίτερες τυχόν επικρατούσες συνθήκες. 10. Στην εισήγηση προς τον Διευθυντή Ιατρικής Υπηρεσίας για την κατανομή των χειρουργικών τραπεζών. 11. Στον έλεγχο των προβλεπόμενων τεχνικών απολύμανσης και αποστείρωσης στο χώρο των χειρουργείων. 12. Στην πρόταση τρόπων διαρρύθμισης και βελτίωσης των χώρων του χειρουργείου. 13. Στη συνδρομή της σύνταξης του καθημερινού προγράμματος των εργαζομένων στο χειρουργείο. 14. Στην ενασχόλησή της με γενικότερα θέματα λειτουργίας και στρατηγικού σχεδιασμού και καθορισμού διαδικασιών των χώρων του χειρουργείου. 15. Στην τυχόν έκδοση οδηγιών προς τους εργαζόμενους στον χώρο του χειρουργείου. 16. Στη μέριμνα για τη σύνταξη κανόνων γενικών καθηκόντων και αρμοδιοτήτων για το προσωπικό του χειρουργείου. 5 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ (2) Έντυπο για την ένταξη στη Λίστα Χ

Δεν είναι ορατοί οι σύνδεσμοι (links). Εγγραφή ή Είσοδος
« Τελευταία τροποποίηση: 20 Ιανουαρίου 2017, 00:36:21 από Argirios Argiriou »
Before ordering a test decide what you will do if it is (1) positive, or (2) negative. If both answers are the same, don't do the test. Archie Cochrane.

9 Απριλίου 2017, 00:13:17
Απάντηση #3
Αποσυνδεδεμένος

Argirios Argiriou

Moderator
Καθημερινή, 02/04/2017
Πεννυ Μπουλουτζα.Η ασθενής της Ε΄ Μαιευτικής Γυναικολογικής κλινικής του νοσοκομείου Αλεξάνδρα κρίθηκε από τον θεράποντα ιατρό της ότι πρέπει να υποβληθεί σε ινομυωματεκτομή. Ημερομηνία κλινικής εκτίμησης της κατάστασής της ήταν η 22α Ιανουαρίου 2017. Η περίπτωσή της χαρακτηρίστηκε κατηγορίας 3 που σημαίνει ότι έχει έντονα συμπτώματα ή δυσλειτουργία, χωρίς όμως να υπάρχει γρήγορη εξέλιξη της πάθησης. Στην κατηγορία αυτή ο εκτιμώμενος χρόνος αναμονής είναι οι 7-12 εβδομάδες. Η επέμβαση προγραμματίστηκε για τις 28 Μαρτίου 2017. Από το νοσοκομείο έλαβε έναν μοναδικό προσωπικό αριθμό με τον οποίο καταγράφηκε στη «λίστα χειρουργείου». Η λίστα είναι ανηρτημένη στην ιστοσελίδα του νοσοκομείου και μπορεί και η ίδια να παρακολουθήσει την εξέλιξή της.

Αντίστοιχα, στο νοσοκομείο Παμμακάριστος ασθενής με καταρράκτη και «κωδικό» αριθμό 19 προγραμματίστηκε να υποβληθεί σε χειρουργική επέμβαση στις 28 Μαρτίου. Η κλινική εκτίμηση της κατάστασής του έγινε στις 15 Μαρτίου και ως περιστατικό κρίθηκε ότι είναι κατηγορίας 2 που σημαίνει ότι έχει δυνητικά γρήγορη εξέλιξη και η καθυστέρηση αντιμετώπισής του μπορεί να επηρεάσει το αποτέλεσμα. Στο ίδιο νοσοκομείο, ασθενής επίσης με καταρράκτη, στην ίδια κατηγορία και με «κωδικό» αριθμό 41, προγραμματίστηκε να χειρουργηθεί στις 30 Μαρτίου, με βάση τη σειρά προτεραιότητας. Στο νοσοκομείο Παπαγεωργίου Θεσσαλονίκης, ασθενής της Β΄ Χειρουργικής Κλινικής διαγνώσθηκε στις 28 Μαρτίου με κύστη κόκκυγος, το περιστατικό χαρακτηρίστηκε κατηγορίας 2, και το χειρουργείο προγραμματίστηκε για τις 11 Απριλίου.

Το «Αλεξάνδρα», το «Παμμακάριστος» και το «Παπαγεωργίου» είναι μεταξύ των πρώτων νοσοκομείων που ανήρτησαν τα προηγούμενα 24ωρα στην ιστοσελίδα τους τη «λίστα χειρουργείου», στο πλαίσιο της εφαρμογής του νέου συστήματος προγραμματισμού των τακτικών χειρουργικών επεμβάσεων. Το χρονοδιάγραμμα για την προετοιμασία των νοσοκομείων έληγε τέλη Μαρτίου, και έως την περασμένη Τετάρτη, λίστα χειρουργείου είχαν αναρτήσει οκτώ από τα συνολικά 125 δημόσια νοσοκομεία της χώρας. «Είναι μικρός ο αριθμός προς το παρόν, αλλά μέρα με την ημέρα προστίθενται νοσοκομεία», ανέφερε στην «Κ» ο γενικός γραμματέας του υπουργείου Υγείας Γιώργος Γιαννόπουλος.

400.000 επεμβάσεις

Το νέο σύστημα αφορά στον προγραμματισμό των περίπου 400.000 τακτικών χειρουργικών επεμβάσεων που γίνονται ετησίως στα νοσοκομεία του ΕΣΥ, με βάση τη σειρά προτεραιότητας και τη σοβαρότητα της πάθησης του ασθενούς. Στόχος είναι να αντιμετωπιστεί το «γρηγορόσημο» και οι πελατειακές σχέσεις γιατρών με τους ασθενείς στο ΕΣΥ, όπου πεδίον δόξης λαμπρό είναι φυσικά τα χειρουργεία. Οπως χαρακτηριστικά αναφέρει ο κ. Γιαννόπουλος, «σκοπός μας είναι η προτεραιότητα για τα χειρουργεία να διαμορφώνεται αποκλειστικά και μόνο από την εκτίμηση της κατάστασης της υγείας του κάθε ασθενούς και όχι από τον τρόπο με τον οποίο προσέγγισε τον γιατρό του, εάν δηλαδή είναι γνωστός ή τον εξέτασε στο απογευματινό ιατρείο και όχι στην πρωινή τακτική λειτουργία του νοσοκομείου. Και θέλουμε να περάσουμε μία νέα νοοτροπία στους πολίτες, ότι δηλαδή δεν χρειάζεται να πληρώσει για να λάβει μία καλύτερη σειρά».

Σύμφωνα με το νέο σύστημα, κάθε χειρουργός μετά την κλινική εκτίμηση του ασθενούς, κατατάσσει την περίπτωσή του σε μία εκ των πέντε κατηγοριών «προτεραιότητας» χειρουργικών επεμβάσεων που θέσπισε το υπουργείο Υγείας, με βάση τα συμπτώματα, την εξέλιξη της νόσου, τη δυσλειτουργία που αυτή προκαλεί και την εκτιμώμενη δυνατότητα αναμονής. Παραδείγματος χάριν, στην κατηγορία 1 εντάσσονται περιστατικά που έχουν γρήγορη εξέλιξη και η καθυστέρηση στην αντιμετώπισή τους επηρεάζει το αποτέλεσμα, όπου το χειρουργείο πρέπει να προγραμματιστεί εντός δύο εβδομάδων, ενώ στην κατηγορία 5 εντάσσονται περιστατικά χωρίς συμπτώματα και χωρίς γρήγορη εξέλιξη για τα οποία η επέμβαση μπορεί να πραγματοποιηθεί σε διάστημα που θα ξεπερνάει τους έξι μήνες. Με βάση αυτή την «κατηγοριοποίηση» των περιστατικών από τους γιατρούς, συντάσσεται και η λίστα χειρουργείου, χωριστά για κάθε κλινική νοσοκομείου, από υπάλληλο που έχει οριστεί ως υπεύθυνος. Στη λίστα, καταχωρίζονται ο μοναδικός αριθμός που δίνεται σε κάθε ασθενή κατά την εγγραφή του για την ένταξή του στη λίστα, το είδος του χειρουργείου, η κατηγορία στην οποία εντάσσεται το περιστατικό, η ημερομηνία κλινικής εκτίμησης της κατάστασης του ασθενούς και η ημερομηνία της επέμβασης. Την ευθύνη τήρησης της λίστας φέρει η επιτροπή χειρουργείου του νοσοκομείου.

Η λίστα αναρτάται στον ιστότοπο του νοσοκομείου και ανανεώνεται την τελευταία εργάσιμη ημέρα κάθε εβδομάδας. Κάθε υγειονομική περιφέρεια θα αναρτήσει επίσης στη δική της ιστοσελίδα τις λίστες χειρουργείου των νοσοκομείων που εποπτεύει. Μία από τις παρατηρήσεις που έχει δεχθεί το νέο σύστημα είναι ότι δεν εμποδίζει έναν γιατρό που θα χρηματιστεί να αλλάξει «με το αζημίωτο» κατηγορία προτεραιότητας (π.χ. από κατηγορία 5 σε κατηγορία 1). Οπως ανέφερε στην «Κ» ο κ. Γιαννόπουλος, στη λίστα καταγράφεται και το είδος του χειρουργείου και η κατηγορία, οπότε εάν κάποιος συστηματικά βάζει στην κατηγορία 1 περιστατικά που ίσως να μπορούν να περιμένουν περισσότερο, αυτό θα καταγράφεται και θα ελέγχεται.

Σε δημόσιο έλεγχο και τα επείγοντα

Σε «δημόσιο έλεγχο» επιχειρεί να θέσει το υπουργείο Υγείας και τις χειρουργικές επεβάσεις επειγόντων περιστατικών που γίνονται στα νοσοκομεία του ΕΣΥ. Αν και η διαδικασία της λίστας χειρουργείου δεν μπορεί να ισχύει σε αυτά τα περιστατικά, τα νοσοκομεία υποχρεούνται να αναρτήσουν στον ιστότοπό τους, ανά 15νθήμερο, κατάλογο με τα διενεργηθέντα επείγοντα χειρουργεία στον οποίο καταχωρίζονται το είδος του χειρουργείου και η ημερομηνία της χειρουργικής επέμβασης. Σημειώνεται ότι για να χαρακτηρισθεί κάποιο περιστατικό επείγον θα πρέπει να έχει εκτιμηθεί ανάλογα στο Τμήμα Επειγόντων Περιστατικών (ΤΕΠ) ή στην κλινική που νοσηλεύεται από χειρουργό που εφημερεύει. Η επιτροπή χειρουργείου του νοσοκομείου έχει την υποχρέωση να ενημερώνει κάθε μέρα με έγγραφό της τον αναπληρωτή διοικητή ή τον διοικητή για τα επείγοντα χειρουργεία που πραγματοποιήθηκαν την προηγούμενη ημέρα: το είδος τους, τα ονόματα του χειρουργού, του αναισθησιολόγου και του γιατρού που εξέτασε τον ασθενή κ.ά.

Με τον τρόπο αυτό το υπουργείο επιχειρεί να ελέγξει το πολύ συχνό φαινόμενο ασθενών που, ύστερα από συνεννόηση με τον χειρουργό γιατρό, απευθύνονται στα ΤΕΠ κατά την εφημερία του νοσοκομείου ισχυριζόμενοι έντονη δυσφορία, και «βαπτίζονται» ως επείγοντα προκειμένου να μην μπουν στη διαδικασία της αναμονής που ισχύει για τα τακτικά χειρουργικά περιστατικά.

Δεν είναι ορατοί οι σύνδεσμοι (links). Εγγραφή ή Είσοδος
Before ordering a test decide what you will do if it is (1) positive, or (2) negative. If both answers are the same, don't do the test. Archie Cochrane.

19 Μαρτίου 2018, 21:30:40
Απάντηση #4
Αποσυνδεδεμένος

Argirios Argiriou

Moderator
Δέκα μήνες μετά, η λίστα χειρουργείου έχει επιτελέσει τον σκοπό της; Μάλλον όχι.

17/02/2018 Καθημερινή.
Πεννυ Μπουλουτζα.

Χιλιάδες στην ουρά για ένα χειρουργείο.

................
Οπως ανέφερε στην «Κ» χειρουργός μεγάλου νοσοκομείου του Λεκανοπεδίου, «δεν έχει αλλάξει κάτι. Συνήθως, ο διευθυντής γιατρός συνεχίζει να φτιάχνει το πρόγραμμα των τακτικών χειρουργείων με βάση το πώς προσέγγισε την κλινική ο ασθενής. Απλώς έρχεται σε συνεννόηση με τον διοικητή ώστε να συντάσσεται ένας κατάλογος-λίστα για να μην υπάρξει πρόβλημα εάν γίνει έλεγχος από το υπουργείο».
.................................

Δεν είναι ορατοί οι σύνδεσμοι (links). Εγγραφή ή Είσοδος
« Τελευταία τροποποίηση: 19 Μαρτίου 2018, 21:32:24 από Argirios Argiriou »
Before ordering a test decide what you will do if it is (1) positive, or (2) negative. If both answers are the same, don't do the test. Archie Cochrane.

Λέξεις κλειδιά: λίστα χειρουργείου 
 

Σχετικά θέματα

  Τίτλος / Ξεκίνησε από Απαντήσεις Τελευταίο μήνυμα
1 Απαντήσεις
2875 Εμφανίσεις
Τελευταίο μήνυμα 5 Ιουνίου 2013, 17:53:31
από Ορθοπαιδικός
1 Απαντήσεις
3459 Εμφανίσεις
Τελευταίο μήνυμα 8 Οκτωβρίου 2013, 08:20:39
από Argirios Argiriou
0 Απαντήσεις
2030 Εμφανίσεις
Τελευταίο μήνυμα 8 Αυγούστου 2017, 11:18:46
από Ορθοπαιδικός
0 Απαντήσεις
34353 Εμφανίσεις
Τελευταίο μήνυμα 7 Φεβρουαρίου 2020, 00:35:08
από Argirios Argiriou
0 Απαντήσεις
7170 Εμφανίσεις
Τελευταίο μήνυμα 9 Απριλίου 2022, 13:43:33
από Δ. Κουναλάκης